Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Den nye studiehverdagen: virkninger av Kvalitetsreformen Innlegg på nasjonalt studieveilederseminar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Den nye studiehverdagen: virkninger av Kvalitetsreformen Innlegg på nasjonalt studieveilederseminar."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Den nye studiehverdagen: virkninger av Kvalitetsreformen Innlegg på nasjonalt studieveilederseminar UMB 17. oktober 2007 Per O. Aamodt

2 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Opplegg for dette innlegget Kvalitetsreformens mål De viktigste virkemidlene:  Ny gradsstruktur  Reformer i undervisnings- og vurderingsformer  Insentiver Mange nye studietilbud Mer veiledning og oppfølging av studentene Hvilke effekter kan vi se?  Økt produksjon av studiepoeng?  Har frafallet blitt redusert?  Har studieinnsatsen økt?

3 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Kvalitetsreformens mål Økt kvalitet Men hva mente egentlig departement og Storting med det? Er kortere studier forenlig med økt kvalitet? Argumentene i Stortingsmeldingen gikk i hovedsak på effektivitet  Bedre gjennomføring  Økt studieintensitet  Redusert frafall Og det var all grunn til å rette søkelyset mot manglende effektivitet Ikke minst av hensyn til studentene selv!

4 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning De viktigste grepene i Kvalitetsreformen En ny gradsstruktur (størst endringer for universitetene) Endringer i undervisings- og vurderingsformer:  Tettere oppfølging  Mer vurdering underveis Økonomiske insentiver  Lærestedene premieres for produksjon  En mer insentivbasert studiefinansiering Økt institusjonell autonomi:  Større frihetsgrader til å opprette studietilbud Nye styrings- og ledelsesformer

5 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Gammel og nye studiestruktur - skjematisk Gammel cand.mag  (4 år) Ny bachelor  (3 år) Fag, emne 1 Fag, emne 2 Fag, emne 3 Fag, emne 4 Fag, emne 5 Fag, emne 6 Fag, emne 7 Grunnfag 1 Grunnfag 2 Mellom- fag Ex. phil

6 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Den nye gradsstrukturen utløste lokale initiativ Ikke en minimalistisk tilpasning, en stort arbeid ble nedlagt over kort tid Ulike tilpasninger ved universiteter og statlige høgskoler Universiteter: en flora av nye bachelorprogrammer  Disiplinorienterte  Tverrfaglige  Profesjonsrettede Blir bachelor en avsluttet grad eller vil ”alle” ta en master Høgskolene: en mengde nye mastertilbud (Oversikt laget av Vabø & Henaug)  Til dels smale og små programmer

7 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Konsekvenser for søkere og studenter Søkerne måtte forholde seg til klart fastlagte programmer Mer og bedre informasjon (mer markedsføring) Fra frie fagvalg til fastlagte emner i fastlagt rekkefølge De fleste studenter opplever dette som bra (selv om få kan sammenlikne) Visse innpasningsproblemer for tidligere studenter Vanskeligere å få godkjent emner fra andre læresteder?

8 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Lærernes vurderinger: Klart mer tid enn tidligere UniversitetHøyskoleTotalt Skriftlig tilbakemelding til studentene 687771 (682) Veiledning607966 (643) Eksamensarbeid645361 (591) Seminarundervisning472440 (364) Forelesninger161014 (134) På hvilke områder har undervisningen endret seg?

9 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning

10

11 Avlagte studiepoeng per student 2002200420052006 Private høgskoler39,240,840,540,2 Statlige høgskoler43,245,244,945,0 Universiteter34,037,039,239,5 Vitenskapelige høgskoler41,146,147,646,1 Alle39,041,842,142,2 Kilde: DBH

12 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Andel som fortsatt er ved samme lærested etter første studieår, etter lærested de begynte ved

13 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Andel som har sluttet i høyere utdanning etter første studieår, etter lærested de begynte ved

14 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Andel som er på lærestedet hver dag

15 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Tid brukt til studier per uke

16 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning

17 Tid til undervisning og selvstudier 1998UndervisningSelvstudierGrupperTotalt Universitet11,518,81,331,2 Statlig høgskole19,210,71,931,6 2005 Universitet10,520,71,632,8 Statlig høgskole14,412,91,929,2

18 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Noen viktige resultater av reformen Stor kreativitet i å lage nye studier (for stor?) Store lokale variasjoner Lærerne har tatt på alvor at de skal styrke veiledningen av studenter (sikkert også med store variasjoner) Forskningstid under kommet under press Positiv utvikling: mer oppgaveskriving med tilbakemelding Men kanskje for overdrevet? For mye vurderinger og eksamener hele året?

19 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Noen viktige resultater av reformen (forts.) Økt produksjon av studiepoeng Men er det et godt mål? Kan henge sammen med moduliseringen Redusert frafall? Studentene er litt mer stabile Men andelen som har sluttet studiet etter ett år har ikke endret seg Og: mobiliteten mellom lærestedene har gått ned

20 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Målet om økt studieintensitet er ikke oppnådd Færre studenter er tilstede daglig: et utslag an en mer digitalisert studiehverdag eller av press om oppgaveskriving? Studentene bruker tida på en annen måte – muligens bedre? Studiefinansieringen:  Ikke bidratt til å redusere jobbingen ved siden av (kanskje tvert om)  Progresjonsavhengig stipend synes ikke å påvirke studentenes atferd slik det var forutsatt Noen viktige resultater av reformen (forts.)

21 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Er reformen suksess eller fiasko? Altfor tidlig å å felle noen dom Vi ser mange endringer i tråd med intensjonene Kan være en god reform for studentene Viktige sider ved studentenes atferd (frafall og innsats) er lite endret En utfordring å skjerme forskningstid uten å reversere de pedagogiske reformene Men om kvaliteten blir bedre, er et åpent spørsmål Det tar tid å endre undervisningspraksis, mye prøving og feiling


Laste ned ppt "Www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Den nye studiehverdagen: virkninger av Kvalitetsreformen Innlegg på nasjonalt studieveilederseminar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google