Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykiske helsetjenester, etikk og tvang – foreløpige erfaringer fra en intervensjonsstudie med refleksjonsgrupper Reidar Pedersen Marit Helene Hem Bert.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykiske helsetjenester, etikk og tvang – foreløpige erfaringer fra en intervensjonsstudie med refleksjonsgrupper Reidar Pedersen Marit Helene Hem Bert."— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykiske helsetjenester, etikk og tvang – foreløpige erfaringer fra en intervensjonsstudie med refleksjonsgrupper Reidar Pedersen Marit Helene Hem Bert Molewijk Senter for Medisinsk Etikk Tvangsforsk Forskergruppemøte Holmen Fjordhotell mai 2013

2 Presentasjonen PET-prosjektet Generelt om prosjektet
Om utviklingen av klinisk etikk/tiltak for å styrke etisk refleksjon og evaluering av slike tiltak Metodisk design i PET-delprosjekt Foreløpige resultater Noen erfaringer med implementeringen Diskusjon

3 Om PET-prosjektet 3,5 år, Helsedirektoratet Formål:
Kunnskap om etiske utfordringer ved bruk av tvang og medvirkning Tidligere forskning Helsepersonell Pasienter Pårørende Styrke systematisk etikk-arbeid i psykiske helsetjenester Herunder: Prøve ut refleksjonsgrupper

4 Bakgrunn PET-prosjektet
Tvang er et sentralt etisk dilemma i psykiske helsetjenester Formell tvang, uformell tvang, opplevd tvang, ulike typer tvang Når er det riktig å bruke tvang? Hva når vi er uenige om dette? Hva er god medvirkning når tvang er aktuelt? Ønske om etisk refleksjon og diskusjon Etikk – systematisk refleksjon der det er tvil, usikkerhet eller uenighet om hva som er riktig Holdninger, bevisstgjøring og gode prosesser er sentralt Ulike etikk-tiltak – komiteer, refleksjonsgrupper, etikk-veiledere Relativt lite systematisk etikk-arbeid i psykiske helsetjenester til nå og enda mindre evaluering

5 Presentasjon av design PET delprosjekt Utprøving av refleksjonsgrupper
Evaluering Struktur Prosess Outcome/effekt Formativ vs. summativ evaluering Hvordan evaluere tiltak for å styrke etikk/etisk refleksjon? Kompleks intervensjon – lite studert – struktur/prosess en viktig del av resultatet

6 Design 3 helseforetak, 7 enheter (stor bredde), ca 1500 ansatte, 2 år
Intervensjon Opplæring facilitatorer og koordinatorer ( dag, veil.); refleksjonsmal/systematikk/logg, reelle problemstillinger, kunnskap Oppstart refleksjonsgrupper (fokus etiske utfordringer ved bruk av tvang), 1-2 ggr per mnd, 1-2 t/gang Kick off seminar, annen undervisning, supplement til andre tiltak Før, underveis og etter

7 Hva vil vi studere og måle?
Hva slags etiske utfordringer? Hvordan håndteres det i dag/før? Forventninger? Struktur (f.eks. hvem, hvor mange, hvor ofte) Prosess (f.eks. hva skjer i gruppene) ”Formative” Betydning Kvalitativt (”alt”/eksplorerende) Kvantitativt (holdning til tvang (SACS), pasient/ pårørendemedvirkning, team-reflectivity (Schippers), etisk bevissthet/refleksjon, tvil/ulike perspektiv, tvangsrater (?)) I og utenfor refleksjonsgruppene Andre deler av PET-prosjektet (litt. gjennomgang, brukere/pårørende, survey h.p.)

8 Design Aksjonsforskning, følgeforskning, naturalistisk design, intervensjonsstudie, kompleks intervensjon, mixed methods? Forskerne deltar i intervensjonen – ønsker å påvirke (opplæring av facilitatorer/etikk-veiledere, veiledning, forankring, underveis) Lite evidens fra før (ikke gjort følgeforskning), om implementering, evt. best practice og mulige effekter, delvis mangel på valide/reliable målemetoder for viktige resultat/det vi er interessert i å måle (refleksjon, bevissthet, medvirkning, dialog, begrunnelser, beslutningsprosesser, uformell tvang, ”riktigere” bruk av tvang)

9 Design Noen av de viktigste resultatene må studeres kvalitativt
Tvang og endringer i helsetjenesten – komplekse fenomen Trolig andre mer effektive metoder for å redusere formell tvang - flere enheter prøver ut flere tiltak samtidig Ikke RCT – kanskje senere? Skulle vi gjort mindre kvantitativt/mer kval.?

10 Erfaringer så langt med implementering
Lang planleggingsfase (1-2 år ++) Godt nettverk Tillit i feltet Samarbeidsavtaler Publisering/medforfatterskap Ca 1500 ansatte, 25 facilitatorer/koordinatorer Mye kompetanse ”Mye i før/under oppstart, så roligere” Forankring (ledelse og ansatte) Brukerinvolvering? Knoppskyting før dokumenterte resultater


Laste ned ppt "Psykiske helsetjenester, etikk og tvang – foreløpige erfaringer fra en intervensjonsstudie med refleksjonsgrupper Reidar Pedersen Marit Helene Hem Bert."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google