Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aajege Samisk språk- og kompetansesenter på Røros Hvem er vi og hva gjør vi? Om samisk språk og kultur i skolen Toini Bergstrøm 090609.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aajege Samisk språk- og kompetansesenter på Røros Hvem er vi og hva gjør vi? Om samisk språk og kultur i skolen Toini Bergstrøm 090609."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aajege Samisk språk- og kompetansesenter på Røros Hvem er vi og hva gjør vi? Om samisk språk og kultur i skolen Toini Bergstrøm 090609

2 Aajege – Åpnet 10. oktober 2005 Toini Bergstrøm 090609

3 Aajege Hovedmål 1.Revitalisere, bevare og styrke samisk språk og kultur. 2.Utvikle og styrke opplæringstiltak innen samisk språk, kultur og næring. 3. Bidra til økt samhandling og nettverksbygging 4. Øke kunnskap om samisk språk og kultur Toini Bergstrøm 090609

4 Aajege Målgruppe og ansvarsområde MÅLGRUPPE:  Samisk befolkning i Rørossamisk område.  Offentlige institusjoner og befolkningen forøvrig. GEOGRAFISK ANSVARSOMRÅDE:  Regionen vest for riksgrensa: Meråker – Trollheimen – Engerdal, et område som historisk benevnes som Rørossamisk område Toini Bergstrøm 090609

5 Aajege Organisering  Eierskap  Styringsgruppe – 5 representanter  Lokalisering  Ansatte – 4 stillinger  Finansiering Toini Bergstrøm 090609

6 Aajege Satsningsområder  Etablering samisk språklig arenaer  Rekrutteringstiltak  Kompetansehevende tiltak  Nettverksbygging og informasjon  Arrangement  Dokumentasjon og samisk språkutvikling  Læremidler Toini Bergstrøm 090609

7 Samisk språkopplæring Videregående skole 08/09  19 elever  4 lærere (2 årsverk ) Base:Røros vgs. Mottakere:Selbu, Strinda, Heimdal, Elverum, Trysil, Ole Vig, Grong, Mosjøen, Polarsirkelen Toini Bergstrøm 090609

8 Samisk språkopplæring Organisering videregående skole  Stasjonær lærer  Ambulerende lærer  Fjernundervisning  Kommunikasjonsverktøy  Språksamlinger Toini Bergstrøm 090609

9 Samisk språklige arenaer Samisk språksamlinger MÅLSETNINGER:  Sette samisk språk i en kulturell sammenheng  Bygge nettverk og sosialt fellesskap for samiske elever i regionen  Skape økt identitets- og fellesskapsfølelse i forhold til det samiske  Økt motivasjon til videre opplæring i samisk Toini Bergstrøm 090609

10 Samisk språklige arenaer Samisk språksamlinger GRUNNSKOLEN:  3 samlinger pr. skoleår  2 – 4 dager pr. samling VIDEREGÅENDE SKOLE:  2 samlinger pr. skoleår  3 dager pr. samling LOKALISERING OG ORGANISERING:  Innenfor regionen med utgangspunkt i tema Toini Bergstrøm 090609

11 Grunnskolen: Tema sløyd på Vauldalen vinteren 2009

12 Toini Bergstrøm 090609 Videregående: Tema urfolk på Røros våren 2009

13 Den kulturelle skolesekken En smak av sørsamisk språk og kultur MÅLSETNING:  Elevene skal få et innblikk i sørsamisk språk og kultur MÅLGRUPPE:  Elever i 5. trinn i grunnskolen – 7 kommuner, 24 skoler og 380 elever i løpet av 08/09 Toini Bergstrøm 090609

14 Den kulturelle skolesekken En smak av sørsamisk språk og kultur ORGANISERING:  Tidsramme 2 x 45 min  Gruppe på 10 – 15 elever  Kommunikasjon INNHOLD:  Generelt, drakt og reindrift  Introduksjonskurs i sørsamisk  Samiske myter og fortellinger Toini Bergstrøm 090609

15 Samisk informasjonsprosjekt Målsetninger MÅLSETNING:  Øke kunnskapen om sørsamisk språk, kultur og næring i regionen MÅLGRUPPER:  Grunnopplæringen  Kommuner – administrasjon og politikere  Regional stat og fylkeskommune Toini Bergstrøm 090609

16 Samisk informasjonsprosjekt Framdrift TIDSPERSPEKTIV:  Forprosjektfase: Prosjektutvikling, informasjon og finansieringsavklaring 010309 – 311209  Hovedprosjekt: Prosjektperiode 4 år: 010110 - 311213 Toini Bergstrøm 090609

17 Samisk informasjonsprosjekt Innhold Fase 1:  Utvikle kunnskapsbase om Rørossamisk språk, kultur og næring Fase 2:  Gjøre kunnskapen tilgjengelig, samt utarbeide materiell og opplegg for formidling Fase 3:  Uttesting og formidling - gjennomføring av tiltak Toini Bergstrøm 090609

18 Samisk informasjonsprosjekt Forslag på tiltak  Sammenstille/ forenkle aktuell kunnskap om sørsamiske forhold  Utvikle nettbasert og/el skriftlig materiell/ informasjon  Utvikle og tilrettelegge kurspakker og undervisningsopplegg  Formidling og opplæring til skoler og kommuner  ”Regionale veivisere” – ungdom møter ungdom/ ungdom møter voksne Toini Bergstrøm 090609

19 Samisk informasjonsprosjekt Forslag på tiltak  Synliggjøring av det samiske i kommunen - hjemmesider, offentlig skilting osv.  Utvikle og vise tiltak i eksempelkommuner  Sørsamisk i media  Utvikle samarbeidet med Kulturelle skolesekken, Samisk bokbuss, Sørsamisk kulturfestival osv. Toini Bergstrøm 090609

20 Samisk informasjonsprosjekt Samarbeidspartnere AKTUELLE FAGLIGE SAMARBEIDSPARTNERE:  Grunnskoler og videregående skole  Kommuner og øvrig offentlig forvaltning  Rørosmuseet  Fylkesbiblioteket  Samiske organisasjoner  Grunneierorganisasjoner  Beslektede prosjekter f. eks ”Dialogprosjektet” Toini Bergstrøm 090609


Laste ned ppt "Aajege Samisk språk- og kompetansesenter på Røros Hvem er vi og hva gjør vi? Om samisk språk og kultur i skolen Toini Bergstrøm 090609."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google