Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra prosjekt til tiltak •Prosjekt - Felles ansvar –Snu unge lovbrytere i tide –Salten politidistrikt -2004-2007 •Tiltak –Felles ansvar i Salten –Salten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra prosjekt til tiltak •Prosjekt - Felles ansvar –Snu unge lovbrytere i tide –Salten politidistrikt -2004-2007 •Tiltak –Felles ansvar i Salten –Salten."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Fra prosjekt til tiltak •Prosjekt - Felles ansvar –Snu unge lovbrytere i tide –Salten politidistrikt -2004-2007 •Tiltak –Felles ansvar i Salten –Salten Regionråd vedtar tiltaket –juli-07 –Koordinator ansettes og samarbeidsavtaler utarbeides. –Kontrakt / tverretatlig samarbeid –Mål: Hindre utvikling av kriminell løpebane –Videreutvikling

3 Samarbeidsavtaler •Salten regionråd –Ansettelsesforhold –Arbeidsgiveransvar •Salten politidistrikt –Kontorutgifter –Samhandling /kompetanseutvikling •Konfliktrådet –Samhandling / kompetanseutvikling

4 Felles ansvar i Salten

5 Ungdom i Felles ansvar •Straffesaker –Politi / politijurister vurderer oppfølging i Felles ansvar som et alternativ til straff. •Bekymringssaker –Ungdommen selv, foreldre/foresatte, nærmiljø, skole, barnevernstjenesten …andre kan melde sin bekymring rundt en enkelt ungdom eller en gruppe ungdom til Felles ansvar, Salten

6 Forsoning- Restorative justice •Ungdom –hjem •Ungdom - skole •Ungdom – arbeidsgiver •Ungdom –nærmiljø •Ungdom – berørt part/fornærmede

7 Organisering •Etablere nettverksgruppe rundt den enkelte ungdom •Forpliktende samarbeid •Kontrakt utarbeides mellom ungdommen og Felles ansvar •6 mnd varighet •Møtes en gang pr mnd

8 Kontrakt •Prøvetid i alle straffesaker •Der det er berørte parter i saken må ungdommen delta i forsoningsarbeid. Konfliktrådet i Salten tar da ansvaret for gjennomføring av konfliktrådsmegling eller store meglingsmøter (stormøte). •Delta i nettverksgruppe en gang per måned •Møte til undervisningssamtale med politiet •Ved mistanke om rusmisbruk kan det være aktuelt med jevnlige urinprøver for å avsløre, og forebygge, stoffmisbruk. •Faste innetider •Møte opp på skolen. Unngå ugyldig fravær •Gjøre lekser •Begrensninger i forhold til oppholdssted på fritiden •Fritidsaktivitet •Avtalepunktene skal være lett forståelig for den det gjelder, og settes ofte opp slik at hvert punkt begynner med ”Jeg skal…” eller ”Jeg skal ikke…”.

9 Straff •Bare unntaksvis kan det forsvares å fengsle unge under 18 år. •Felles ansvar i Salten vil finne alternativer til beste for barnet, samtidig som samfunnets behov for beskyttelse blir ivaretatt. •Unge lovbrytere skal ikke slippe reaksjon på straffbare handlinger, men reaksjonen skal være klokere, komme raskere og være bedre tilpasset. •Felles tverretatlig ansvar for å skreddersy tiltak rundt den enkelte ungdom

10 Forutsetninger for deltagelse i FAiS •Ønske om hjelp til å komme ut av dagens situasjon •Tilståelse dersom lovbrudd •Delta i nettverksgruppen •Signere kontrakt •Oppheve taushetsplikten til deltagende etater

11 Samhandling/tverretatlig •Familien •Skole –Grunnskole / Vgs •Politi •Barnevernstjenesten •Psykiatri •Frivillige organisasjoner / Nærmiljø •Næringsliv •Andre

12 Deltagelse – for /imot Nordlandsforskning ”Et enkelt valg?” •Bryte med uheldige handlingsmønster. •Får snakke om vanskelige ting, får hjelp og råd. •Skolen har fått bedre kunnskap om hvordan jeg har det og hva jeg sliter med”. •”Har ført til positive endringer i familien min”. •”Det har vært godt å legge ting bak seg – og slippe at noen bærer nag til deg”. •Argumenter for ikke å delta: –Kontrakten går over for lang tid –Forventes mye av dem –Oppleves ubehagelig å bli konfrontert med fornærmede –For stor ansvarsgruppe –Vil ikke at læreren skal vite…….

13 Å skrive en kontrakt med Felles ansvar er mye bedre enn å få bøter. Uten Felles ansvar hadde jeg ikke vært der jeg er i dag, sa Lasse (18) til Salten regionråd. •Jeg har fått veldig bra oppfølging, og hatt mulighet til å prate både med politiet og med de det har skjedd ting med. Det er spesielt å sitte sammen med politiet, konfliktrådsmeglere, kompiser og motparter i en konflikt og drøfte hvordan det har vært. •Han skryter av god oppfølging fra skole, lærer, hjemme og på fritida. •www.saltenposten.no

14 Det enkle er ofte det….. •Bjørn tar sangtimer •Glenn får jobb •Daniel får skyss •Ali får assistent •Trude får diagnose •Siri får DUE-kontakt (voksen støtteperson)

15 Dagens visjon skaper morgendagens virkelighet Felles ansvar i Salten www.salten.no " Det må en hel landsby til for å oppdra et barn"


Laste ned ppt "Fra prosjekt til tiltak •Prosjekt - Felles ansvar –Snu unge lovbrytere i tide –Salten politidistrikt -2004-2007 •Tiltak –Felles ansvar i Salten –Salten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google