Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Har Kvalitetsreformen bidratt til redusert frafall og økt studieinnsats? Elisabeth.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Har Kvalitetsreformen bidratt til redusert frafall og økt studieinnsats? Elisabeth."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Har Kvalitetsreformen bidratt til redusert frafall og økt studieinnsats? Elisabeth Hovdhaugen Forsker, NIFU STEP Foredrag 22.09.2006

2 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Problemstillinger og datamateriale Problemstillinger ● Er det noen endring i andelen studenter som fortsetter ved lærestedet, andel som skifter lærested og andel som slutter etter første studieår etter kvalitetsreformen? ● Hvor mye tid bruker studentene på studiene sine etter kvalitetsreformen sammenlignet med før? Datamateriale Registerdata fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Uttrekk basert på definisjonen nye studenter høsten 1999 respektive høsten 2003. Kun studenter på lavere grad. Data på tidsbruk: stud.mag.-undersøkelsen og data fra SSBs levekårsundersøkelse blant studenter (2005)

3 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Lærestedene i datamaterialet www.nifustep.no 19992003 AntallProsentAntallProsent Universiteter836630,1836926,8 Statlige høgskoler1420151,11569050,2 Vitenskapelig høgskoler5422,06922,2 Private høgskoler361713,0539917,3 Utlandet10483,811313,6 N=10027774100,031281100,0

4 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Aldersfordeling i datamaterialet Gjennomsnittsalder for 1999-kullet: 23,1 år Gjennomsnittsalder for 2003-kullet: 24,3 år

5 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Inntektsfordeling i datamaterialet

6 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Egen arbeidstid i datamaterialet www.nifustep.no 19992003 AntallProsentAntallProsent Ikke i arbeid1573056,81143536,3 Inntil 19 timer per uke734026,51315141,7 20-30 timer per uke15315,517405,5 Mer enn 30 timer per uke309911,2517916,5 N=10027770100,031505100,0

7 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Andel som fortsatt er ved samme lærested etter første studieår, etter lærested de begynte ved

8 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Andel som har sluttet i høyere utdanning etter første studieår, etter lærested de begynte ved

9 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Andel som fortsetter ved et universitet etter første studieår, etter universitet de begynte ved Endring: 10 %

10 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Andel som fortsetter ved samme universitet etter første studieår etter universitet de begynte ved Endring: 15 %

11 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Andel som har sluttet i høyere utdanning etter første studieår, etter universitet de begynte ved

12 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Mobilitet mellom universitetene, andel som bytter til et annet universitet, etter universitet de begynte ved

13 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Andel studenter i frie fag som slutter i utdanning etter første studieår, etter universitet de begynte ved

14 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Andel som er i samme utdanning etter et år, etter høgskoleutdanning

15 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Beregnet sannsynlighet* for å slutte etter et år, etter lærestedstype *Sannsynligheten er beregnet for kvinner, som er 19 år, som har norsk bakgrunn, som kommer fra et annet fylke enn lærestedet, som har foreldre med grunnskoleutdanning, som har en årsinntekt på mindre enn kr 50 000 og som ikke er i arbeid.

16 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Beregnet sannsynlighet* for å slutte etter et år, etter sosial bakgrunn * Sannsynligheten er beregnet for kvinnelige universitetsstudenter, som er 19 år, som har norsk bakgrunn, som kommer fra et annet fylke enn lærestedet, som har en årsinntekt på mindre enn kr 50 000 og som ikke er i arbeid.

17 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Beregnet sannsynlighet* for å slutte etter et år, etter arbeidstid *Sannsynlighet en er beregnet for kvinnelige universitetsstudenter, som er 19 år, som har norsk bakgrunn, som kommer fra et annet fylke enn lærestedet, som har foreldre med grunnskole- utdanning, og som har en inntekt under kr 50 000.

18 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Beregnet sannsynlighet* for å slutte etter et år, etter inntekt *Sannsynligheten er beregnet for kvinnelige universitetsstudenter, som er 19 år, som har norsk bakgrunn, som kommer fra et annet fylke enn lærestedet, som har foreldre med grunnskole- utdanning, og som er i arbeid inntil 19 timer per uke.

19 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Beregnet sannsynlighet* for å slutte etter et år, etter alder *Sannsynligheten er beregnet for kvinnelige universitetsstudenter, som har norsk bakgrunn, som kommer fra et annet fylke enn lærestedet, som har foreldre med grunnskoleutdanning, og som ikke er i arbeid og som har inntekt inntil kr 50 000.

20 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Tidsbruk til studier før og etter reformen, timer (stud.mag.-data)

21 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Tidsbruk til studier før og etter reformen, timer (levekårsdata, SSB) 1998UndervisningSelvstudierGrupperTotal Universiteter11,518,81,331,2 Vit. høgskole17,819,91,837,3 Statlig høgskole19,210,71,931,6 2005UndervisningSelvstudierGrupperTotal Universiteter10,520,71,632,8 Vit. høgskole14,819,92,937,5 Statlig høgskole14,412,91,929,2 Privat høgskole13,813,32,429,6

22 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Tid brukt på arbeid blant studenter Studenter ved statlige høgskoler bruker mer tid på arbeid etter kvalitetsreformen. Arbeid ved siden av studiene inntil 10 timer per uke har ingen påvirkning på tiden brukt på studier. Over halvparten av de som jobber ved siden av studiene sier at jobber er svært eller noe relevant. Arbeidsmengden er størst blant de som har relevant jobb. Studenter ved statlige høgskoler som har relevant jobb arbeider 21,1 timer per uke i gjennomsnitt, sammenlignet med 12,4 timer for de som irrelevant arbeid.

23 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Har reformen virket etter intensjonen? Økt studiestabilitet ved universitetene, de vitenskapelige høgskolene og de private høgskolene. Bare klare effekter av kvalitetsreformen ved Universitetet i Oslo, ikke ved de andre universitetene. Ingen endring i andel som slutter etter et år, omtrent hver femte student faller fra også etter kvalitetsreformen. Relativt stabil tidsbruk: noe økt total tidsbruk ved universitetene, og lavere total tidsbruk ved de statlige høgskolene. Indikasjon på at redusert tid til undervisning fører til noe økning i tid til selvstudier.

24 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Tre faktorer som skaper økt studiestabilitet 1.Andre studenter som tas opp etter kvalitetsreformen (større seleksjon?) 2.Oppbyggingen av studiene, fastere studieprogram i stedet for ”byggekloss-system” 3.Pedagogiske reformer, mer veiledning og oppfølging og bedre informasjon om de faglige kravene Har kvalitetsreformen bidratt til at det har oppstått ”learning communities”? (Tinto 1997, 2000)


Laste ned ppt "NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Har Kvalitetsreformen bidratt til redusert frafall og økt studieinnsats? Elisabeth."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google