Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agenda: Lønn Forventninger Kontorstruktur Spørsmål og svar

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agenda: Lønn Forventninger Kontorstruktur Spørsmål og svar"— Utskrift av presentasjonen:

1 Agenda: Lønn Forventninger Kontorstruktur Spørsmål og svar
Medlemsmøte 30/8 Agenda: Lønn Forventninger Kontorstruktur Spørsmål og svar

2 Lønn Mellom-oppgjør. NTL ønsket alt ved sentralt oppgjør
KMD ville ha alt til lokalt oppgjør samt radikal endring av lønnssystem Endte med 0,8% til lokal fordeling Utgjør ca 1,5 mill til fordeling i LO/UNIO/YS ca 450 stykker – likt fordelt ca 3600 kr pr.

3 2.5.1 og 2.5.3 2.5.1 er de lokale lønnsforhandlingene vi går imot nå.
2.5.3 er for deg som har: fått nye arbeidsoppgaver og/eller større ansvar gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats et annet jobbtilbud på hånden opplevd omorganisering eller fusjonering Ta kontakt hvis du mener at du kan få dette. Når du har fått nye arbeidsoppgaver og/eller større ansvar Hvis de nye oppgavene medfører at arbeidet ditt er vesentlig endret, har du krav på lønnsforhandlinger på særlig grunnlag. Med «vesentlig endring» menes at de nye oppgavene skal være mer krevende enn det du gjorde tidligere. Oppgavene må ligge på et høyere nivå, eller de må medføre større ansvar. Kontakt din tillitsvalgt eller nærmeste leder. Kravet om forhandling fremmes enten av arbeidsgiver eller organisasjonene. Partene kan da forhandle fram ny lønn og/eller endring av stillingskode. HTA pkt nr. 1a Når du har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats Dersom du har gjort en ekstraordinær innsats kan arbeidsgiver gi lønnstillegg. Lønnstillegget kan gis i en forhandling mellom arbeidsgiver og organisasjonene. Men dette er ikke en type lønnsforhandling der partene må bli enige, her er det arbeidsgivers siste bud som gjelder. Lønnstillegget kan være midlertidig eller varig. Hva som kreves for å bli definert som «ekstraordinært» kan være nærmere definert i lokal lønnspolitikk. Dersom du har et annet jobbtilbud på hånden Dersom du har fått tilbud om en stilling i en annen virksomhet, kan arbeidsgiver tilby høyere lønn for å beholde deg. Ta kontakt med din nærmeste leder. Arbeidsgiver kan tilby deg høyere lønn etter avtale med tillitsvalgte. HTA pkt nr. 2 Når det er gjennomført en omorganisering eller fusjonering Dersom det som et resultat av omorganisering/fusjonering har oppstått ubegrunnede lønnsforskjeller, kan partene gjennomføre en egen lønnsforhandling for å rette opp skjevhetene. Initiativ til en slik forhandling kan tas av både arbeidsgiver og organisasjoner, men det er arbeidsgiver som avgjør om denne forhandlingen skal gjennomføres. Forhandlingen forutsetter at virksomheten har økonomi til dette. HTA pkt nr. 1c

4 Hva skal til for å få høyere lønn?
Et lønnskrav bør forankres i begge leire. Det betyr at du også bør snakke med din sjef om din lønn. Be om en lønnssamtale. Hvis både NTL og arbeidsgiver fremmer krav for deg, er det lettere å få kravet i gjennom. Kriterier. Samme stillingskode avgjør nødvendigvis ikke likelønn. Krav kan leveres til arb giver også. Skriv da evt et eget krav hos de. Få gjerne arb giver til å prioritere ditt krav. Be om lønnssamtale. Lønnskrav er et hjelpemiddel Moderasjon.

5 Kriterier. Lønnspolitikken til Helfo er det som ligger til grunn for årets forhandling. Stilling Person Marked Likelønn er også et moment. Vær klar over at samme stillingskode ikke nødvendigvis gir samme lønn. Forskjeller på hva du gjør, hvor du jobber og hvilke ansvar som ligger til jobben du gjør.

6 Stilling De fleste opplever ikke store endringer i stillingskode
Har oppgaver mm endret seg eller oppgaver har utviklet seg over tid kan det være rom for å endre stillingskode Prat med en tillitsvalgt om dette. Se for øvrig pkt 5 i lønnspolitikken

7 Person Dette kartlegger arbeidsgiver før forhandlingene. Ut fra følgende punkter vurderer arbeidsgiver din prestasjon og om du bør få lønnsforhøyelse eller ikke Har du da hatt en lønnssamtale vil du ha bedre oversikt over hvilken innsats arbeidsgiver mener du har lagt ned i arbeidet og det vil også gi deg en mulighet til å påvirke et evt feil inntrykk

8 Kriterier Leverer resultater i henhold til definerte avtaler og forventninger Innsats og motivasjon Kompetansesøkende og læringsvillig Selvstendighet og ansvar Samarbeidsevne og serviceinnstilling Evne og vilje til omstilling og fleksibilitet Utvikling og forbedring av Helfos virksomhet (Arbeidsgiver vil vektlegge de to siste punktene i sin prioritering i år)

9 Arbeidsgivers kriterier
Hva legger arbeidsgiver i sine prioriterte områder? Alle ansatte har hatt endringer i sin arbeidshverdag. Arbeidsoppgaver Arbeidsmetodikk Andre endringer Hvordan har du håndtert dette så langt?

10 Marked Er sjelden et viktig punkt under 2.5.1 forhandlinger.
Dette punktet gjelder særlig ved forhandling der du kanskje har fått tilbud fra en annen arbeidsgiver og Helfo ønsker å beholde deg og din kompetanse.

11 Hvordan fylle ut kravet
Kravskjemaet finner du på intranettet Sender du krav fra både arbeidsgiver og forening, kan det være en fordel å bruke forskjellige argumenter Prøv å kort ned på teksten du skriver. Bruk gjerne kursiv tekst for viktige stikkord. Eks fagansvarlig.

12 Viktig første info Først i skjema skal du fylle inn viktig info.
Det meste finner du i lønnslippen. Ansattnummer   Navn Navn Navnesen Driftsenhet  SU Seksjon / avdeling Rare saker Arbeidssted Jan Mayen Tilsettingsforhold (fast / midl) Fast Tjeneste- ansiennitet Stillings% 100 Stillingskode  1408 Lønnstrinn 50 Lønnsalternativ Alt 5 KRAV Stillingskode  1408 Lønnstrinn 53 Lønnsalternativ Alt 8 Lønnsalternativ kan du slå opp i hovedtariffavtalen, eller spørre en tillitsvalgt.

13 Begrunnelse eksempel Stilling: Jeg søker lønnstrinn 53 da dette er nivået mine kollegaer ligger på, samt at kompleksiteten i arbeidsoppgavene på avdelingen har blitt større de siste årene. Jeg har heller ikke hatt noen lønnsutvikling de siste årene. Person: Jeg har: levert arbeid etter de krav som arbeidsgiver har satt til behandling av innkommende saker. Til tider har jeg levert over de forventninger som er satt. • Eksempler på arbeidsoppgaver: Sortering etter rarhetsgrad, regelverks klargjøring og tilrettelegging for avklaring, kvalitetssjekk av vedtak God motivasjon for fortsatt å yte godt i min stilling, arbeidsoppgavene rundt koordinering og tilhørighet er spennende og lærerike. Har oppdatert meg fortløpende på fagområder relevante for stillingen, derav nye områder. - Området for behandling av xxx lå tidligere ikke til vår avdeling, og jeg har vært på kurs samt holdt intern oppdatering på xxx. - Kurs i kvalitetskontroll Jeg har tatt ansvar og selvstendig løst nytt innkommet saksområde der vi ikke tidligere hadde retningslinjer på hvordan saken skulle løses. Samarbeidet godt med mine kolleger og har tatt i mot omstillinger og nye utfordringer med glede. Mine leder og kolleger sier at jeg samarbeider godt. • Deltatt i prosjekt "x-files" i tidsrommet jan 15 til sept 15. • Vært aktiv med den sosiale komiteen for å bedre arbeidsmiljøet på Jan Mayen. Bidratt til at avdelingen har oppnådd sine mål ved at jeg har organisert innkommende saker raskt og effektiv slik at avdelingen har kunnet håndtere saker som har kommet inn innen frister. Jeg har tilrettelagt for de nye oppgavene som har kommet til avdelingen slik at de har blitt håndtert korrekt. Marked: Jeg har utdannelse innen helseøkonomi med kompetanse innen "rare tilfeller". Etter mine år i Helfo har jeg fått stor kompetanse på rare saker som gjør at jeg håndtere saker raskt og effektiv. Min kompetanse er spesiell og ettertraktet hos namsmannen på Jan Mayen. Ønsker du rolleendring, eks førstekonsulent til rådgiver, må du sette deg godt inn i rollebeskrivelsen for rollen du ønsker, og så argumentere godt utifra det.

14 Et lønnskrav Hva er fornuftig å kreve?
Se hva kolleger har. 2-4 trinn er vanlig å kreve. Kan jeg forvente å få? Potten er liten, og sannsynligvis mange krav. Deles det ut ett trinn til hver, vil potten være tom når ca ansatte har fått. Ergo 250 som ikke får…

15 Kontorstruktur

16 Spørsmål / svar


Laste ned ppt "Agenda: Lønn Forventninger Kontorstruktur Spørsmål og svar"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google