Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærerprofesjonens etiske plattform. Kort historikk 1973 :forsøk på å etablere yrkesetisk kodeks mislykkes 1997 :samarbeid mellom lærerorganisasjonene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærerprofesjonens etiske plattform. Kort historikk 1973 :forsøk på å etablere yrkesetisk kodeks mislykkes 1997 :samarbeid mellom lærerorganisasjonene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærerprofesjonens etiske plattform

2 Kort historikk 1973 :forsøk på å etablere yrkesetisk kodeks mislykkes 1997 :samarbeid mellom lærerorganisasjonene om å fremme yrkesetikk i pedagogisk arbeid lykkes, men forsvant gradvis 2003/ forsøk med å skape profesjonsetikk  2006: profesjonsidealer  profesjonsbevissthet … 2009 :LM09-vedtak: «… utarbeide yrkesetiske retningslinjer» 2012 :Lærerprofesjonens etiske plattform 2012: LM-vedtak: Lærerprofesjonenes etiske plattform skal tas i praktisk bruk – strategisk plan utarbeides…

3 Profesjonsetikk – strategiplan for landsmøte-perioden 2013–2015 Felles mål for tiltakene: Stimulere til økt kunnskap om profesjonsetikk på arbeidsplassene Gjøre plattformen kjent og bidra til at den blir tatt i bruk i praksis Bidra til økt bevissthet om hva det innebærer å ha et profesjonsetikk ansvar på arbeidsplassene

4 Lærerprofesjonens etiske plattform

5 Rommet mellom lovverk og individuell frihet Profesjonsetikken er en støtte for verdier, valg og handlingsalternativer innenfor profesjonens kollektive og faglige rammer.

6 Lærerprofesjonens etikk – hva og hvorfor? Lærerprofesjonens etiske plattform er viktig for å: understøtte etisk forsvarlig praksis i barnehage og skole fremme felles ansvar for beslutninger øke profesjonens etiske bevissthet høyne tilliten mellom lærerprofesjonen og samfunnet styrke profesjonens evne til å stå for, og begrunne valgene vi tar skape profesjonell samhørighet tydeliggjøre utad hva lærerprofesjonen står for støtte profesjonen i å korrigere og styre seg selv Profesjonsetikken er vårt felles verdigrunnlag som arbeidet vi utfører i barnehage og skole skal hvile på.

7 Innledningen

8 Verdigrunnlaget Å ivareta både individ og gruppe Allmenn «grenseløs» godhet Å ville godt og å kunne godt Å virke for dem det gjelder, der det gjelder

9 Det etiske ansvaret – ulike perspektiver 1.Den enkeltes ansvar i de direkte møtene med «sine» barnehagebarn, elever og foresatte 2.Den enkeltes ansvar som del av kollegiet på arbeidsplassen 3.Den enkeltes ansvar som del av lærerprofesjonen i samfunnet

10 Profesjonelt ansvar medfører forpliktelser

11 Summeoppgave - eksempler Ta utgangspunkt i en aktuell situasjon/et aktuelt dilemma, relater saken til en av verdiene i plattformen. Analyser – finn handlingsalternativer. Ta utgangspunkt i en av filmene med etiske dilemmaene – relater til plattformverdier, analyser situasjonen og finn handlingsalternativer

12 Summeoppgave - eksempler Ta utgangspunkt i skolens/barnehagen formålsparagraf – diskuter de verdiene som skal prege praksishverdagen. Diskuter deretter verdiene i lærerprofesjonenes etiske plattform. Hvordan kan dere legge til rette for diskusjoner om etiske og faglige spørsmål i kollegiet?

13 En etisk analyse-/refleksjonsmodell l: Aadland, E. (2000). Etik - dilemma og valg. Kbh.: Dansk psykologisk Forlag 1. Forståelse -Situasjonen -Hvem er involvert? -Verdier og normer -Åpne verdier og normer -Skjulte verdier og holdninger -Drøfte innhold i de ulike verdiene -Ranger verdier og normer 2. Analyse Bakgrunnskunnskap: samfunnsmandat (læreplan, opplæringsloven, profesjonsetisk plattform, barnekonvensjonen, litteratur, offentlige diskusjoner osv.) Forskjellige etiske teorier 3. Handlingsalternativer – mulige og realistiske. Nye og alternative måter? Rangering av alternativene, de som ivaretar de prioriterte verdiene 4. Handling – Gjennomføring og evaluering

14 Nettsidene www.utdanningsforbundet.no/profesjonsetikk www.utdanningsforbundet.no/profesjonsetikk

15 God tur!


Laste ned ppt "Lærerprofesjonens etiske plattform. Kort historikk 1973 :forsøk på å etablere yrkesetisk kodeks mislykkes 1997 :samarbeid mellom lærerorganisasjonene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google