Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt toårig tverrfaglig utdanning i behandling av pasienter med alvorlige psykiske lidelser Torleif Ruud Professor, Akershus universitetsykehust

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt toårig tverrfaglig utdanning i behandling av pasienter med alvorlige psykiske lidelser Torleif Ruud Professor, Akershus universitetsykehust"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalt toårig tverrfaglig utdanning i behandling av pasienter med alvorlige psykiske lidelser Torleif Ruud Professor, Akershus universitetsykehust torleif.ruud@medisin.uio.no www.seprep.nowww.seprep.no, post@seprep.nopost@seprep.no

2 Bakgrunn for utdanningen på 90-tallet Økt behov for kompetanse i behandling av alvorlige psykiske lidelser i  distriktspsykiatriske sentre  helse- og sosialtjenesten i kommunene Drives av SEPREP (Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser)  Utviklet på midten av 90-tallet  Drevet som nasjonalt program fra 1999  Selve undervisningen finansiert av opptr.planen  Ca 2000 har tatt utdanningen hittil

3 Viktige prinsipper for utdanningen Modell basert på lokale behov for kompetanse. Organisert i samarbeid mellom SEPREP og lokal DPS. Vekt på å møte og forstå pasienten og bygge relasjon. Vekt på å lære gjennom veiledning på egen praksis. Være omfattende nok til å få en reell læring. Lære samarbeid på tvers av faggrupper og tjenestenivå. Personale fra DPS og kommuner utdannes sammen.

4 Elementer i utdanningen Lokale treningsprogram med ca 30-35 deltakere. Undervisning i plenum (80 timer fordelt på 20 dager) Veiledning i tverrfaglige grupper hver 14. dag (40 x 2 t). Diskusjon av teori og litteratur i grupper (20 x 2 timer). Skrive en klinisk rettet oppgave hvert år som gruppe. Godkjent som ett år høgskoleutdanning for dem som ønsker det og vil ta høgskoleeksamen.

5 Mål for utdanningen Mål for den enkelte deltaker  Forståelse av psykoser og opplevelsen av dette  Kunnskap om behandlingsformer og egen del av det  Bevissthet på egne følelser og reaksjoner i møte med pasient og pårørende, og lære av egne reaksjoner.  Lære å bygge relasjoner.  Lære tverrfaglig samarbeid. Utvikling av lokale tjenester og tilbud.

6 Tema 1. halvår: Forstå psykoser Hvordan personen, familien og andre opplever psykose Psyko-bio-sosial perspektiv, utviklingsperspektiv. Ulike psykoser, faser, tidlig intervensjon. Møtet mellom pasient / pårørende og behandler. Brukermedvirkning i alle deler av behandlingen.

7 Tema 2.halvår: Utvikling av allianse og samarbeid Betydningen av tid, forutsigbarhet, oppsøkende arbeid. Bygge og vedlikeholde behandlingsallianse. Forstå og bruke egne reaksjoner til nytte for pasienten. Ulike behandlingsformer, integrerte behandlingsopplegg Bygge og vedlikeholde behandlingsnettverk.

8 Tema 3. halvår: Spesielle problemer og tilnærminger Tidlig intervensjon, behandling i akutt fase / restituering. Langsiktig psykososial behandling og rehabilitering. Vurdering og forebygging av suicidal atferd, aggresjon og vold ved psykoser. Rusmiddelmisbruk, behandling ved psykisk lidelse + rus. Bruk av tvangsbehandling og restriktive tiltak. Arbeid med familien og pasientens sosiale nettverk. Medisinering, motivering ved frykt eller motvilje.

9 Tema 4. halvår: Utvikle velfungerende behandlingsnettverk. Vurdering av behovet for hjelp. Flerfaglig samarbeid, samarbeid mellom tjenester. Brukere og pårørende deler av sine erfaringer. Utvikling av tjenester og tilbud. Pasientens plass og integrering i lokalsamfunnet. Veien videre for deltaker og tjenester etter utdanningen.

10 Evaluering av utdanningen Utdanningen har vært evaluert som svært vellykket ved tre ulike rapporter etter intervjuer med ledere lokalt  Evaluering ved person som SEPREP engasjerte  Evaluering ved Sosial- og helsedirektoratet  Evaluering ved Norges forskningsråd Prospektiv undersøkelse av spørreskjema til deltakerne om opplevelse av egen kompetanse  Ved start av utdanningen  På slutten av første år  På slutten av andre år

11 Endringer i opplevelse av kompetanse

12

13 For ansatte ved DPS og i kommunene

14 Ut fra erfaring før utdanningen

15 Oppsummering fra spørreskjema-studien Signifikant økning i opplevd kompetanse for 6 av 7 mål. Størst økning første år, men fortsatt økning andre år. Større økning for ansatte i kommuner enn ved DPS. Parallell økning for folk med ulik grad av erfaring.


Laste ned ppt "Nasjonalt toårig tverrfaglig utdanning i behandling av pasienter med alvorlige psykiske lidelser Torleif Ruud Professor, Akershus universitetsykehust"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google