Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsefremmende arbeidsmiljø i hjemmetjenesten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsefremmende arbeidsmiljø i hjemmetjenesten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsefremmende arbeidsmiljø i hjemmetjenesten
Presentasjon av søknad til Sosial og helsedirektoratet 12k styret – Torill Lønningdal 1

2 Sykefravær Sykefraværet utgjorde ca 33 500 dagsverk i 12k i 2006 (ca 58 mill kr) Årsaker: tidspress tunge løft belastende arbeidsstillinger vold og trusler 2

3 Utgangspunkt Kommunen skal etterleve kravene et likestilt lovverk
arbeidsmiljøloven lov om helsetjenesten i kommunene lov om sosiale tjenester ”Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder” har satt fokus på hvordan man kan jobbe med de ulike utfordringene om arbeidsmiljø 3

4 Prosjektmål: Gode tjenester i et helsefremmende arbeidsmiljø
4

5 Prosjektets idè Tjenestene og arbeidsmiljø kan bedres gjennom
økt kompetanse refleksjon og dialog om holdninger faglige spørsmål etiske utfordringer 5

6 Delmål Bedre det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet
Redusere sykefravær Rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft Utvikle og implementere ny kunnskap Sikre god kvalitet i tjenesten Bedre hjemmetjenestens omdømme 6

7 Hva skal vi gjøre? (1) Ledere i hjemme-tjenestene tilbys
20 dagers opplæring i utviklings- og endringsledelse 7

8 Hva skal vi gjøre? (2) Gjennomføre et veiledningsopplegg for ledere og ansatte Veiledning til ledere Veiledning til ansatte i HMS-grupper, - både faglærte og ufaglærte 8

9 Hva skal vi gjøre? (3) I HMS-gruppene skal ”Veilederen” oversettes til praktisk handling: fysiske arbeidsmiljø psykososialt arbeidsmiljø tvang tidspress renhold biologiske og kjemiske forhold vold med mer 9

10 Hva skal vi gjøre? (4) Andre aktuelle temaer:
Ditt hjem – min arbeidsplass Hva er god praksis? Samhandling om ”den tause kunnskapen” Kvalitetssystemer Varsling Roller og ansvar Kommunikasjon – hvordan møte bruker og pårørende Etiske utfordringer Lover, regler og signaler 10

11 Gjennomføring 3 pilotkommuner Tidsramme knapt 3 år
Økonomisk ramme 14,6 mill kr Søknad SHdir: 7,3 mill Tildelingen fra Shdir skal dekke: frikjøp av prosjektledere, undervisning og veiledning, koordinering, reise, evaluering Egenandel 12k, kommuner, HVE: 7,3 mill. Egenandelen er deltakelse i opplæring, HMS-grupper, prosjekt- og styringsgrupper osv 11

12 Gjennomføring Høgskolen i Vestfold har ansvar for opplæring og veiledning Prosjektet skal evalueres 12

13 Forventede resultater:
Gode arbeidsmiljøprosesser og tiltak Styrket kvalitet på tjenestetilbud til pasienter og deres pårørende Sykefravær og gjennomstrømming av arbeidskraft er redusert Bedre omdømme Prosjektets resultater er integrert i ordinær drift i hjemmetjenesten ved prosjektslutt


Laste ned ppt "Helsefremmende arbeidsmiljø i hjemmetjenesten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google