Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møteplass for etisk refleksjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møteplass for etisk refleksjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Møteplass for etisk refleksjon
Det handler om verdier og kvalitet Kjersti Helene Haarr 2009

2 Yrkesetikk Profesjonsetikk:
En kodeks – forstått som et sett med mer eller mindre formaliserte normer og verdier, som skal ivareta den angjeldende profesjonens samfunnsoppdrag. Harald Grimen Profesjonsetikkens kjerne er den profesjonelles ansvar for å handle til pasientens eller klientens beste. Per Nortvedt Yrkesetikk Kjersti Helene Haarr 2009

3 Etiske dilemmaer ved prioriteringer
Forholdet mellom loven (hva en har ”rett” på) og hva som er etisk holdbart (”godt”) Etiske dilemmaer ved prioriteringer Kjersti Helene Haarr 2009

4 Fordeling innen kommunen
80 % til pleie og omsorg 4 % til forebygging Fordeling innen kommunen Kjersti Helene Haarr 2009

5 Verdigrunnlaget som ligger til grunn gir ingen fasit
Kjersti Helene Haarr 2009

6 Hva er et etisk dilemma? En valgsituasjon
Går på akkord med verdier og normer Finnes innvendinger mot ethvert handlingsalternativ Hva er et etisk dilemma? Kjersti Helene Haarr 2009

7 Eksempler på dilemma kan være:
Når faglige vurderinger går på tvers av brukerens eller pårørendes Når pårørende har sterke meninger som ikke deles av brukeren selv eller av medarbeidere Når rammer, regler og normer er til hinder for et godt ergoterapitilbud Når en medarbeider mener at en annen medarbeider ikke opptrer slik han eller hun bør. Når etisk svikt i tjenesten meldes til leder, men leder ikke gjør noe med det. Eksempler på dilemma kan være: Kjersti Helene Haarr 2009

8 Etikk er metode En systematisk form for refleksjon
Etisk kompetanse er en forutsetning for kvalitet i tjenestene Etikk er metode Kjersti Helene Haarr 2009

9 Etisk kafé Kjersti Helene Haarr 2009

10 Etikk er metode til å belyse
- og til å komme til større klarhet i moralske spørsmål Etikk i helse- og omsorgstjenestene reiser spørsmål om hvordan disse tjenestene skal være, og hvilke muligheter vi har til å utvikle de bedre. Etikk er metode til å belyse Kjersti Helene Haarr 2009

11 Noen av spørsmålene kan da være:
Hvilke verdier ønsker vi å legge til grunn for tjenestene, og hvordan kan vi styrke disse i praksis? Hvordan kan vi kommunisere med brukere og pårørende slik at de opplever å bli sett og hørt, og vi opplever at vi gjør en god jobb? Hvordan kan vi samarbeid bedre – i avdelingen og på tvers av fag? Noen av spørsmålene kan da være: Kjersti Helene Haarr 2009

12 Det handler om holdninger, verdier og ferdigheter
- også de vi tar for gitt! Hvordan den enkelte bør handle for å gi best mulig helsehjelp, for å ivareta brukerens integritet, verdighet og behov for trygghet. Arbeidssituasjonen, organiseringen og ledelse kan også være gjenstand for refleksjon Det handler om holdninger, verdier og ferdigheter Kjersti Helene Haarr 2009

13 Øke etisk sensitivitet
Etiske teorier kan være til god hjelp for å forstå etiske problemstillinger, men teoriene gir ikke svar! Trengs refleksjon over reelle , vanskelige situasjoner Evne til å argumentere og gi kloke vurderinger Øke etisk sensitivitet Kjersti Helene Haarr 2009

14 Å gjennomføre etisk refleksjon
er et sentralt aspekt ved faglig skjønn: Lytte aktivt Oppdage hvordan andre blir berørt Se hvilke verdier som kommer i klemme Se hvilke moralske og juridiske plikter som settes på spill Å gjennomføre etisk refleksjon Kjersti Helene Haarr 2009

15 Kloke vurderinger og praktisk dømmekraft i faglig utfordrende situasjoner, hvor verdier står på spill! All handling er sånn sett etisk. Hva er vi ute etter? Kjersti Helene Haarr 2009

16 Takk for meg! Kjersti Helene Haarr 2009

17 Eide, T. og Aadland, E. (2008) Etikk håndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester. Kommuneforlaget, Oslo Thomassen, M. (2006) Vitenskap, kunnskap og praksis. Innføring i vitenskapsfilosofi for helse- og sosialfag. Gyldendal norske forlag AS, Oslo Vike, H., Bakken, R. m.fl (2002) Maktens samvittighet. Om politikk, styring og dilemmaer i velferdsstaten. Gyldendal norske forlag AS, Oslo Kilder Kjersti Helene Haarr 2009


Laste ned ppt "Møteplass for etisk refleksjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google