Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplæring for tillitsvalgte 28. september 2010. Opplæring for tillitsvalgte 28. september 2010 Program for dagen 12.30 – 13.00 Presentasjon av alle Informasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplæring for tillitsvalgte 28. september 2010. Opplæring for tillitsvalgte 28. september 2010 Program for dagen 12.30 – 13.00 Presentasjon av alle Informasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplæring for tillitsvalgte 28. september 2010

2 Opplæring for tillitsvalgte 28. september 2010 Program for dagen 12.30 – 13.00 Presentasjon av alle Informasjon om dagen Aktuelt fra Utdanningsforbundet Nettside Handlingsplan Vi trør til…igjen! Aktuelt fra klubbene 13.00- 13.30 Lokale forhandlinger Presentasjon av forhandlingsdelegasjon Arbeidet - prosessen

3 Opplæring for tillitsvalgte 28. september 2010 Program for dagen 13.45 -14.30 Gruppearbeid Innspill på prioriteringer Argumenter Dele i tre grupper 14.30 – 15.30 Plenum Gruppene legger frem argumentene Vise det skriftlig på projektor Oppsummering

4 Opplæring for tillitsvalgte 28. september 2010 Aktuelt fra Utdanningsforbundet Ny nettside http://www.utdanningsforbundet.no/grimstad

5 Opplæring for tillitsvalgte 28. september 2010 Aktuelt fra Utdanningsforbundet Handlingsplan for 2010-2011

6 Opplæring for tillitsvalgte 28. september 2010 Aktuelt fra Utdanningsforbundet

7 Opplæring for tillitsvalgte 28. september 2010 Aktuelt fra Utdanningsforbundet Aktuelt fra klubbene

8 Lokale forhandlinger - Høstens vakreste eventyr? Hold dere oppdaterte på forhandlinger på vår nettside!

9 Opplæring for tillitsvalgte 28. september 2010 Høsten 2010 1.Kompetansevurdering – og tilhørende forhandlinger, etter HTA kap 3, punkt 3.2.1, 3.3 2.”Ordinære” lokale forhandlinger etter HTA kap 4 3.Lokale forhandlinger etter HTA kap 5 4.Lokale forhandlinger etter HTA kap 3.4, dvs ”lederforhandlingene”

10 KS B-rundskriv nr 9/2010 De lokale forhandlingene etter HTA kapittel 4, pkt. 4.A.1 skal gjennomføres i perioden 15. oktober til 15. november 2010. KS oppfordrer til at partene lokalt avtaler en tidsplan og fremdrift for forberedende drøftinger og selve forhandlingene som tar høyde for at det er nødvendig å supplere ordinære lønnspolitiske drøftinger med temaer knyttet til bl.a forståelse av sentrale føringer i 2010 samt behov for mer tekniske forberedelser om beregning av pottens størrelse og med to lokale virkningstidspunkter. Det skal avsettes 0,85 % til lokale forhandlinger med virkningsdato 1.8.2010 og 0,25 % med virkningsdato 1.1.2011 Opplæring for tillitsvalgte 28. september 2010

11 Sentrale føringer for forhandlingene Kvinneandel. Lønnstillegg kan gis individuelt, til grupper med høy kvinneandel eller til andre lønnsmessige tiltak som fremmer likestilling Ledelse. Kvinner i lederstillinger skal prioriteres. Lønnsrelasjoner mellom ledere og dem de er satt til å lede Kompetanse. Lønnstillegg for ansatte i kap 4 B og C som har gjennomført relevant og dokumentert spesial-, tilleggs- og videreutdanning skal prioriteres. Denne føringen gjelder primært for midler med virkningsdato 1.1.2011, men er ikke begrenset til denne størrelse Opplæring for tillitsvalgte 28. september 2010

12 Innspill fra klubbene ArbeidsplassPrioritering Fjære ungdomsskoleRådgivere, lektorer, lektorer med opprykk og adjunkter med tilleggsutdanning Frivoll skoleFagledere, teamledere, spes.ped koordinatorer og kontaktlærere Landvik skoleKontaktlærere med store grupper og kontaktlærere for 1.og 7.klasse Langemyr skoleMarte-meo veiledere KvalifiseringstjenestenEtter- og videreutdanning ut over adjunkt med opprykk Storgata barnehagePed leder, Styrerassistent, 16 års ansiennitet, beholde førskolelærere i barnehagen, Tillitsvalgt VUTPP-rådgiverne, Logopedstilling, Lederlønn. Opplæring for tillitsvalgte 28. september 2010

13 ArbeidsplassPrioritering Storklubben for barnehagene 16-års ansiennitets stige, Flatt tillegg til alle, Styrerassistent, Ped.ledere med videreutdanning i spesial pedagogikk, Tillitsvalgte Fevik skoleLærere med mer enn 50% spes.ped undervisning/mig.ped undervisning anses som like belastende som kontaktlærerstilling og bør lønnes på lik linje med denne. Kontaktlærere 1. og 7. trinn. Utdanning utover adjunkt med opprykk Opplæring for tillitsvalgte 28. september 2010

14 Prosessen videre Forhandlingsdelegasjonen er i gang, har hatt prosessuelle møter, fordelt ansvar og gjør valg på bakgrunn av det totale bildet Styremøte 23.september Lønnspolitisk drøftingsmøte 24.september Drøfte med de tillitsvalgte 28.september Forhandlingsdelegasjonen jobber med kravsprioritering og kravene 11.og 12.oktober Kravsinnlevering til kommunen innen 13.oktober Forhandlinger: kap. 5 - uke 43, kap. 4 – uke 44, kap. 3 – uke 46 Opplæring for tillitsvalgte 28. september 2010


Laste ned ppt "Opplæring for tillitsvalgte 28. september 2010. Opplæring for tillitsvalgte 28. september 2010 Program for dagen 12.30 – 13.00 Presentasjon av alle Informasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google