Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykiske helsetjenester, etikk og tvang – foreløpige erfaringer fra en intervensjonsstudie med refleksjonsgrupper Reidar Pedersen Marit Helene Hem Bert.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykiske helsetjenester, etikk og tvang – foreløpige erfaringer fra en intervensjonsstudie med refleksjonsgrupper Reidar Pedersen Marit Helene Hem Bert."— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykiske helsetjenester, etikk og tvang – foreløpige erfaringer fra en intervensjonsstudie med refleksjonsgrupper Reidar Pedersen Marit Helene Hem Bert Molewijk Senter for Medisinsk Etikk Tvangsforsk Forskergruppemøte Holmen Fjordhotell 23.-24. mai 2013

2 Presentasjonen •PET-prosjektet –Generelt om prosjektet –Om utviklingen av klinisk etikk/tiltak for å styrke etisk refleksjon og evaluering av slike tiltak –Metodisk design i PET-delprosjekt –Foreløpige resultater –Noen erfaringer med implementeringen –Diskusjon

3 Om PET-prosjektet •3,5 år, Helsedirektoratet •Formål: –Kunnskap om etiske utfordringer ved bruk av tvang og medvirkning •Tidligere forskning •Helsepersonell •Pasienter •Pårørende –Styrke systematisk etikk-arbeid i psykiske helsetjenester •Herunder: Prøve ut refleksjonsgrupper

4 Bakgrunn PET-prosjektet •Tvang er et sentralt etisk dilemma i psykiske helsetjenester –Formell tvang, uformell tvang, opplevd tvang, ulike typer tvang –Når er det riktig å bruke tvang? –Hva når vi er uenige om dette? –Hva er god medvirkning når tvang er aktuelt? –Ønske om etisk refleksjon og diskusjon •Etikk – systematisk refleksjon der det er tvil, usikkerhet eller uenighet om hva som er riktig •Holdninger, bevisstgjøring og gode prosesser er sentralt •Ulike etikk-tiltak – komiteer, refleksjonsgrupper, etikk- veiledere •Relativt lite systematisk etikk-arbeid i psykiske helsetjenester til nå og enda mindre evaluering

5 Presentasjon av design PET delprosjekt Utprøving av refleksjonsgrupper •Evaluering –Struktur –Prosess –Outcome/effekt •Formativ vs. summativ evaluering •Hvordan evaluere tiltak for å styrke etikk/etisk refleksjon? –Kompleks intervensjon – lite studert – struktur/prosess en viktig del av resultatet

6 Design •3 helseforetak, 7 enheter (stor bredde), ca 1500 ansatte, 2 år •Intervensjon –Opplæring facilitatorer og koordinatorer (2 + 1 + 1 +1 dag, veil.); refleksjonsmal/systematikk/logg, reelle problemstillinger, kunnskap –Oppstart refleksjonsgrupper (fokus etiske utfordringer ved bruk av tvang), 1-2 ggr per mnd, 1-2 t/gang –Kick off seminar, annen undervisning, supplement til andre tiltak •Før, underveis og etter

7 Hva vil vi studere og måle? •Hva slags etiske utfordringer? •Hvordan håndteres det i dag/før? •Forventninger? •Struktur (f.eks. hvem, hvor mange, hvor ofte) •Prosess (f.eks. hva skjer i gruppene) •”Formative” •Betydning –Kvalitativt (”alt”/eksplorerende) –Kvantitativt (holdning til tvang (SACS), pasient/ pårørendemedvirkning, team-reflectivity (Schippers), etisk bevissthet/refleksjon, tvil/ulike perspektiv, tvangsrater (?)) –I og utenfor refleksjonsgruppene •Andre deler av PET-prosjektet (litt. gjennomgang, brukere/pårørende, survey h.p.)

8 Design •Aksjonsforskning, følgeforskning, naturalistisk design, intervensjonsstudie, kompleks intervensjon, mixed methods? •Forskerne deltar i intervensjonen – ønsker å påvirke (opplæring av facilitatorer/etikk-veiledere, veiledning, forankring, underveis) •Lite evidens fra før (ikke gjort følgeforskning), om implementering, evt. best practice og mulige effekter, delvis mangel på valide/reliable målemetoder for viktige resultat/det vi er interessert i å måle (refleksjon, bevissthet, medvirkning, dialog, begrunnelser, beslutningsprosesser, uformell tvang, ”riktigere” bruk av tvang)

9 Design •Noen av de viktigste resultatene må studeres kvalitativt •Tvang og endringer i helsetjenesten – komplekse fenomen •Trolig andre mer effektive metoder for å redusere formell tvang - flere enheter prøver ut flere tiltak samtidig •Ikke RCT – kanskje senere? •Skulle vi gjort mindre kvantitativt/mer kval.?

10 Erfaringer så langt med implementering •Lang planleggingsfase (1-2 år ++) •Godt nettverk •Tillit i feltet •Samarbeidsavtaler •Publisering/medforfatterskap •Ca 1500 ansatte, 25 facilitatorer/koordinatorer •Mye kompetanse •”Mye i før/under oppstart, så roligere” •Forankring (ledelse og ansatte) •Brukerinvolvering? •Knoppskyting før dokumenterte resultater


Laste ned ppt "Psykiske helsetjenester, etikk og tvang – foreløpige erfaringer fra en intervensjonsstudie med refleksjonsgrupper Reidar Pedersen Marit Helene Hem Bert."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google