Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.nifustep.no Page 1 Hvilke faktorer påvirker tid til forskning? Bjørn Stensaker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.nifustep.no Page 1 Hvilke faktorer påvirker tid til forskning? Bjørn Stensaker."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.nifustep.no Page 1 Hvilke faktorer påvirker tid til forskning? Bjørn Stensaker

2 www.nifustep.no Page 2 Er tid til forskning et problem?  Sett i et historisk lys har tiden brukt til forskning vært relativt konstant: rundt 30 prosent av arbeidstiden (veiledning unntatt)  Publikasjonsdata viser en jevn produktivitetsøkning (antall publikasjoner) i norsk høyere utdanning (30 prosent mellom 1980 – 2000)  En økning som har fortsatt også etter Kvalitetsreformen  Produktivitetsøkningen synes ikke å gå utover kvalitet (målt i forhold til hvorvidt forskningen blir sitert internasjonalt)

3 www.nifustep.no Page 3 Hvordan forklare produktivitetsøkning og kvalitetsheving?  Økte forventninger fra samfunn og myndigheter  Økte budsjetter  Generell effektivisering i norsk høyere utdanning  Styrking av formell kompetanse  Insentivsystemer som fokuserer på resultatene av forskningen  Forskningsvilkårene ved lærestedene er forbedret/sterkere fokus og oppfølging fra institusjonelt nivå  Så alt er bare fryd og gammen….?

4 www.nifustep.no Page 4 Hvorfor bekymring for tid til forskning?  Den totale tidsbruken er uinteressant – det er den sammenhengende tiden til forskning som er avgjørende (60% av de vitenskaplige ansatte mente dette var et problem i 2001)  Har Kvalitetsreformen bidratt til å forverre vilkårene for forskning?  Norske vitenskaplig ansatte har arbeidsuker opp mot 50 timer – skal forskning foregå i fritiden?  Den yngre generasjonen forskere har kortere arbeidsuker enn den eldre – har det betydning for produktiviteten over tid?  Hvor er grensene for effektiviseringen?

5 www.nifustep.no Page 5 Forskning vs undervisning  Kvalitetsreformen kan ha ført til større undervisningsbelastning - på bachelornivå som en følge av tettere oppfølging av studenter - på masternivå som en følge av en økning i antall studieprogrammer og moduler  Evaluering og kvalitetssikring av undervisning er i tillegg mer systematisert enn før, og bidrar til større krav til de vitenskapelige ansatte  Eksamensarbeidet har økt som følge av modulisering  Studieåret har en annen struktur enn tidligere, og ”pustehullene” er færre  Men, flere midlertidige ansatte kan utgjør en ”buffer”…

6 www.nifustep.no Page 6 Forskning vs veiledning  Fra 1981 til 2000 økte antallet veiledede studenter per vitenskapelig ansatt fra 3 til 4,5 (hovedfag)  Fra 1981 til 2000 økte antallet veiledede dr. gradsstudenter per vitenskapelig ansatt fra 1 til 1,9  Krav til veiledning mer formalisert enn før  Ny teknologi har økt tilgjengeligheten til vitenskapelige ansatte - lavere terskler for kontakt  Men, jo flere man veileder jo mer produktive er man…

7 www.nifustep.no Page 7 Forskning vs forskningsvilkår  Økt ekstern finansiering av forskning kan bety at mer tid enn før brukes på søknadsskriving/finne eksterne midler  Definisjonene av ”forskning” endret seg: - fra ”gråsonepublisering” til formelle kanaler - større vekt på internasjonal publisering  Akademiske normer i endring: forskning viktig for faglig identitet  Større grad av ”profesjonalisering” av forskningsaktiviteten?

8 www.nifustep.no Page 8 Forskning vs ledelse og administrasjon  Hva betyr endringer i styrings- og organisasjonsstrukturer for tid til forskning? - større krav til rapportering tar tid fra forskningen? - mer profesjonell administrasjon frigjør tid til forskning? (men sekretærene er borte, så man må kopiere selv…) - mer formell administrasjon og formelt planarbeid tar tid fra forskningen? - forenklede styrings- og ledelsessystemer frigjør tid til forskning?

9 www.nifustep.no Page 9 Forskning vs samfunnsforpliktelsene  Vitenskapelige ansatte oppfordres til å styrke båndene til omverden/anvendelse/innovasjon  ”Utenomaktiviteter” er fristende for å ”spe på lønna”?  Formidling og popularisering er sterkere vektlagt enn tidligere  Men, jo mer kontakt med/finansiering fra næringslivet – jo mer produktive er man…

10 www.nifustep.no Page 10 Mange ubesvarte spørsmål  Vanskelig å konkludere om man har det ”bedre/verre” enn før  Mange faktorer som påvirker tid til forskning – viktig å forstå sammenhengene  Ytterligere faktorer som kan komplisere bildet: - fagdisiplinære forskjeller - institusjonelle forskjeller  Internasjonale sammenligninger sentralt for bedre å analysere ”konkurransebetingelsene” (CAP)


Laste ned ppt "Www.nifustep.no Page 1 Hvilke faktorer påvirker tid til forskning? Bjørn Stensaker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google