Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Tid til forskning som forhandlingstema - erfaringer fra høgskolene UHR-konferanse 29.10. 2008 Trine B. Haugen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Tid til forskning som forhandlingstema - erfaringer fra høgskolene UHR-konferanse 29.10. 2008 Trine B. Haugen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Tid til forskning som forhandlingstema - erfaringer fra høgskolene UHR-konferanse 29.10. 2008 Trine B. Haugen

2 Forskningstid Høgskolene 21% (2005)  Universitetene 29% (2000) 

3 FoU-tid som andel av arbeidstiden 1997 og 2005 (kilde: NIFU-STEP)

4

5 Mindre finansiering fra NFR og EU

6 Halvparten av FoU-tiden er utviklingsarbeid

7 FoU Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap – herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn – og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye anvendelser. Utviklingsarbeid er systematisk virksomhet som anvender eksisterende kunnskap fra forskning og praktisk erfaring, og som er rettet mot å fremstille nye eller vesentlig forbedrede materialer, produkter eller innretninger, eller å innføre nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester. (Kilde: En ledende forskningsnasjon, St.meld. nr. 20 2004-2005)

8 Kompetanse og rekruttering 2007 (kilde: DBH)

9 Organisering av FoU-tid 45%, 30% eller 20% FoU-tid 20% av 1687,5 t = 337,5 t = 9 uker Utfordringen: sammenhengende FoU-tid = resultater = publisering

10 Undervisningsoppgavene Knapphet på tid til undervisning, veiledning, administrasjon Prioritering av studentenes behov Høgskoletradisjonen i samsvar med kvalitetsreformens intensjoner Det universitetene nå ’opplever’, har høgskolene ’opplevd’ lenge

11 Resultatbasert tildeling Økt krav til rapportering og dokumentasjon av resultater Ulike vilkår for å nå opp i konkurransen o mellom institusjonskategoriene o mellom stillingskategoriene

12 Bedre ressursutnyttelse og andre utfordringer Samle FoU-ressursene (’spissing’, tidskonto) Ivareta bredden Kompetansebygging Forskningsbasert undervisning Kunnskapsutvikling i arbeids- og samfunnsliv

13 Høgskolenes fortrinn Muligheter for styring Bruk av strategimidler Relevans basert på nærhet til regionalt samfunns- og næringsliv Profesjonsrettet FoU Sammenheng utdanning - FoU

14 Forhandlingstemaer Kriteriene for tildeling av FoU-tid o formell kompetanse o resultatbasert tildeling o prioritering av fagområder Resultatmål o Vitenskapelig publisering/annen dokumentasjon o Ekstern finansiering o Betydning for utdanning, profesjonsutøvelse samfunnskontakt, innovasjon

15 Betingelser for suksess ’Ytre’ Økt basisbevilgning til UH-sektoren Større grunnbevilgning til forskning i høgskolene ’Indre’ Kompetanseheving (NB! Postdoktor) Nettverksbygging Prioriterte områder Sammenheng FoU og utdanning Bedre utnyttelse av FoU-tiden


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Tid til forskning som forhandlingstema - erfaringer fra høgskolene UHR-konferanse 29.10. 2008 Trine B. Haugen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google