Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsefremmende arbeidsmiljø i hjemmetjenesten Presentasjon av søknad til Sosial og helsedirektoratet 12k styret 21.06.07 – Torill Lønningdal 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsefremmende arbeidsmiljø i hjemmetjenesten Presentasjon av søknad til Sosial og helsedirektoratet 12k styret 21.06.07 – Torill Lønningdal 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsefremmende arbeidsmiljø i hjemmetjenesten Presentasjon av søknad til Sosial og helsedirektoratet 12k styret 21.06.07 – Torill Lønningdal 1

2 Sykefravær Sykefraværet utgjorde ca 33 500 dagsverk i 12k i 2006 (ca 58 mill kr) Årsaker: –tidspress –tunge løft –belastende arbeidsstillinger –vold og trusler 2

3 Utgangspunkt Kommunen skal etterleve kravene et likestilt lovverk –arbeidsmiljøloven –lov om helsetjenesten i kommunene –lov om sosiale tjenester ” Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder” –har satt fokus på hvordan man kan jobbe med de ulike utfordringene om arbeidsmiljø 3

4 Prosjektmål: Gode tjenester i et helsefremmende arbeidsmiljø 4

5 Prosjektets idè Tjenestene og arbeidsmiljø kan bedres gjennom økt kompetanse refleksjon og dialog om –holdninger –faglige spørsmål –etiske utfordringer 5

6 Delmål Bedre det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet Redusere sykefravær Rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft Utvikle og implementere ny kunnskap Sikre god kvalitet i tjenesten Bedre hjemmetjenestens omdømme 6

7 Hva skal vi gjøre? (1) Ledere i hjemme- tjenestene tilbys 20 dagers opplæring i utviklings- og endringsledelse 7

8 Hva skal vi gjøre? (2) Gjennomføre et veiledningsopplegg for ledere og ansatte –Veiledning til ledere –Veiledning til ansatte i HMS-grupper, - både faglærte og ufaglærte 8

9 Hva skal vi gjøre? (3) I HMS-gruppene skal ”Veilederen” oversettes til praktisk handling: –fysiske arbeidsmiljø –psykososialt arbeidsmiljø –tvang –tidspress –renhold –biologiske og kjemiske forhold –vold –med mer 9

10 Hva skal vi gjøre? (4) Andre aktuelle temaer: –Ditt hjem – min arbeidsplass –Hva er god praksis? –Samhandling om ”den tause kunnskapen” –Kvalitetssystemer –Varsling –Roller og ansvar –Kommunikasjon – hvordan møte bruker og pårørende –Etiske utfordringer –Lover, regler og signaler 10

11 Gjennomføring 3 pilotkommuner Tidsramme knapt 3 år Økonomisk ramme 14,6 mill kr –Søknad SHdir: 7,3 mill Tildelingen fra Shdir skal dekke: frikjøp av prosjektledere, undervisning og veiledning, koordinering, reise, evaluering –Egenandel 12k, kommuner, HVE: 7,3 mill. Egenandelen er deltakelse i opplæring, HMS- grupper, prosjekt- og styringsgrupper osv 11

12 Gjennomføring Høgskolen i Vestfold har ansvar for opplæring og veiledning Prosjektet skal evalueres 12

13 Forventede resultater: Gode arbeidsmiljøprosesser og tiltak Styrket kvalitet på tjenestetilbud til pasienter og deres pårørende Sykefravær og gjennomstrømming av arbeidskraft er redusert Bedre omdømme Prosjektets resultater er integrert i ordinær drift i hjemmetjenesten ved prosjektslutt


Laste ned ppt "Helsefremmende arbeidsmiljø i hjemmetjenesten Presentasjon av søknad til Sosial og helsedirektoratet 12k styret 21.06.07 – Torill Lønningdal 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google