Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Stjernøutvalget: Et blikk på de demografiske forutsetningene Fagseminar i KD Mandag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Stjernøutvalget: Et blikk på de demografiske forutsetningene Fagseminar i KD Mandag."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Stjernøutvalget: Et blikk på de demografiske forutsetningene Fagseminar i KD Mandag 28. april Per Olaf Aamodt

2 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Noen viktige forutsetninger Viktig å styrke Norge som kunnskapsnasjon Fortsatt stort behov for høyt utdannet arbeidskraft Interessen for å ta høyere utdanning vil fortsatt være høy Utviklingen i folketallet Regional ubalanse i folketall Hvor (og hva) vil de unge studere?

3 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Utviklingen i folketall Et premiss hos utvalget: sviktende søkning får konsekvenser for struktur og studiesteder Temmelig sikker prognose: alle studentene i 2025 er allerede født Sterk vekst i antall 20-24 åringer til 2015, deretter svak nedgang Ut fra demografi alene: større press på høyere utdanning i 2025 enn i dag Til tross for regionale skjevheter: alle fylker har også et høyere folketall

4 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Hvilke aldersgrupper skal vi ta hensyn til? Utgangspunkt: Elisabeth Hovdhaugens artikkel i forskningspolitikk 1/2008 En høy (og trolig økende) andel av studentene er eldre enn 24 år Kan oppveie nedgangen i alderen 20- 24 år De eldre studentene er mindre mobile: krever et spredt tilbud (kanskje mer spredt enn i dag) Liten konkurranse mellom institusjonene om disse studentene Rekrutteres til yrker der det er mangel på folk 15% av alle studenter i Helse- og sosialfag studerer ved deltids/desentraliserte opplegg

5 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Hvor stor andel vil studere? Utvalget synes å legge stabil studiefrekvens til grunn Men den kan øke eller synke: små endringer kan oppveie endringer i folketall Mindre rom for vekst i dag med en studiefrekvens på over 50% enn for 20 år siden da den var 25% Avhenger av arbeidsmarked Stor årskull = mer konkurranse om jobbene = økt relativ etterspørsel etter høyere utdanning Økt utdanning blant foredrene gir økt etterspørsel

6 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Rekrutterings- og studiemønster Endringer i venteår før studiestart har stor betydning Avbrudd og tilbakevending skaper usikkerhet Mest sannsynlig: toppen av demografikurven i 2015 vil gi et sterkt press og skape et reservoar av søkere i flere år etterpå Bare om lag halvparten av søkerne er førstegangssøkere

7 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Studiepreferanser Ikke ta for gitt en fortsatt ”urban” trend Søkertallene for 2008 er illustrerende (men bør heller ikke overtolkes!) Vanskelig å beregne studiepreferansene Skal man legge seg helt flat for studentenes preferanser?

8 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Prognoser som styringsinstrument Utvalget har en ubalansert fortolkning av den demografiske utviklingen Det gis inntrykk av mangel på ungdom Utvalget betrakter i for stor grad utviklingen som uavvendelig Faren for selvoppfyllende profetier: hvem vil satse på dødsdømte studiesteder?


Laste ned ppt "Www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Stjernøutvalget: Et blikk på de demografiske forutsetningene Fagseminar i KD Mandag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google