Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Bedre læringsmiljø og større læringsutbytte etter Kvalitetsreformen? Elisabeth.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Bedre læringsmiljø og større læringsutbytte etter Kvalitetsreformen? Elisabeth."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Bedre læringsmiljø og større læringsutbytte etter Kvalitetsreformen? Elisabeth Hovdhaugen Forsker, NIFU STEP 16. mars 2007

2 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Utgangspunkt – ”studentene skal lykkes” Virkemiddel:  Fastere programstruktur  Mer oppfølging  Bedre studiefinansiering  Lærestedene får betalt per studiepoeng/kandidat Raskere gjennomstrømning  Mindre frafall  Lavere andel som er forsinket  Studentene bruker mer tid på studiene Økt læringsutbytte?

3 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Store pedagogiske endringer Kvalitetsreformen har ført til større endringer enn en kunne ha forventet ut fra internasjonal forskning. Sentrale pedagogiske endringer etter KR  Mer tilbakemelding og oppfølging  Mer obligatorisk skriving  Større variasjon i vurderingsformene Mulige uintenderte effekter  Overbelastning som fører til minimumsstrategier  Nedprioritering av ikke-obligatorisk arbeid  Mindre lesing av pensum  Overbelastning for de vitenskapelig ansatte, mer undervisnings- og vurderingsarbeid

4 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Læringsutbytte – hvordan skal/bør det måles? Karakterer og strykprosent Gjennomføring/forsinkelse Tid brukt på studier Studiepoengsproduksjon Selvrapportert læringsutbytte

5 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Karakterer Karakterer måler både innsats og kvalitet på studentens prestasjon (studentens kunnskapsnivå og faglige dyktighet), men samtidig måles også evner og talent. Stabilitet i bruken av skalaen over tid, men…  Kurven er venstreskjev, det blir gitt flere B enn D  Det er fagforskjeller, ulike bruk av skalaen i ulike fag, og forskjeller mellom læresteder innen samme fag

6 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Strykprosent Nedgang i strykprosent de siste par årene, som begynte før Kvalitetsreformen. I mange fag har strykprosenten stabilisert seg etter reformen. Fagforskjeller, det er ikke nedgang i alle fag.

7 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Karakterer og strykprosent som mål på læringsutbytte Strykprosent som mål på kvalitet i utdanning:  Høy strykprosent kan innebære at sensorer setter høye krav, bare de flinke består og det er høy kvalitet på utdanningen.  Men høy strykprosent kan også være en effekt av dårlig undervisning, det vil si lav kvalitet på utdanningen. Karakterskalaen bør være noenlunde stabil over tid - kan ikke vise om studentene får økt utbytte over tid. Mange ulike forhold som påvirker både karakterer og strykprosent – inntakskvalitet, tidsbruk, læringsmiljø.

8 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Andel som følger normert studieprogresjon, heltidsstudenter Liten økning i andel som følger normert studieprogresjon etter Kvalitetsreformen ved universiteter og statlige høgskoler. Nedgang i andel som følger normert studieprogresjon ved vitenskapelige høgskoler kommer av at en like stor andel (45 prosent) sier at de tar mer enn 30 sp/semester.

9 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Andel som oppgir at de er forsinket HeltidsstudentDeltidsstudent 1998200519982005 Har ikke arbeid15,518,444,228,3 Har arbeid18,119,243,824,3 Alle16,918,743,825,1 Ingen endring i andel som er forsinket blant heltidsstudenter. Nedgang i andel som er forsinket bland deltidsstudenter – sannsynligvis mer enn effekt av at det er en annen type deltidsstudenter etter Kvalitetsreformen. Effektene av endringer i andel som er forsinket vil kunne komme senere, når alle de som var forsinket før reformen ble innført er ferdige med studiene.

10 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Tid brukt på studier som mål på læringsutbytte 1998UndervisningSelvstudierGrupperTotalt Universitet, lavere grad 10,614,41,426,9 Universitet, høyere grad 10,616,81,430,5 Vitenskapelig høgskole 16,913,11,832,9 Statlig høgskole 18,59,61,629,8 Alle 15,911,61,529,6 2005UndervisningSelvstudierGrupperTotalt Universitet, lavere grad 9,716,31,627,7 Universitet, høyere grad 10,517,71,532,0 Vitenskapelig høgskole 14,216,52,233,9 Statlig høgskole 15,011,91,729,3 Privat høyskole 14,211,71,728,1 Alle 13,113,81,729,5

11 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Andel selvstudier av total studietid 19982005 Universitet, lavere grad0,540,59 Universitet, høyere grad0,55 Vitenskapelig høgskole0,400,49 Statlig høgskole0,320,41 Økning for alle grupper unntatt høyere grads studenter ved universitetet. Inneholder begrepet selvstudier det samme i dag som det gjorde før reformen? Mulig at selvstudiene har endret karakter, fra selvstendig lesing til mer arbeid i gruppe og oppgaveløsing og –innlevering.

12 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Studiepoengsproduksjon

13 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Selvrapportert læringsutbytte Store fagforskjeller i læringsutbytte – henger sammen med fagets egenart.

14 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Studentenes læringsmåter 1: Aktiv 2: Selv- stendig 3: Grunn- leggende Oppsøker faglærer/foreleser/gruppeleder for faglige spørsmål0,7900,0050,026 Stiller spørsmål i undervisningen0,6700,130-0,039 Leverer oppgaveutkast og får kommentarer0,6050,004-0,033 Løser oppgaver som ikke er obligatoriske0,376-0,0450,278 Jeg leser kritisk og vurderende0,1730,7080,145 Har kommet uforberedt til undervisningen0,120-0,6200,045 Leser faglitteratur som ikke er pensum0,3900,536-0,050 Har tilstrekkelig tid til å arbeide med studiene på egen hånd0,060-0,2420,209 Jeg leser for å huske pensum-0,101-0,1770,784 Jeg leser for å forstå sammenhengen mellom de ulike delene av pensum0,0510,3970,704

15 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Oppsummering Ser i liten grad endringer ennå:  Førsteårsfrafallet er like høyt som tidligere.  Fortsatt like mange som er forsinket blant heltidsstudentene.  Totaltiden studentene bruker på studiene har ikke endret seg. Noen positive trekk:  Studentene får mer oppfølging og tilbakemelding  Økning i studiepoengsproduksjonen  Større andel følger normert studieprogresjon  Mer tid brukt på selvstudier Vanskelig å si noe om effekter i læringsutbytte.


Laste ned ppt "Www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Bedre læringsmiljø og større læringsutbytte etter Kvalitetsreformen? Elisabeth."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google