Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utekontakten i Bergen kommune /UTE ETTER NYE MULIGHETER/

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utekontakten i Bergen kommune /UTE ETTER NYE MULIGHETER/"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utekontakten i Bergen kommune /UTE ETTER NYE MULIGHETER/
Strømgaten 10

2 /UTE ETTER NYE MULIGHETER/ Virksomhetsidè (målsetting)
Utekontakten skal forebygge problemutvikling og medvirke til bedring av livssituasjonen til ungdom, unge voksne i risikoutsatte miljøer og personer som selger seksuelle tjenester. Gjennom oppsøkende sosialt arbeid skal Utekontakten: Kartlegge og samle viten om målgruppenes levekår og livssituasjon og foreslå relevante tiltak. Etablere kontakt med utsatte grupper, motivere for og formidle hjelpe- og behandlingstilbud. UK© Bergen kommune

3 Virksomhetsidèen organisert gjennom….
Oppsøkende arbeid Lavterskel råd og veiledning Oppsøkende team sentrum Oppsøkende team kartlegging og bydeler Oppsøkende team prostitusjon og rus DUE-tiltaket Nettverksråd i sosialtjenesten Familieråd i barneverntjenesten UK© Bergen kommune

4 /UTE ETTER NYE MULIGHETER/ Oppsøkende arbeid
Systematisk og sammenhengende over tid Individ-/gruppe-/samfunnsperspektiv Bergen sentrum/Bydeler Målsetting: 30% Resultatmål 2007: >20% Ca timer Total kontaktflate 2007: >900 (reg. på navn) UK© Bergen kommune

5 Inne-tiltaket Rådgivningstjenesten
Nye lokaler mai -07 Lav terskel dag/kveld Målgruppe: 14 – 25 100 ulike brukere hver måned Mellom 10 og 25 brukere daglig 2008: 2800 besøk UK© Bergen kommune

6 Inne-tiltaket ProFemmes
Målgruppe: kvinner i prostitusjon Lavterskel sosialmedisinsk tilbud Ernæring, sårstell, tannhelse, seksuell helse, rushelse, smittevern 130 – 150 besøk pr. måned UK© Bergen kommune

7 Bydelene Utekontaktens prioriteringer
Fra Åsane til Fyllingsdalen og ..? Årstad v.g. skole Oppdrag HKH ”To do or not to do” SLT-samarbeid UK© Bergen kommune

8 Aktiviteter på individ-/gruppenivå
Samarbeid lokale kulturkontorer Fokal Festival Høst-/vinter-/sommerferie Ung til ung formidling UK© Bergen kommune

9 Ungdom - problemstillinger
Bergen storsenter mediefokus 2007 Barnevernsbarn på rømmen Fra bydelene til sentrum – ingen ”debut” i parken/bystasjonen Rusmiljø ”på flyttefot” Dialogmøte med ungdommene og åpen RT på kveld Tett samarbeid – kontaktforum Skoleskulk Ny gruppe underveis?? kontaktetablering aktiviteter UK© Bergen kommune

10 Ung, tung rus 16 – 25 år Fokus: Endring – ikke skadereduksjon
(evaluering NIBR) Økning? (Føre Var..) 17-18 åringer som skyves mellom tjenestene Helse- boligsituasjon HKH-kartlegging UK© Bergen kommune

11 Prostitusjon 122 kvinner i gateprostitusjon Innendørs? Målgruppe
norske/utenlandske hvem er de utenlandske norske rusavhengige alder i endring? vold/voldsutsatthet Menneskehandel UK© Bergen kommune

12 Prostitusjon Omfang på tjenesten Tidspunkter Utsjekking nye arenaer
Helse under en gatelykt Formidling og følge til eksisterende tjenester Tett oppfølging på helse-/sosiale probl.st. ca. 20 kvinner til enhver tid ProFemmes UK© Bergen kommune

13 Prostitusjon Pro-prosjektet sm. m. Straxhuset Menneskehandel - TOT
Innendørs prostitusjon sm.m. Røde Kors Oppsøke på innemarkedet Kvinne til kvinne Alternativer UK© Bergen kommune

14 DUE-tiltaket Der ungdommen er – Bergen kommune og BUF-etat
Tiltak i nærmiljøet som alternativ til institusjonsplassering Hver ungdom sin koordinator 38 ungdommer i 2007 Fra prosjekt til tiltak – ny driftsavtale Utvidelse til kommunale ”plasser” DUE-eksport fra Bergen til Danmark, Stavanger og Bodø UK© Bergen kommune

15 Familieråd i barneverntjenesten
Bergen kommune: en mer åpen og inkluderende tjeneste Metode som fremmer brukermedvirkning, medinnflytelse og ressursmobilisering i barnets familie og nettverk Koordinator Tiltak og planer utformes i nært samarbeid med bruker Skal være tilpasset det enkelte barn behov 2007: 68 barn UK© Bergen kommune

16 Nettverksråd i sosialtjenesten
Start i mai 2007 Samarbeid med Høyskolen i Oslo og Oslo kommune Forskning (randomisert..) Brukermedvirkning, medinnflytelse og ressursmobilisering i nettverket Koordinator Opplæring sosialtjenesten – saksbehandlere Pr. februar 2008: 20 fått tilbud og takket ja. UK© Bergen kommune


Laste ned ppt "Utekontakten i Bergen kommune /UTE ETTER NYE MULIGHETER/"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google