Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdom og kriminalitet med barnevern som utgangspunkt Landskonferansen for politi og barnevernvakter 2007 Kjell Erik Øie Statssekretær 26.09.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdom og kriminalitet med barnevern som utgangspunkt Landskonferansen for politi og barnevernvakter 2007 Kjell Erik Øie Statssekretær 26.09.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdom og kriminalitet med barnevern som utgangspunkt Landskonferansen for politi og barnevernvakter 2007 Kjell Erik Øie Statssekretær 26.09.07

2 2 Hva kjennetegner godt, faglig samarbeid om utfordrende ungdom? •Kjærlighet •Kontinuitet •Kunnskap •Samarbeid med ungdommen i sentrum

3 3 Barnevernet i kommunene •Ca. 39 000 barn i barnevernet – 80% i det kommunale barnevernet •Kommunen skal følge barnet gjennom alle faser •Faglig og emosjonelt krevende •Kontrollør og støtteperson •Kan bli utsatt for massiv kritikk •Disse ungdommene utgjør en liten andel av barnevernets barn og ungdommer

4 4 Hva er hovedutfordringene knyttet til kriminell ungdom i barnevernet? •Ungdom trenger å møte kjærlighet så vel som grenser (det er mye kjærlighet i modne, voksne som tør ta konflikter) •Tvang skal og må brukes der det er best for ungdommen •Lovgivningen i institusjonsbarnevernet tolkes av og til for strengt •Barnevernslovens utgangspunkt er barnets beste, men det er sjelden til et barns beste å fortsette en kriminell løpebane eller selv å kunne bestemme at man vil ruse seg •Systemer er til for mennesker, ikke omvendt

5 5 Rolle og ansvar for barnevernet, st. melding nr 20 •Barnets beste er utgangspunktet •Barn under 18 år bør ikke settes i fengsel •Barnevernet bør spille en mer aktiv rolle enn i dag i oppfølgingen av disse barna •Bruke fengslingssurrogat mer aktivt og vurdere vilkåret om at en institusjon må samtykke for soning på institusjon •Gjennomgå om ordningene med påtaleunnlatelse og betinget dom med vilkår som åpner for tiltak etter barnevernloven så vel som varetekt og soning i institusjon brukes i tilstrekkelig grad •Vurdere om barnevernet skal kunne pålegges å oppnevne en mentor

6 6 Hva gjør departementet for denne gruppen? •MST, FFT, MultifunC •Barne – og ungdomstiltak i større bysamfunn •Jobber med retningslinjer for inntak og bruk av barnevernsinstitusjon i forbindelse med varetekt og gjennomføring av straff •Evaluerer barnevernvaktordningen og annen akuttberedskap i kommunen •Kompetanseheving i det kommunale barnevernet

7 7 Tiltak på kort sikt: •Felles rundskriv fra BLD, JD og HOD om ansvarsfordeling (faglig og økonomisk) •Team med spisskompetanse i hver region •Relevant informasjon til aktuelle fengsel samt fokus på individuell plan •Presisering av hvordan lovverket rundt plassering på institusjon er å forstå

8 8 Men vi lykkes ikke om vi ikke: •Samarbeider •Har som utgangspunkt at systemer er til for folk, ikke omvendt Takk for meg


Laste ned ppt "Ungdom og kriminalitet med barnevern som utgangspunkt Landskonferansen for politi og barnevernvakter 2007 Kjell Erik Øie Statssekretær 26.09.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google