Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.forskerforbundet.no Hovedtariffoppgjøret 2010 Forskerforbundets lønnsstrategi kunnskap gir vekst www.forskerforbundet.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.forskerforbundet.no Hovedtariffoppgjøret 2010 Forskerforbundets lønnsstrategi kunnskap gir vekst www.forskerforbundet.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.forskerforbundet.no Hovedtariffoppgjøret 2010 Forskerforbundets lønnsstrategi kunnskap gir vekst www.forskerforbundet.no

2 Forskerforbundets lønnsstrategi Juni 2008 - Hovedstyret vedtar å igangsette et arbeid med sikte på å utvikle en lønnsstrategi Målsetningen er å sikre alle Forskerforbundets medlemmer en vesentlig høyere lønn Som er klart bedre enn lønnsutviklingen til andre grupper i offentlig sektor Redusere lønnsgapet til privat sektor Eksempel: månedslønn 2008, samt utvikling siden 2004 Industri (med mer enn 4 års høyere utdanning) 56.344 – 24,2% Finans (med mer enn 4 års utdanning) 67.437 – 34,2% Førsteamanuensis 41.252 – 19,4%

3 www.forskerforbundet.no Lønnsstrategien Hovedstyret nedsatte et utvalg: Ove Kvammen, Kristin Dæhli, Vibeke Ludth, PerLea, Jon Iddeng, Jan Hongslo og Aslak Vik. Sekretærer: Eirik, Birgitte og Frank Utfordringen: Ulike tariffområder, ulike former for lønnsdannelse, ulike stillinger Både ordinære og ekstraordinære tiltak

4 www.forskerforbundet.no Lønnsstrategien Kartlegge årsaker til den negative lønnsutviklingen Sentralt: Det offentliges markedsmakt – Vitenskapelig ansatte er låst i karrierevalget sitt LOs lavtlønnsprofil Lokalt: Vanskelig å oppnå mer enn pro rata for våre grupper Våre arbeidsgivere er lite villige til å skyte inn egne midler i 2.3.3- forhandlingene Noe positivt Justeringsforhandlingene: Overføringer av stillinger til lønnsrammer Tabelltillegg – fra like kronetillegg til krone/prosent-tillegg

5 www.forskerforbundet.no Lønnsstrategien – Ordinære tiltak Argumentasjon Dokumentasjon Styrke kompetansen i organisasjonen Prioritere opplæring i lokalt lønnsarbeid Påvirkningsarbeid Alliansebygging For å favne alle må vi finne ”Fellesnevnere” Overslagseffekten Men vi må prioritere ulike grupper til ulike tider

6 www.forskerforbundet.no Lønnsstrategien – Lønnsarbeidet Stat og HSH Sentralt: En videreføring av den tredelte modellen: Tabell, justeringer og lokale forhandlinger Et godt og grundig forarbeid Lokalt: Innskutte midler til 2.3.3 Bedre utnytting av 2.3.4, 2.3.5 og 2.3.8 Lønn ved tilsetting En velutviklet lokal lønnspolitikk. Eks. definere ”Ekstraordinær arbeidsinnsats” i lønnspolitikken, lønnstillegg ved kompetanseopprykk. Etablering av stillingsstrukturer

7 www.forskerforbundet.no Lønnsstrategien - Lønnsarbeidet KS, Spekter og Abelia Ca 87 lokallag som forhandler hele potten selv Arbeide for størst mulig ramme lokalt Også her den tredelte modellen som et utgangspunkt Utnytte avtaleverket bedre Profesjonalisering Påvirkningsarbeid

8 www.forskerforbundet.no Ekstraordinære tiltak og virkemidler Hovedstyret nedsetter nå en ny arbeidsgruppe som skal fremme forslag til ekstraordinære tiltak og virkemidler

9 www.forskerforbundet.no Hovedtariffoppgjøret 2010 Et tilbakeblikk på 2008 og 2009 2008 Alle 6% Industri 5 ¾ % Finans 6 ¼ % Stat 6 ½ % KS 6 ½ % 2009 (Tjenestepensjonsoppgjøret) Finanskrisen slo inn – prognosene for lønnsveksten falt Et relativt brukbart oppgjør i staten, men overheng og glidning på ca.4,1% ga minimale tillegg KS-sektoren hadde i 2008 avtalt tillegg på 3,1% fra 01.01.10

10 www.forskerforbundet.no Hovedtariffoppgjøret 2010 Likelønn vil dominere oppgjøret Likelønnsutfordringer i staten Menn tjener i gjennomsnitt mer enn kvinner Høyere utdanning10% 3-årig utdanning 7% Øvrige9% Liten eller ingen forskjell innen stillingskoder Liten eller ingen forskjell innen virksomheter

11 www.forskerforbundet.no Likelønn – arbeidsgruppe i staten Organisasjonene er enige om Likelønnstiltakene må tas utenom den ordinære potten Særpreget i staten tilsier at grupper med høyere utdanning inkluderes Stillinger hvor kvinner utgjør 60% eller mer: Bibliotekarer Høgskolelærere Høgskolelektorer Førstekonsulenter Rådgivere

12 www.forskerforbundet.no Hovedtariffoppgjøret 2010 – Noen nøkkeltall Prognose for lønnsveksten i 2010: 3,5% (St.bud og SSB) Prisprognose: SSB 0,9%, Stat ca 1,5%. Antakelig vil den nærme seg 2% Foreløpig antatt overheng fra 2009 til 2010: 0,5% Antatt lønnsglidning i 2010: 0,5% Teknisk beregningsutvalg (TBU) kommer med sin foreløpige rapport 19. februar 2010.

13 www.forskerforbundet.no Hovedtariffoppgjøret 2010 – prosessen hos oss Det forrige hovedstyret hadde tariff 2010 på dagsorden i flere møter Det er det nye hovedstyret som skal vedta kravene. Gjennomført høringsrunde med detaljerte spørsmål til lokallagene Hovedstyret har behandlet Forskerforbundets overordende krav til tariffoppgjørene 2010 – Unio-frist 5. februar Forskerforbundets detaljerte krav til tariffoppgjøret skal behandles i hovedstyret 18. februar – Unio frist 5. mars

14 www.forskerforbundet.no Hovedtariffoppgjøret og lønnsstrategien Kravsutformingen må være forankret i lønnsstrategien Vi må prioritere strengt Kravene våre må vurderes opp mot den tredelte modellen for lønnsdannelse – dvs. hvilke elementer vi best kan utnytte i forhold til de prioriterte gruppene Lokalt arbeid frem mot tariffoppgjørene Workshops i KS, Abelia og Spekter Sentrale samlinger i Stat og HSH Hva mener dere? Og har noen av dere tanker om eventuelle ekstraordinære tiltak?


Laste ned ppt "Www.forskerforbundet.no Hovedtariffoppgjøret 2010 Forskerforbundets lønnsstrategi kunnskap gir vekst www.forskerforbundet.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google