Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aajege Samisk språk- og kompetansesenter på Røros Hvem er vi og hva gjør vi? Om samisk språk og kultur i skolen Toini Bergstrøm 090609.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aajege Samisk språk- og kompetansesenter på Røros Hvem er vi og hva gjør vi? Om samisk språk og kultur i skolen Toini Bergstrøm 090609."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aajege Samisk språk- og kompetansesenter på Røros Hvem er vi og hva gjør vi? Om samisk språk og kultur i skolen Toini Bergstrøm

2 Aajege – Åpnet 10. oktober 2005 Toini Bergstrøm

3 Aajege Hovedmål 1.Revitalisere, bevare og styrke samisk språk og kultur. 2.Utvikle og styrke opplæringstiltak innen samisk språk, kultur og næring. 3. Bidra til økt samhandling og nettverksbygging 4. Øke kunnskap om samisk språk og kultur Toini Bergstrøm

4 Aajege Målgruppe og ansvarsområde MÅLGRUPPE:  Samisk befolkning i Rørossamisk område.  Offentlige institusjoner og befolkningen forøvrig. GEOGRAFISK ANSVARSOMRÅDE:  Regionen vest for riksgrensa: Meråker – Trollheimen – Engerdal, et område som historisk benevnes som Rørossamisk område Toini Bergstrøm

5 Aajege Organisering  Eierskap  Styringsgruppe – 5 representanter  Lokalisering  Ansatte – 4 stillinger  Finansiering Toini Bergstrøm

6 Aajege Satsningsområder  Etablering samisk språklig arenaer  Rekrutteringstiltak  Kompetansehevende tiltak  Nettverksbygging og informasjon  Arrangement  Dokumentasjon og samisk språkutvikling  Læremidler Toini Bergstrøm

7 Samisk språkopplæring Videregående skole 08/09  19 elever  4 lærere (2 årsverk ) Base:Røros vgs. Mottakere:Selbu, Strinda, Heimdal, Elverum, Trysil, Ole Vig, Grong, Mosjøen, Polarsirkelen Toini Bergstrøm

8 Samisk språkopplæring Organisering videregående skole  Stasjonær lærer  Ambulerende lærer  Fjernundervisning  Kommunikasjonsverktøy  Språksamlinger Toini Bergstrøm

9 Samisk språklige arenaer Samisk språksamlinger MÅLSETNINGER:  Sette samisk språk i en kulturell sammenheng  Bygge nettverk og sosialt fellesskap for samiske elever i regionen  Skape økt identitets- og fellesskapsfølelse i forhold til det samiske  Økt motivasjon til videre opplæring i samisk Toini Bergstrøm

10 Samisk språklige arenaer Samisk språksamlinger GRUNNSKOLEN:  3 samlinger pr. skoleår  2 – 4 dager pr. samling VIDEREGÅENDE SKOLE:  2 samlinger pr. skoleår  3 dager pr. samling LOKALISERING OG ORGANISERING:  Innenfor regionen med utgangspunkt i tema Toini Bergstrøm

11 Grunnskolen: Tema sløyd på Vauldalen vinteren 2009

12 Toini Bergstrøm Videregående: Tema urfolk på Røros våren 2009

13 Den kulturelle skolesekken En smak av sørsamisk språk og kultur MÅLSETNING:  Elevene skal få et innblikk i sørsamisk språk og kultur MÅLGRUPPE:  Elever i 5. trinn i grunnskolen – 7 kommuner, 24 skoler og 380 elever i løpet av 08/09 Toini Bergstrøm

14 Den kulturelle skolesekken En smak av sørsamisk språk og kultur ORGANISERING:  Tidsramme 2 x 45 min  Gruppe på 10 – 15 elever  Kommunikasjon INNHOLD:  Generelt, drakt og reindrift  Introduksjonskurs i sørsamisk  Samiske myter og fortellinger Toini Bergstrøm

15 Samisk informasjonsprosjekt Målsetninger MÅLSETNING:  Øke kunnskapen om sørsamisk språk, kultur og næring i regionen MÅLGRUPPER:  Grunnopplæringen  Kommuner – administrasjon og politikere  Regional stat og fylkeskommune Toini Bergstrøm

16 Samisk informasjonsprosjekt Framdrift TIDSPERSPEKTIV:  Forprosjektfase: Prosjektutvikling, informasjon og finansieringsavklaring –  Hovedprosjekt: Prosjektperiode 4 år: Toini Bergstrøm

17 Samisk informasjonsprosjekt Innhold Fase 1:  Utvikle kunnskapsbase om Rørossamisk språk, kultur og næring Fase 2:  Gjøre kunnskapen tilgjengelig, samt utarbeide materiell og opplegg for formidling Fase 3:  Uttesting og formidling - gjennomføring av tiltak Toini Bergstrøm

18 Samisk informasjonsprosjekt Forslag på tiltak  Sammenstille/ forenkle aktuell kunnskap om sørsamiske forhold  Utvikle nettbasert og/el skriftlig materiell/ informasjon  Utvikle og tilrettelegge kurspakker og undervisningsopplegg  Formidling og opplæring til skoler og kommuner  ”Regionale veivisere” – ungdom møter ungdom/ ungdom møter voksne Toini Bergstrøm

19 Samisk informasjonsprosjekt Forslag på tiltak  Synliggjøring av det samiske i kommunen - hjemmesider, offentlig skilting osv.  Utvikle og vise tiltak i eksempelkommuner  Sørsamisk i media  Utvikle samarbeidet med Kulturelle skolesekken, Samisk bokbuss, Sørsamisk kulturfestival osv. Toini Bergstrøm

20 Samisk informasjonsprosjekt Samarbeidspartnere AKTUELLE FAGLIGE SAMARBEIDSPARTNERE:  Grunnskoler og videregående skole  Kommuner og øvrig offentlig forvaltning  Rørosmuseet  Fylkesbiblioteket  Samiske organisasjoner  Grunneierorganisasjoner  Beslektede prosjekter f. eks ”Dialogprosjektet” Toini Bergstrøm


Laste ned ppt "Aajege Samisk språk- og kompetansesenter på Røros Hvem er vi og hva gjør vi? Om samisk språk og kultur i skolen Toini Bergstrøm 090609."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google