Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utekontakten i Bergen kommune /UTE ETTER NYE MULIGHETER/ Strømgaten 10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utekontakten i Bergen kommune /UTE ETTER NYE MULIGHETER/ Strømgaten 10."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utekontakten i Bergen kommune /UTE ETTER NYE MULIGHETER/ Strømgaten 10

2 UK© Bergen kommune /UTE ETTER NYE MULIGHETER/ Virksomhetsidè (målsetting) Utekontakten skal forebygge problemutvikling og medvirke til bedring av livssituasjonen til ungdom, unge voksne i risikoutsatte miljøer og personer som selger seksuelle tjenester. Gjennom oppsøkende sosialt arbeid skal Utekontakten: –Kartlegge og samle viten om målgruppenes levekår og livssituasjon og foreslå relevante tiltak. –Etablere kontakt med utsatte grupper, motivere for og formidle hjelpe- og behandlingstilbud.

3 UK© Bergen kommune Virksomhetsidèen organisert gjennom…. Oppsøkende arbeid Lavterskel råd og veiledning Oppsøkende team sentrum Oppsøkende team kartlegging og bydeler Oppsøkende team prostitusjon og rus DUE-tiltaket Nettverksråd i sosialtjenesten Familieråd i barneverntjenesten

4 UK© Bergen kommune /UTE ETTER NYE MULIGHETER/ Oppsøkende arbeid Systematisk og sammenhengende over tid Individ-/gruppe- /samfunnsperspektiv Bergen sentrum/Bydeler Målsetting: 30% Resultatmål 2007: >20% –Ca. 2500 timer Total kontaktflate 2007: >900 (reg. på navn)

5 UK© Bergen kommune Inne-tiltaket Rådgivningstjenesten Nye lokaler mai -07 Lav terskel dag/kveld Målgruppe: 14 – 25 100 ulike brukere hver måned Mellom 10 og 25 brukere daglig 2008: 2800 besøk

6 UK© Bergen kommune Inne-tiltaket ProFemmes Målgruppe: kvinner i prostitusjon Lavterskel sosialmedisinsk tilbud –Ernæring, sårstell, tannhelse, seksuell helse, rushelse, smittevern 130 – 150 besøk pr. måned

7 UK© Bergen kommune Bydelene Utekontaktens prioriteringer –Fra Åsane til Fyllingsdalen og..? –Årstad v.g. skole Oppdrag –HKH –”To do or not to do” –SLT-samarbeid

8 UK© Bergen kommune Aktiviteter på individ- /gruppenivå Samarbeid lokale kulturkontorer Fokal Festival Høst-/vinter-/sommerferie Ung til ung formidling

9 UK© Bergen kommune Ungdom - problemstillinger Bergen storsenter mediefokus 2007 Barnevernsbarn på rømmen Fra bydelene til sentrum – ingen ”debut” i parken/bystasjonen Rusmiljø ”på flyttefot” Dialogmøte med ungdommene –og åpen RT på kveld Tett samarbeid – kontaktforum Skoleskulk Ny gruppe underveis?? –kontaktetablering –aktiviteter

10 UK© Bergen kommune Ung, tung rus 16 – 25 år Fokus: Endring – ikke skadereduksjon –(evaluering NIBR) Økning? (Føre Var..) 17-18 åringer som skyves mellom tjenestene Helse- boligsituasjon HKH-kartlegging

11 UK© Bergen kommune Prostitusjon 122 kvinner i gateprostitusjon Innendørs? Målgruppe –norske/utenlandske –hvem er de utenlandske –norske rusavhengige –alder i endring? –vold/voldsutsatthet –Menneskehandel

12 UK© Bergen kommune Prostitusjon Omfang på tjenesten –Tidspunkter –Utsjekking nye arenaer –Helse under en gatelykt –Formidling og følge til eksisterende tjenester –Tett oppfølging på helse- /sosiale probl.st. ca. 20 kvinner til enhver tid –ProFemmes

13 UK© Bergen kommune Prostitusjon Pro-prosjektet sm. m. Straxhuset Menneskehandel - TOT Innendørs prostitusjon sm.m. Røde Kors –Oppsøke på innemarkedet –Kvinne til kvinne –Alternativer

14 UK© Bergen kommune DUE-tiltaket Der ungdommen er – Bergen kommune og BUF-etat Tiltak i nærmiljøet som alternativ til institusjonsplassering Hver ungdom sin koordinator 38 ungdommer i 2007 Fra prosjekt til tiltak – ny driftsavtale Utvidelse til kommunale ”plasser” DUE-eksport fra Bergen til Danmark, Stavanger og Bodø

15 UK© Bergen kommune Familieråd i barneverntjenesten Bergen kommune: en mer åpen og inkluderende tjeneste Metode som fremmer brukermedvirkning, medinnflytelse og ressursmobilisering i barnets familie og nettverk Koordinator Tiltak og planer utformes i nært samarbeid med bruker Skal være tilpasset det enkelte barn behov 2007: 68 barn

16 UK© Bergen kommune Nettverksråd i sosialtjenesten Start i mai 2007 Samarbeid med Høyskolen i Oslo og Oslo kommune Forskning (randomisert..) Brukermedvirkning, medinnflytelse og ressursmobilisering i nettverket Koordinator Opplæring sosialtjenesten – 70-80 saksbehandlere Pr. februar 2008: 20 fått tilbud og takket ja.


Laste ned ppt "Utekontakten i Bergen kommune /UTE ETTER NYE MULIGHETER/ Strømgaten 10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google