Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frafalls-og mobilitetsundersøkelsen En undersøkelse blant bachelorstudenter ved Universitetet i Oslo Møte i Læringsmiljøutvalget 22. september 2011 Studieavdelingen/Helge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frafalls-og mobilitetsundersøkelsen En undersøkelse blant bachelorstudenter ved Universitetet i Oslo Møte i Læringsmiljøutvalget 22. september 2011 Studieavdelingen/Helge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frafalls-og mobilitetsundersøkelsen En undersøkelse blant bachelorstudenter ved Universitetet i Oslo Møte i Læringsmiljøutvalget 22. september 2011 Studieavdelingen/Helge Sigurd Hansen

2 Studien omfatter: Bachelorstudenter Begynte sine studier høsten 2006 Profesjonsstudier er ikke inkludert Alle fakultetene er godt representert med sine programmer Data er samlet inn i 2010 Formål Hvilke faktorer viser signifikant sammenheng med fullføring av studiet? Studentmobilitet. Hvor kommer UiO-studenter fra og hvor går de?

3 Studentstatus våren 2010 47 % hadde fullført studieprogrammet 20 % studerer fortsatt på programmet 24 % hadde sluttet på programmet og studerer fortsatt 9 % hadde sluttet helt å studere

4 Fullføringsprosent pr. fakultet. N=1129

5 Tidligere studieerfaring 53 % har studert tidligere 14 % har en grad fra før

6 Skifte av lærested. Prosent Kommer fra. N=601Går til. N=219

7 Skifte av studie. Prosent Tidligere fagområde. N=599Nytt fagområde. N=202

8 Studietimer pr. uke. Prosent.

9 Tilstedeværelse på campus

10 Andelen studenter som var «tilfreds med det sosiale miljøet blant studentene på programmet og studiegjennomføringen». N=1112.

11 Andelen som opprettholdt kontakten med faddergruppen. Prosent.

12 Grad av kontakt med vitenskapelig tilsatte

13 Faktorer som påvirker fullføring av studieprogram 1.Middels til høy grad av kontakt med vitenskapelige ansatte 2.Opprettholdelse av kontakten med flere i faddergruppen utover i studiet 3.Ukentlig timebruk på studier 4.Tilstedeværelse på campus 5.Tilfredshet med det sosiale miljøet blant studenter på programmet og gjennomføringen av studieløpet 6.Samarbeid med andre studenter om oppgaver og pensum 7.Å være godt fornøyd med det faglige utbyttet av kontakten med de andre studentene 8.Det å ha nettverk av venner både på og utenfor campus 9.Opplevelse av at kontakt med medstudenter har betydning for studieløpet 10.Sikkerhet i valg av studieprogram ved oppstart 11.At studieprogrammet svarte til forventningene

14 Generelle inntrykk 1 Kvalitetsreformens intensjon om strukturerte og mer strømlinjeformede studier der studenten gjennomfører bachelorgraden på normert tid er ikke nådd Studentenes studieadferd er som tidligere. De skifter programmer og de skifter lærested. Godt utbygde sosiale nettverk fremmer fullføringen av studieprogrammet(andre studenter og lærere) Det er minimale forskjeller mellom kjønn når det gjelder fullføring av studieprogram

15 Generelle inntrykk 2 De som slutter på programmet har avlagt et gjennomsnittlig antall studiepoeng pr. semester. Tidligere studieerfaring viser ingen sammenheng med økt sannsynlighet for å fullføre studieprogrammet Forhold knyttet til opplevelsen av undervisningen er ingen utpreget grunn til at de slutter på programmet. «Trivselsrelaterte faktorer« oppgis som hyppigste grunn for å slutte på programmet

16 Noen hovedutfordringer for fullføring - og hva gjør vi? Bedre faglig-sosial integrering –Bedre lokal forankring av Fadderordningen og tettere oppfølging av studentene gjennom 1. studieår –Håndbok for nye studenter om studiestart og 1. semester –Fakultære tiltak: eks. Forvei på MN –Planlegger Markedsføre suksessfaktorer for å fullføre som student mot nye studenter Utvikle lynkursdager for nye studenter Bedre informasjon om hva studieprogrammene innebærer –Videreutvikle og kvalitetssikre programbeskrivelser på nett og i Studiekatalogen –Facebook.com/blikjentmeduio –Fakultære tiltak: eks. SV som arbeider jevnlig med utvikling av muntlig studieinformasjon og studieveiledning, samt karriereveiledning. –Planlegger Flere skolebesøk med bedre informasjon om fagtilbud/hvordan man finner frem til UiOs fagtilbud –Vurdere studieveiledning for potensielle studenter?


Laste ned ppt "Frafalls-og mobilitetsundersøkelsen En undersøkelse blant bachelorstudenter ved Universitetet i Oslo Møte i Læringsmiljøutvalget 22. september 2011 Studieavdelingen/Helge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google