Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Å studere etter Kvalitetsreformen Per Olaf Aamodt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Å studere etter Kvalitetsreformen Per Olaf Aamodt."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Å studere etter Kvalitetsreformen Per Olaf Aamodt

2 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Om evalueringen Nye studietilbud innenfor ny gradsstruktur Endringer i undervisningsformer Er studentene blitt mer aktive? Lykkes studentene bedre? Fokus for presentasjon

3 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Institusjon Skal fremme: Bedre undervisning Forskningsproduksjon Faglig ansatte Tilbyr: Undervisning og veiledning Forskning Student Forventer: Økt innsats Bedre progresjon Økt læringsutbytte Finansiering Styring og ledelse Ny gradsstruktur Undervisnings- og vurderingsformer Kvalitetssikring Internasjonalisering Studiestøtte

4 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Om evaluringen Tidsramme fra 2003 til 2006 Samarbeid mellom Rokkansenteret (UiB) og NIFU STEP Evalueringstema/delprosjekter:  Den nye studiestrukturen  Undervisnings- og evalueringsformer  Styring og ledelse  Internasjonalisering  Insentivbasert finansiering  Kvalitetssikring  Studiegjennomføring

5 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Datakilder Undersøkelse blant det faglige personalet Undersøkelse blant ledere Studentundersøkelse i samarbeid med SSB (Levekårsundersøkelsen blant studenter) Annen tilgjengelig statistikk Dokumentanalyse Besøk ved 8 læresteder:  UiO, UiB, UMB, UiS, HiL, HSF, HiBo og BI

6 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Langsiktige virkninger: vi ser bare begynnelsen Hva skal resultatene vurderes opp imot – når er målene nådd? Store variasjoner på tvers av institusjoner og fag Vi er ikke alene som evaluatorer: mange sterke røster Evalueringens utfordringer

7 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Nye tilbud innenfor ny gradsstruktur Nye grader: 3-årig bachelor + 2 år master for all høyere utdanning (noen unntak) Spesielt universitetene fikk en utfordring i å innearbeide endringene i en kortere grad Fasthet eller valgfrihet i programmene:  Obligatoriske emner, valgfrihet på slutten: 60 %  Obligatoriske emner, fast rekkefølge: 28 %  Få obligatoriske emner, stor valgfrihet: 13 % Disiplinære, tverrfaglige og profesjonsrettede Oppsplitting av fag i mindre enheter (moduler) Flere mastergrader ved de statlige høgskolene

8 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Gammel og nye studiestruktur - skjematisk Gammel cand.mag Ny bachelor Fag, emne 1 Fag, emne 2 Fag, emne 3 Fag, emne 4 Fag, emne 5 Fag, emne 6 Fag, emne 7 Grunnfag 1 Grunnfag 2 Mellom- fag Ex. phil

9 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Viktige aspekter ved ny tilbudsstruktur Representerer de alternativene studiesøkerne står overfor  Fra søkning til fakulteter til studieprogrammer  Fra selvkomponerte grader til fastlagte Mer informasjon og markedsføring av tilbud Utgjør rammene for lærestedets faglige tilbud til studentene Kan også ha konsekvenser for organisering og forskning

10 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Søkernes respons Tilbudene framstår som klarere og bedre beskrevet Men hva med linken til arbeidsmarkedet? Universitetenes tilbud er tilsynelatende blitt mer attraktive Dreining av søkere mot universiteter Fagprofil eller urbanisering? Høgskolene: reduksjon i antall studenter i forhold til studietilbud

11 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Hvem er den typiske student? Stor aldersspredning: ¼ er 30 år og over 1/5 har barn Færre deltidsstudenter ved universitetene, flere ved høgskolene Den ”typiske student” er i mindretall Er Kvalitetsreformen tilpasset dette mangfoldet?

12 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Noen hovedtrekk fra Levekårsundersøkelsen blant studenter (SSB) Flere har mål om mer enn 4 års studier ¾ følger normal progresjon, færre tar mer enn normert Ingen endring i andelen studenter som er forsinket Norske studenter trives bra - både før og etter reformen Studentene opplever lærerne som tilgjengelige Dagens studenter skriver mer oppgaver og får mer tilbakemelding Langt flere eksamener Variabel kvalitet på tilbakemeldinger Kontakt med andre studenter og lærere: er ikke blitt tettere

13 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Hva med studentenes måte å studere på? Studieinnsatsen per uke har ikke økt vesentlig Men de bruker tida annerledes (og bedre?) Semestrene er blitt lengre Er blitt mer aktive til å stille spørsmål Leser i begrenset grad fagstoff som ikke står på pensum Mange møter uforberedt til undervisning Studenter leser primært for å huske og få oversikt Betyr det at de gjør akkurat det de må?

14 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Studiefinansiering uten effekt? Støtten fra Lånekassen er like viktig som før Økt støtte fra familien, mest fra familier med god råd Økte utbetalinger, men målet om heltidsstudenten er like langt unna Økte rammer for egen inntekt kan bidra til at studentene tjener mer av jobb utenom studiene Insentivet om konvertering fra lån til stipend har begrenset effekt

15 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Hva blir resultatet? Vi vet ikke om de lærer mer eller mindre Tid har lite å si for karakterer Uklare tendenser til mindre frafall Det ”produseres” flere studiepoeng Bachelor: til yrke eller master (dette har vi ikke data om)


Laste ned ppt "Www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Å studere etter Kvalitetsreformen Per Olaf Aamodt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google