Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GRUPPEARBEID FORVENTNINGER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GRUPPEARBEID FORVENTNINGER."— Utskrift av presentasjonen:

1 GRUPPEARBEID FORVENTNINGER

2 GJENSIDIGE FORVENTNINGER ER FORANKRET I HANDLINGSPLANEN.
Utdanningsforbundet Karmøy: skal ivareta medlemmer og tillitsvalgte slik at de kan få den hjelpen de trenger i arbeidet sitt.

3 Et av underpunktene i handlingsplanen er: å avklare ansvarsområder i eget lokallag
Du skal være tillitsvalgt for medlemmene, tale deres sak og representere dem ovenfor arbeidsgiver (eks. medbestemmelse møte, lojalitet i en evt. konflikt, fremme interesser, støtte krav).

4 Du skal representere Utdanningsforbundet på arbeidsplassen
Du skal representere Utdanningsforbundet på arbeidsplassen. Det vil si: være forbundets ”ambassadør”. (informere om, forklare og støtte opp om forbundets politikk og vedtak). DU ER BINDELEDD MELLOM LOKALLAGET OG KLUBBMEDLEMMER (atv – samlinger, kurs, ulike tidskrifter, mail, nettsider og media) Verving er også en viktig oppgave for den tillitsvalgte.

5 Du skal være klubbleder, det vil si innkalle og lede møter, i tillegg til å informere medlemmene (ta i bruk ulike informasjonskanaler som for eksempel posthyller, oppslagstavler, e –post og lignende).

6 HVILKE FORVENTINGER HAR DERE SOM TILLITSVALGTE TIL LOKALLAGET?
Hva er pr. i dag bra og hva kan bli bedre? Gi tilbakemelding, gjerne med på konkrete forslag.

7 FORVENTNINGER Å vite at det er noen som kan litt mer og har satt av litt tid til å kunne hjelpe om det trengs. Svare på mail/ henvendelser innen rimelig tid. Være imøtekommende og følge opp saker/henvendelser. Delta på klubbmøter ved behov. At dere legger til rette for kursing og informasjon, der dere opplever at tillitsvalgte trenger det. Treffpunkt hvor en får snakket om hva som foregår på de ulike arbeidsplassene. Hvordan løser dere det…? Hva gjorde dere i den situasjonen? Hvor langt er dere kommet i det arbeidet osv.

8 Forts. Motta tips til tema som bør tas opp på klubb/medbestemmelsesmøter. At dere informerer oss tillitsvalgte og evt. medier, lærere og lignende. Om ulike aktuelle saker. Motta informasjon om utdanningsforbundets arbeid. At dere jobber for lærernes felles beste Prioritere vår arbeidsplassen ved lønnsforhandlinger :)

9 Innspill God informasjonsflyt lokallag – atv
Mye informasjon fra ledd høyere i org. som er tidkrevende Tydelige regler ved ansettelse, uforutsigbart


Laste ned ppt "GRUPPEARBEID FORVENTNINGER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google