Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JD KDI “Organisasjonsoversikt”? KO region vest BLD BUF Dir Bjørgvin fengsel Nasjonalt barneverns inntaksteam Bergen fengsel HOD Domstols- koordinatorene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JD KDI “Organisasjonsoversikt”? KO region vest BLD BUF Dir Bjørgvin fengsel Nasjonalt barneverns inntaksteam Bergen fengsel HOD Domstols- koordinatorene."— Utskrift av presentasjonen:

1 JD KDI “Organisasjonsoversikt”? KO region vest BLD BUF Dir Bjørgvin fengsel Nasjonalt barneverns inntaksteam Bergen fengsel HOD Domstols- koordinatorene “Avsendere”: Politiarrest? Andre fengsler? Teamet Ungdoms- enheten ? BUF etat vest Det kommunale barnevernet Helsedir. ? Helse Bergen Kompetansesenter for sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri KD Udir? RUS? Hordaland fylkes- kommune Åsane VGS “Adressater”: Kommuner Institusjoner Hjem Skoler Arbeid Kommunika- sjons og ansvars- linjer?? De innsatte ? ?

2 “Lovverksoversikt”? FN’s barnekonvensjon Straffegjennom- føringsloven Barneloven Straffeprosess loven Barneverns- loven Lov om spesialisthelse- tjenesten Lov om pasient- rettigheter Lov om helsetjenesten i kommunene Opplærings- loven Forvaltnings- loven Straffe- loven Fengselsloven ?

3 “Kunnskapsoversikt”? Politikk Rusomsorg Kriminalomsorg Psykiatri JUS Sosialt arbeid Pedagogikk Psykologi ?

4 “Implementeringsoversikt”? Politikk: styringsgruppa Andre fengsler TEAMET Koordineringsgruppa Arbeidsprosesser Undervisning Møter Bjørgvin fengsel Bergen fengsel Ungdoms- enheten Undersøkelser Læring Organisering ?

5 JD KDI KO region vest BLD BUF Dir Bjørgvin fengsel Nasjonalt barneverns inntaksteam Bergen fengsel HOD Domstols- koordinatorene “Avsendere”: Politiarrest Andre fengsler Hjem Institusjon Tverretatlig team Ungdoms- enheten BUF etat vest Det kommunale barnevernet Helsedir.? Helse Bergen Kompetansesenter for sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri KD Udir? RUS OG PSYKISK HELSE? Hordaland fylkes- kommune Åsane VGS “Adressater”: Kommuner Institusjoner Hjem Skoler Arbeid Kommunika- sjons- og ansvars- linjer? De innsatte Lovverk, ansvar, kommunikasjon og implementering? FN’s barnekonvensjon Straffegjennom- føringsloven Barne- loven Straffeprosess loven Barneverns- loven Lov om spesialisthelse- tjenesten Lov om pasient- rettigheter Lov om helsetjenesten i kommunene Opplærings- loven Forvaltnings-loven Straffe-loven Fengselsloven


Laste ned ppt "JD KDI “Organisasjonsoversikt”? KO region vest BLD BUF Dir Bjørgvin fengsel Nasjonalt barneverns inntaksteam Bergen fengsel HOD Domstols- koordinatorene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google