Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studier av innovasjon, forskning og utdanning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studier av innovasjon, forskning og utdanning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Studier av innovasjon, forskning og utdanning
Yrkesverdier, realisering av yrkesverdier og arbeidsmarkedssituasjon 5-6 år etter eksamen Liv Anne Støren NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

2 Bakgrunn for foredraget – EU-prosjektet REFLEX
Spørreskjemaundersøkelse i 13 land av personer med høyere utdanning, utdannet i 1999/2000 Foretatt i 2005 (noen land i 2006) Arbeidsmarkedssituasjon Ulike sider ved deres kompetanse Bruk av deres kompetanse i jobben Hva slags type utdanning de har, ulike sider ved lærestedet Hva de synes er viktig ved jobben (yrkesverdier) I hvilken grad disse yrkesverdiene er oppfylt Hvor fornøyd de er med jobben osv.

3 Opplegg i dag Arbeidsmarkedssituasjonen 5 - 6 år etter eksamen
Yrkesverdier Jobbtilfredshet Se disse tingene i sammenheng Objektive mål vs. subjektive mål Forskjeller mellom land, menn og kvinner, kjennetegn ved utdanningen osv.

4 Arbeidsmarkedstilpasning
Relevant arbeid er de som ikke er mistilpasset. Mistilpasset: Horisontalt mistilpasset, det vil si at de har en jobb med et innhold som ikke samsvarer med innholdet i utdanningen Vertikalt mistilpassede, det vil si at de har en jobb som krever en utdanning på et lavere nivå enn den de har Både horisontalt og vertikalt mistilpasset Arbeidsledige

5 Arbeidsmarkedstilpasning. Alle

6 Mistilpasning, høyere grad (masternivå)

7 Mistilpasning, lavere grad

8 Mistilpasning etter fagfelt

9 Bare Norge: Mistilpasning etter fagfelt

10 Hva har betydning for mistilpasning?
Kjønnsforskjell: Totalt for alle 13 land liten forskjell, men noen flere kvinner enn menn er mistilpassede. I Norge: flere kvinner enn menn er arbeidsledige (om enn få). Karakterer: Ganske stor betydning, og enda større betydning i Norge enn gjennomsnittlig for de 13 landene Nyttig sosialt nettverk: En viss betydning, men ingen påviselig betydning i Norge.

11 Hva har betydning for mistilpasning?
Studierelatert (relevant) arbeidserfaring under studiene: betydning, og reduserer særlig risikoen for horisontal mistilpasning Arbeidserfaring (etter eksamen): stor positiv betydning, og Arbeidsledighetserfaring: stor negativ betydning. Har om lag samme betydning i Norge som for landene ellers.

12 Hva har betydning for mistilpasning?
At utdanningen er forbundet med akademisk prestisje: Reduserer i noen grad (signifikant) risiko for mistilpasning, særlig risikoen for overkvalifisering (omtrent den samme betydning i Norge som i landene ellers) Yrkesrettet utdanning: Reduserer også risikoen for mistilpasning, særlig horisontal mistilp. Har større betydning i Norge enn i landene ellers for de mest alvorlige formene for mistilpasning som arbeidsledighet og både horisontal og vertikal mistilpasning.

13 Tre sett av yrkesverdier
Karriere- og status orientering (høy lønn, gode karriereutsikter, sosial status) Faglig orientering (nye utfordringer, lære nye ting, selvstendighet i arbeidet) Sosiale/familieverdier (kombinere arbeid og familie, nok tid til fritidsaktiviteter, jobbsikkerhet, det å gjøre noe nyttig for samfunnet).

14 Karriereorientering - vinnere/tapere etter fagfelt

15 Faglig orientering - vinnere/tapere etter fagfelt

16 Sosiale/familieverdier - vinnere/tapere etter fagfelt

17 Bare Norge: Sosiale/familieverdier - vinnere/tapere etter fagfelt

18 Karriereorientering - vinnere/tapere etter land

19 Faglig orientering - vinnere/tapere etter land

20 Sosiale verdier - vinnere/tapere etter land

21 Vinnere/tapere i forhold til yrkesverdier, etter karakteristika ved utdanningen

22 Annet som er av betydning for realisering av yrkesverdier

23 Lønn, kjønn og yrkesverdier

24 Andel som er fornøyd med jobben sin

25 Andel som er fornøyd med jobben sin etter om de var vinnere/tapere på ulike dimensjoner
Tsjekkia ikke med, ikke opplysninger på alle spørsmål om yrkesverdier.

26 Andel som er fornøyd med jobben sin etter type jobb/arbeidsmarkedstilpasning

27 Hva har (ellers) betydning for jobbtilfredshet?

28 Takk for meg!

29 Karriereorientering etter land og kjønn
Reserve

30 Faglig orientering etter land og kjønn
Reserve

31 Sosiale/familieverdier etter land og kjønn
Reserve


Laste ned ppt "Studier av innovasjon, forskning og utdanning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google