Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning - Høgskolen i Oslo 25.-26. oktober 2007 Forskerrekrutteringsbehov i Norge - Framskrivninger til 2020 basert.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning - Høgskolen i Oslo 25.-26. oktober 2007 Forskerrekrutteringsbehov i Norge - Framskrivninger til 2020 basert."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning - Høgskolen i Oslo 25.-26. oktober 2007 Forskerrekrutteringsbehov i Norge - Framskrivninger til 2020 basert på 3 vekstscenarier Alle data fra NIFU STEP Rapport 12/2007 Geir Anton Johansen NRT/ AU NRT-sak 12/07-4

2 Møte i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning - Høgskolen i Oslo 25.-26. oktober 2007 Sektor- og næringstilknytning for yrkesaktive personer i 2003 med doktorgrad fra 1970-2002

3 Møte i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning - Høgskolen i Oslo 25.-26. oktober 2007 Momenter i framskrivningene Tatt med: Plan for styrking av MNT-fagene Behov for vitenskapelig utstyr, databaser, samlinger av vitenskapelig materiale og annen infrastruktur fram til 2010 og i perioden 2010-2020 Oppbygging av doktorgradskompetanse ved høgskolene Frafall i doktorgradsutdanningen Lønns- og arbeidsvilkår for etablerte forskere og framskrivninger for disse Prognoser om aldersavgang og mobilitet ut av yrket Ikke tatt med: Konsekvensene av en situasjon med en økende andel av forskerne med doktorgradsutdanning fra utlandet. De ulike alternativenes konsekvenser for nødvendig rekruttering til relevante studier på mastergradsnivå.

4 Møte i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning - Høgskolen i Oslo 25.-26. oktober 2007 Scenarier behandlet i rapporten A. Samme BNP-andelsnivå som i 2001-5; 1.6% B. Offentlig andel øker til 1% i 2010 eller 2020 C. Som 2. + privat andel øker til 2%

5 Møte i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning - Høgskolen i Oslo 25.-26. oktober 2007 Prioriteringer ved en økning av FoU til 3% av BNP innen 2010 Kilde: St. meld. nr. 20 (2004-05): side 24

6 Møte i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning - Høgskolen i Oslo 25.-26. oktober 2007 Kommentarer til scenariene av NTNU-rektor Torbjørn Digernes Scenariene er i hovedsak gitt av mandatet til departementet Scenario A er ganske defensivt – U&H-sektoren bør signalisere ønske om et mer offensiv mål. Scenario B (1 % offentlig finansiering) er realistisk, men målet bør nås tidligere enn i 2020. 2015 bør i hvert fall være mulig, gjerne før. Scenario C (2 % privat finansiering) er urealistisk, fordi –Næringslivet relativt sett alt ligger høyt i forskningsintensitet – nr 3 i verden for bransjekorrigert forskningsintensitet –Det blir store kapasitetsproblemer om man søker å nå dette målet –Dette målet bør revideres, slik at det reflekterer realistiske forutsetninger om utviklingen av forskning i næringslivet

7 Møte i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning - Høgskolen i Oslo 25.-26. oktober 2007 Totalt antall forskere med scenario A

8 Møte i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning - Høgskolen i Oslo 25.-26. oktober 2007 Totalt antall forskere med scenario B

9 Møte i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning - Høgskolen i Oslo 25.-26. oktober 2007 Nødvendig årlig økning i antall stipendiatstillinger 2007-16 per år.

10 Møte i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning - Høgskolen i Oslo 25.-26. oktober 2007 Behov for stipendiatstillinger Humaniora Dagens nivå

11 Møte i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning - Høgskolen i Oslo 25.-26. oktober 2007 Behov for stipendiatstillinger Samfunnvitenskap Dagens nivå

12 Møte i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning - Høgskolen i Oslo 25.-26. oktober 2007 Behov for stipendiatstillinger Mat-Nat Dagens nivå

13 Møte i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning - Høgskolen i Oslo 25.-26. oktober 2007 Behov for stipendiatstillinger Teknologi Dagens nivå

14 Møte i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning - Høgskolen i Oslo 25.-26. oktober 2007 Behov for stipendiatstillinger Medisin Dagens nivå

15 Møte i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning - Høgskolen i Oslo 25.-26. oktober 2007 Behov for stipendiatstillinger Landbruk, fiskeri, veterinær Dagens nivå

16 Møte i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning - Høgskolen i Oslo 25.-26. oktober 2007 Studien forutsetter at forholdet mellom fagfeltene ikke endres Doktorer i næringslivet i 2005 fordelt på fagområder

17 Møte i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning - Høgskolen i Oslo 25.-26. oktober 2007

18 Oppsummering I MNT-fag er det allerede underdekning av doktorer –Økende sprik mellom samfunnsoppdraget og satsing på MNT Økende grad av tverrfaglighet vil påvirke bildet med hensyn til behov og fordeling mellom fagfelt, både i næringslivet og offentlig finansiert forskning Det er nødvendig å samtidig fokusere på kvalitet på forskningsmiljøene, ikke bare antall stipendiater. –Internasjonale forskningsgrupper, infrastruktur, utstyr, teknisk assistanse…. Flere stipendiater krever enda større fokus rekruttering Nærings-PhD vil kunne bli en viktig delløsing


Laste ned ppt "Møte i Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning - Høgskolen i Oslo 25.-26. oktober 2007 Forskerrekrutteringsbehov i Norge - Framskrivninger til 2020 basert."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google