Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2004 HUMSAM Etableringskurs 09.11.2004 Regnskap Tor Borgar Hansen & Erling Maartmann-Moe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2004 HUMSAM Etableringskurs 09.11.2004 Regnskap Tor Borgar Hansen & Erling Maartmann-Moe."— Utskrift av presentasjonen:

1 2004 HUMSAM Etableringskurs 09.11.2004 Regnskap Tor Borgar Hansen & Erling Maartmann-Moe

2 2004 Regnskap Alle bedrifter må føre regnskap, uavhengig av selskapsform! Enkeltpersonforetak: Begrenset regnskapsplikt Full regnskapsplikt dersom eiendeler overstiger 20 millioner og/eller mer enn 20 ansatte Ansvarlig selskap (ANS/DA): Begrenset regnskapsplikt Full regnskapsplikt dersom omsetningen overstiger 5 millioner og/eller flere enn 5 ansatte og/eller flere enn 5 deltakere Aksjeselskap (AS) Full regnskapsplikt

3 2004 Regnskap Mange slags regnskap Intern- vs. eksternregnskap De viktigste oversiktene er: Resultatregnskap Inntekter/utgifter et gitt år Balanse Kapital og eiendeler på et gitt tidspunkt Likviditetsprognose Budsjett Arbeidsredskap for kontinuerlig oppfølging av utvikling

4 2004 Regnskapssystemet Regnskapssystemets utgangspunkt: Regnskapssystemets oppgave: Regnskapssystemets sluttprodukt: Bedriftens realøkonomi Registrere, transformere og avbilde bedriftens realøkonomiske stilling og utvikling Årsregnskapet: - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger

5 2004 Årsregnskap Formålet er å formidle nyttig og relevant informasjon om en virksomhets samlede økonomiske utvikling og finansielle stilling. - hvor mye en bedrift har tjent i løpet av en periode (et år) - hvilke verdier bedriften disponerer over, og hvordan disse er finansiert ved utgangen av den aktuelle periode Årsregnskapet skal gi et mest mulig korrekt, sannferdig, dekkende og relevant bilde av bedriftens økonomiske utvikling og stilling innenfor de rammer som følger av gjeldende regnskapslovgivning. Årsregnskapet består av: - Resultatregnskapet - Balansen

6 2004 Resultatregnskapet To formål: Gir oversikt over virksomhetens resultat i en gitt periode Gevinst Tap Gir oversikt over hvilke komponenter som bidrar til resultatet Virksomhetens inntekter ses opp mot kostnadene

7 2004 Balansen To deler Hvilke kapitalressurser firmaet har hatt og brukt Egenkapital + Gjeld Hvilke eiendeler firmaet har, dvs. hvordan kapitalressursene er brukt Anleggsmidler Omløpsmidler Balansen må balansere!

8 2004 Elementer i balansen (1) Anleggsmidler: Langvarig bruk Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler : Omsettes innen året Varer Fordringer Kortsiktige investeringer Kontanter og bankinnskudd

9 2004 Elementer i balansen (2) Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Opptjent egenkapital Avsetninger Langsiktige forpliktelser (for eksempel fremtidige pensjonsutbetalinger) Gjeld Kortsiktig Skatt, skyldige avgifter, leverandørgjeld.. Langsiktig

10 2004 Likviditetsprognose (kontantstrøm, cash flow) Hvorfor går firmaer konkurs? Fordi de er blakke! Hjelper ikke med regnskapsmessig overskudd hvis man ikke har penger i banken! Analyse av kontantstrømmer Likvididet, fra eng. liquid=flytende dvs. omsettelig. Hva er mest liquid? Cash! Cash is King!

11 2004 Fordeling over tid Avskriving En utgift fordeles regnskapsmessig over tid, selv om den er betalt Datamaskiner, møbler, biler Hele kostnaden slår inn på likviditeten Periodisering En inntekt fordeles regnskapsmessig over tid Software-lisens betales for ett år Cash i kassa..men varen er ikke levert før året er gått

12 2004 Finansiering Egne penger FFF Family, Friends & Fools Statlig støtte Leasing Egenkapital (kapital i bytte mot eierskap) Business Angels Venture kapital Pantelån Fast eiendom Banklån Kreditter Børs Hente inn ny kapital ved å utstede nye aksjer mot markedet

13 2004 Viktig for oss I eksamensoppgaven skal vi ha med: Oversikt over inntekter og utgifter: Hva er forventet resultat – lag et resultat- og et likviditetsbudsjett. Vi må vite om det er liv laga! For å få til dette, må vi vite noe om: Priser på produktet/produktene Hvor mye kan vi få solgt? (Markedsanalyse) Hvor mye vil det koste oss å få dette til?


Laste ned ppt "2004 HUMSAM Etableringskurs 09.11.2004 Regnskap Tor Borgar Hansen & Erling Maartmann-Moe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google