Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møteplass for etisk refleksjon Det handler om verdier og kvalitet Kjersti Helene Haarr 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møteplass for etisk refleksjon Det handler om verdier og kvalitet Kjersti Helene Haarr 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møteplass for etisk refleksjon Det handler om verdier og kvalitet Kjersti Helene Haarr 2009

2 Yrkesetikk  Profesjonsetikk: ◦En kodeks – forstått som et sett med mer eller mindre formaliserte normer og verdier, som skal ivareta den angjeldende profesjonens samfunnsoppdrag. ◦ Harald Grimen ◦Profesjonsetikkens kjerne er den profesjonelles ansvar for å handle til pasientens eller klientens beste. ◦ Per Nortvedt Kjersti Helene Haarr 2009

3 Etiske dilemmaer ved prioriteringer  Forholdet mellom loven (hva en har ”rett” på) og hva som er etisk holdbart (”godt”) Kjersti Helene Haarr 2009

4 Fordeling innen kommunen  80 % til pleie og omsorg  4 % til forebygging Kjersti Helene Haarr 2009

5 Verdigrunnlaget som ligger til grunn gir ingen fasit Kjersti Helene Haarr 2009

6 Hva er et etisk dilemma?  En valgsituasjon  Går på akkord med verdier og normer  Finnes innvendinger mot ethvert handlingsalternativ Kjersti Helene Haarr 2009

7 Eksempler på dilemma kan være:  Når faglige vurderinger går på tvers av brukerens eller pårørendes  Når pårørende har sterke meninger som ikke deles av brukeren selv eller av medarbeidere  Når rammer, regler og normer er til hinder for et godt ergoterapitilbud  Når en medarbeider mener at en annen medarbeider ikke opptrer slik han eller hun bør.  Når etisk svikt i tjenesten meldes til leder, men leder ikke gjør noe med det. Kjersti Helene Haarr 2009

8 Etikk er metode  En systematisk form for refleksjon  Etisk kompetanse er en forutsetning for kvalitet i tjenestene Kjersti Helene Haarr 2009

9 Etisk kafé Kjersti Helene Haarr 2009

10 Etikk er metode til å belyse  - og til å komme til større klarhet i moralske spørsmål  Etikk i helse- og omsorgstjenestene reiser spørsmål om hvordan disse tjenestene skal være,  og hvilke muligheter vi har til å utvikle de bedre. Kjersti Helene Haarr 2009

11 Noen av spørsmålene kan da være:  Hvilke verdier ønsker vi å legge til grunn for tjenestene, og hvordan kan vi styrke disse i praksis?  Hvordan kan vi kommunisere med brukere og pårørende slik at de opplever å bli sett og hørt, og vi opplever at vi gjør en god jobb?  Hvordan kan vi samarbeid bedre – i avdelingen og på tvers av fag? Kjersti Helene Haarr 2009

12 Det handler om holdninger, verdier og ferdigheter  - også de vi tar for gitt!  Hvordan den enkelte bør handle for å gi best mulig helsehjelp,  for å ivareta brukerens integritet, verdighet og behov for trygghet.  Arbeidssituasjonen, organiseringen og ledelse kan også være gjenstand for refleksjon Kjersti Helene Haarr 2009

13 Øke etisk sensitivitet  Etiske teorier kan være til god hjelp for å forstå etiske problemstillinger, men  teoriene gir ikke svar!  Trengs refleksjon over reelle, vanskelige situasjoner  Evne til å argumentere og gi kloke vurderinger Kjersti Helene Haarr 2009

14 Å gjennomføre etisk refleksjon  er et sentralt aspekt ved faglig skjønn:  Lytte aktivt  Oppdage hvordan andre blir berørt  Se hvilke verdier som kommer i klemme  Se hvilke moralske og juridiske plikter som settes på spill Kjersti Helene Haarr 2009

15 Hva er vi ute etter?  Kloke vurderinger og praktisk dømmekraft i faglig utfordrende situasjoner, hvor verdier står på spill!  All handling er sånn sett etisk. Kjersti Helene Haarr 2009

16 Takk for meg! Kjersti Helene Haarr 2009

17 Kilder ◦Eide, T. og Aadland, E. (2008) Etikk håndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester. Kommuneforlaget, Oslo ◦Thomassen, M. (2006) Vitenskap, kunnskap og praksis. Innføring i vitenskapsfilosofi for helse- og sosialfag. Gyldendal norske forlag AS, Oslo ◦Vike, H., Bakken, R. m.fl (2002) Maktens samvittighet. Om politikk, styring og dilemmaer i velferdsstaten. Gyldendal norske forlag AS, Oslo Kjersti Helene Haarr 2009


Laste ned ppt "Møteplass for etisk refleksjon Det handler om verdier og kvalitet Kjersti Helene Haarr 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google