Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etiske retningslinjer for Seksjon helse og sosial  En felles plattform for Fagforbundets medlemmer  Stimulerer til refleksjon over egen yrkesutøvelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etiske retningslinjer for Seksjon helse og sosial  En felles plattform for Fagforbundets medlemmer  Stimulerer til refleksjon over egen yrkesutøvelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Etiske retningslinjer for Seksjon helse og sosial  En felles plattform for Fagforbundets medlemmer  Stimulerer til refleksjon over egen yrkesutøvelse  Videreutvikler gode holdninger og praksis  Bidrar til faglig, personlig og juridisk ansvar for egen yrkesutøvelse

2 Fagforbundets medlemmer:  baserer yrkesutøvelsen på menneskerettigheter og verdiene Omtanke, Solidaritet og Samhold  er bevisst egne holdninger og verdier i møtet med brukere, pårørende, kolleger og arbeidsgivere

3 Mitt samarbeid med kolleger  Vise interesse og respekt for andres kompetanse og funksjon  Bidra til et godt, tverrfaglig samarbeid  Bidra til et trygt, utviklende og innkluderende arbeidsmiljø  Dele kunnskap og erfaring  Gi støtte og hjelp i vanskelige situasjoner

4 Mitt forhold til arbeidsgiver  Konstruktiv og positiv holdning  Rapportere irregulære forhold  Bidra til å rette opp avvik  Respektere arbeidsstedets målsetting og funksjon  Bidra til at ressursene brukes til beste for bruker og pasient  Melde fra til leder/fagansvarlig om uforsvarlige eller uverdige forhold

5 Mitt møte med bruker, pasient og pårørende  Respektere hvert menneskes iboende verdighet  Gi tjenester av god faglig kvalitet  Sette brukerens/pasientens interesser og ståsted i fokus  Vise vennlighet, respekt og omtanke  Respektere privatsfæren  Støtte brukerens rett til medvirkning og egne valg  Kjenne og ta ansvar for begrensning av egen kompetanse  Melde fra om uverdige og uforsvarlige forhold  Overholde taushetsplikten  Vise respekt og omsorg for pårørende

6 Min livslange læring  Vedlikeholde og fornye kunnskaper i tråd med utviklingen i fagfeltet  Dele teoretisk og praktisk kunnskap med kolleger  Bidra til en stimulerende og kompetanse- utviklende kultur  Bruke kunnskaper og arbeide for forbedringer til beste for brukere og pårørende


Laste ned ppt "Etiske retningslinjer for Seksjon helse og sosial  En felles plattform for Fagforbundets medlemmer  Stimulerer til refleksjon over egen yrkesutøvelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google