Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanningsforbundet Bergen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanningsforbundet Bergen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdanningsforbundet Bergen
Tariff 2013 Utdanningsforbundet Bergen

2 Resultat 2013 Generelt tillegg kr 3100 eller 0,75%
«Knekkpunkt» kr Mindrelønns-utvikling? Mer penger i lommeboken? Utdanningsforbundet Bergen

3 Automatikkordning kompetanse
Ikke klart enda, håper det er ferdigstilt før sommeren. Arbeidstaker som er tilsatt i stilling i Bergen kommune og som tar (eller fullfører) relevant etter-/videreutdanning etter gis kr / i kompetansetillegg fra det tidspunkt kompetansen er dokumentert. Det kan maksimalt gis kr for kompetansetillegg, selv om den ansatte har mer enn 60 studiepoeng. Kompetansetillegget skal «flyte på toppen» av stillingens grunnlønn. Kompetansetillegget skal vurderes ved overgang til høyere lønnet stilling, jf nedenfor. Utdanningsforbundet Bergen

4 Automatikkordninger forts.
Det skal legges til grunn at det kan gis tillegg for relevant etter-/videreutdanning tilsvarende minimum 30/60 studiepoeng. Det skal legges til grunn at etter –/videreutdanningen er relevant og kan nyttiggjøres i stillingen. Enhetsleder er den nærmeste til å vurdere og avgjøre dette (både ved nytilsetting og ved eventuell innføring av automatikkordninger). Det forutsettes at arbeidsgiver er kjent med at arbeidstaker tar etter-/videreutdanning, og har bekreftet at dette er i tråd med enhetens kompetansestrategi og kompetanseplaner, eller er i tråd med enhetens behov. Det må utøves et romsligere skjønn i en overgangsperiode. Utdanningsforbundet Bergen

5 Automatikkordninger forts
Ved rekruttering: Det avklares først hvilke deler av kompetansen som skal legges til grunn for å gi innplassering i aktuell grunnstilling. Det vurderes så om den som tilsettes har spesialkompetanse eller mastergrad som gir innplassering i tilsvarende spesial-/masterkode. Det vurderes også om den som tilsettes har ytterligere relevant kompetanse på minimum 30/60 studiepoeng som kan gi hhv kr / i kompetansetillegg. Utdanningsforbundet Bergen

6 Automatikkordninger forts
Ved intern overgang til eller tilsetting i ny stilling i Bergen kommune: Lokale kompetansetillegg som er relevant for den nye stillingen, videreføres. Lokale kompetansetillegg videreføres ikke automatisk dersom arbeidstaker får ny stillingskode/stillingsgruppe som medfører innplassering på et høyere minstelønnsnivå. Kompetansetillegg som ikke er relevant for den nye stillingen, kan videreføres som personlig tillegg dersom vedkommende ellers ville gått ned i lønn. Utdanningsforbundet Bergen

7 Automatikkordninger forts
Lokale forhandlinger med hjemmel i HTA kap. 4.a.1: Det er opp til partene, på fritt grunnlag, å fremme krav/tilbud i lokale forhandlinger med henvisning til arbeidstakerens kompetanse, herunder både real – og formalkompetanse. Ny forhandlingshjemmel i HTA kap. 4.a.4: Det forutsettes at arbeidstakerorganisasjonene når som helst kan fremme krav på vegne av et medlem dersom arbeidsgiver ikke har imøtekommet krav fra en ansatt i forbindelse med rekruttering/tilsetting eller gjennom automatikkordningen. Utdanningsforbundet Bergen

8 Lokal arbeidstidsavtale
Undervisningsbegrepet Partene er enige om at dersom et arbeid sammen med elever er en del av lærerens pedagogiske opplegg og dessuten medfører for- eller etterarbeid, er det å definere som undervisning. Elevsamtaler er å betrakte som undervisning. Tidsressurs Det forutsettes at tidsressurspotten brukes, og i tråd med SFS Det forutsettes at det er byrdefullhet knyttet til undervisningssituasjonen som er avgjørende for fordeling av ressursen. Utdanningsforbundet Bergen

9 Lokal arbeidstidsavtale
Seniortiltak Partene i Bergen kommune har en intensjon om at seniorer skal få en arbeidssituasjon som legger til rette for at den enkelte skal ha mulighet til å stå lengst mulig i jobb. Partene er enige om at skolene må legge avgjørende vekt på den enkeltes opplevelse av lette i arbeidssituasjonen når det skal avtales alternative arbeidsoppgaver til undervisning. Dersom lærere som har fylt 55 år, og dermed kommer inn under bestemmelsene om seniortiltak i SFS 2213, ikke får beholde kontaktlærerfunksjonen, skal disse - som en personlig ordning - beholde funksjonstillegg for kontaktlærer, på det tidspunkt de trer ut av ordningen. Denne bestemmelsen gjelder ikke dersom den aktuelle lærer selv sier fra seg funksjonen. Utdanningsforbundet Bergen


Laste ned ppt "Utdanningsforbundet Bergen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google