Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etiske retningslinjer for Seksjon helse og sosial

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etiske retningslinjer for Seksjon helse og sosial"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etiske retningslinjer for Seksjon helse og sosial
En felles plattform for Fagforbundets medlemmer Stimulerer til refleksjon over egen yrkesutøvelse Videreutvikler gode holdninger og praksis Bidrar til faglig, personlig og juridisk ansvar for egen yrkesutøvelse

2 Fagforbundets medlemmer:
baserer yrkesutøvelsen på menneskerettigheter og verdiene Omtanke, Solidaritet og Samhold er bevisst egne holdninger og verdier i møtet med brukere, pårørende, kolleger og arbeidsgivere

3 Mitt samarbeid med kolleger
Vise interesse og respekt for andres kompetanse og funksjon   Bidra til et godt, tverrfaglig samarbeid   Bidra til et trygt, utviklende og innkluderende arbeidsmiljø   Dele kunnskap og erfaring Gi støtte og hjelp i vanskelige situasjoner

4 Mitt forhold til arbeidsgiver
Konstruktiv og positiv holdning Rapportere irregulære forhold Bidra til å rette opp avvik Respektere arbeidsstedets målsetting og funksjon Bidra til at ressursene brukes til beste for bruker og pasient Melde fra til leder/fagansvarlig om uforsvarlige eller uverdige forhold

5 Mitt møte med bruker, pasient og pårørende
Respektere hvert menneskes iboende verdighet Gi tjenester av god faglig kvalitet Sette brukerens/pasientens interesser og ståsted i fokus Vise vennlighet, respekt og omtanke Respektere privatsfæren Støtte brukerens rett til medvirkning og egne valg Kjenne og ta ansvar for begrensning av egen kompetanse Melde fra om uverdige og uforsvarlige forhold Overholde taushetsplikten Vise respekt og omsorg for pårørende

6 Min livslange læring Vedlikeholde og fornye kunnskaper i tråd med utviklingen i fagfeltet Dele teoretisk og praktisk kunnskap med kolleger Bidra til en stimulerende og kompetanse-utviklende kultur Bruke kunnskaper og arbeide for forbedringer til beste for brukere og pårørende


Laste ned ppt "Etiske retningslinjer for Seksjon helse og sosial"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google