Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tariffoppgjøret lokale lønnsforhandlinger ved HiL pr

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tariffoppgjøret lokale lønnsforhandlinger ved HiL pr"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tariffoppgjøret 2008 - lokale lønnsforhandlinger ved HiL pr. 01. 08
Tariffoppgjøret lokale lønnsforhandlinger ved HiL pr lønnsoppgjøret så langt Årsvirkning Generelt tillegg pr ,55 % (3,0 %) Sentrale justeringsforhandlinger pr ,0 % (0,5 %) Lokale forhandlinger pr ,3 % (0,54 %) Fellesbestemmelsene pr ,09 % (0,06 %) Sentrale justeringer pr ,1 % (0,07 %) (4,2 %) Overheng (1,4 %) Glidning (0,5 %) (6,1 %) Resirkulerte midler til lokale forhandlinger (0,1 %)

2 Endringer pr Fra ltr. 1 til og med ltr. 45 – kronetillegg på kr (maks 7 %) Fra ltr. 46 til og med ltr % tillegg på 4,65 % Fra ltr. 81 til og med ltr. 92 kronetillegg på kr (min 4 %) A-tabell og B-tabell utvidet Ved tilsetting som stipendiat, kode 1017, innplasseres stillingsinnehaveren minimum i ltr. 45 i lønnsramme 20, alternativ 3. "Akademikertillegget" i godskrivningsregel nr. 3 heves fra ltr. 40 til ltr. 42. Mer detaljer om virkningsdato etter tilsetting kommer senere.

3 Endringer med virkning fra 01. 07
Endringer med virkning fra (sentrale justeringsforhandlinger) Mer enn 200 ansatte har fått minimum ett lønnstrinn i disse forhandlingene. UF-stillinger Stillingskode 1007 Høgskolelærer - lønnsramme 23 Endringer i lønnsrammen, raskere opprykkstige de første 10 årene, topplønn etter 24 og 28 års ansiennitet og direkte plasseringer økt med ett lønnstrinn. Stillingskode 1008 Høgskolelektor og Amanuensis - lønnsramme 25 Endringer i lønnsrammen som innebærer at alle er sikret ett lønnstrinns opprykk. Eventuelle ansiennitetsopprykk kommer i tillegg. Stillingskode 1011 førsteamanuensis og 1198 førstelektor - lønnsramme 24 Endringer i lønnsrammen som innebærer at alle er sikret ett lønnstrinns opprykk enten gjennom endringen i rammen eller ansiennitetsopprykk Stillingskode 1013 professor Alle gis ett lønnstrinns opprykk. Stillingskode 1532 dosent Lønnsspennet er endret, men ingen automatisk opprykk

4 Endringer med virkning fra 01. 07
Endringer med virkning fra (sentrale justeringsforhandlinger) Tekniske- og administrative stillinger 1407 Avdelingsleder: Alle gis ett lønnstrinn 1060 Avdelingsdirektør: Alle gis ett lønnstrinn 1064 konsulent - lønnsramme 13: Lønnsramme endret. Raskere opprykkstakt og ny topplønn etter 24 og 28 års ansiennitet. 1065 konsulent - lønnsramme 17: Endringer i topplønn etter 16 års ansiennitet og direkte plassert gis ett lønnstrinn 1408 førstekonsulent - lønnsramme 22 :Endringer i topplønn etter 28 års ansiennitet og direkte plasserte gis ett lønnstrinn 1515 Bibliotekar: Ny tittel Spesialbibliotekar, alle gis ett lønnstrønn 1077 Hovedbibliotekar: Alle gis ett lønnstrinn 1085 Avdelingsingeniør - lønnsramme 22: Endringer i topplønn etter 28 års ansiennitet og direkte plasserte gis ett lønnstrinn 1087 Overingeniør: Alle gis ett lønnstrinn 1130 Renhold - lønnsramme 03: Endringer i topplønn etter 24 års ansiennitet og direkte plassert gis ett lønnstrinn 1203 Fagarbeider m/fagbrev - lønnsramme 11: Raskere opprykksstige og ny topplønn etter 20 års ansiennitet Rådgiverstillinger: 1434 Rådgiver - alle fom. ltr. 41 til ltr. 55 gis ett lønnstrinn.

5 Noen størrelser knyttet til den økonomisk rammen før lokale forhandlinger høsten 2008

6 Føringer – kriterier ved lokale forhandlinger høsten 2008
Sentrale føringer: Kvinner bør få en større andel enn prorata av lønnsmassen: Beregnet til 40,6 % I denne sammenheng bør det legges vekt på å vurdere forholdet mellom kvinners og menns plassering i/og mellom stillingskoder ut fra tilsvarende kvalifikasjoner, oppgaver og ansvar Utdanningsgrupper som er vanskelig å rekruttere og beholde skal prioriteres. Må defineres/avtales lokalt Arbeidstakere som har permisjon med lønn skal omfattes av forhandlingene, og skal vurderes lønnsmessig- Dette gjelder også arbeidstakere som har gjeninntrådt etter foreldrepermisjon uten lønn. Ny formulering

7 Føringer – kriterier ved lokale forhandlinger høsten 2008
Lokale kriterier Med bakgrunn i strategisk plan for inneværende periode vil det særlig være følgende generelle forhold som tillegges vekt: Fornyelse / omstilling Utvikling Merinnsats for HiL / bidra til å gjøre HiL til en attraktiv arbeidsplass Kvalitet i ”produksjonen Vurderingsmatriser Fungerer disse etter hensikten – behov for endringer / andre verktøy?

8 Tidsplan - hovedpunkter
Innen – informasjon 01.09 – – møter avd/enhet – personal 01.10 – frist samtaler 08.10 – medarbeidere – frist for innlevering av krav frist for innspil 20.10 – ledermøte – avklaringer 29.10 – forhandlinger 05.11 – forhandlinger 07.11 – informasjon til ledere utbetaling

9 Fordeling stillingstyper/kjønn pr. 01.08.08

10 Gjennomsnittslønn pr. 01.08.2008 – TA - stillinger

11 Gjennomsnittslønn pr. 01.08.2008 – UF-stillinger

12 Lønnsutvikling TA og UF ansatte fordelt på kjønn - desember 2003 – november 2007


Laste ned ppt "Tariffoppgjøret lokale lønnsforhandlinger ved HiL pr"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google