Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Investering og finansiering Høstsemesteret 2013 Dosent Ivar Bredesen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Investering og finansiering Høstsemesteret 2013 Dosent Ivar Bredesen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Investering og finansiering Høstsemesteret 2013 Dosent Ivar Bredesen

2 Investering og finansiering Hva består fagfeltet i? La oss se på et eksempel - REC

3 Investering og finansiering REC produserer produkter for solenergiindustrien. Dette er en meget kapitalkrevende næring med store investeringsbehov (tall i millioner kroner, februar 2010) Anvendelse av kapital er bedriftens investeringsbeslutning

4 Investering og finansiering •REC skal foreta investeringer for rundt 24 milliarder kroner. Da må man skaffe til veie like mye i kontanter for å betale for investeringene •Det ble hentet inn kapital ved at aksjonærer stiller penger til veie, og det ble lånt penger fra banker og andre finansinstitusjoner. •Dette er bedriftens finansieringsbeslutning

5 Pengeplassering hos REC er risikabelt •Myndighetenes holdning til solenergiprodukter og mulighet for subsidier. Uten subsidier kan solenergi vanskelig konkurrere med andre energikilder •Problemer i internasjonale kapitalmarkeder, som negativt kan påvirke etterspørsel etter solenergiprodukter og tilgang på kapital for å finansiere investeringer i slike produkter •Teknologi som er ikke innarbeidet, og konkurrenter som kan utvikle overlegen teknologi •Fare for overetablering i næringen, som kan føre til fallende priser på produktene •Økonomiske problemer hos viktige kunder, som kan medføre tap på krav (kredittrisiko) •Salg av produkter i internasjonale markeder og valutakurs- endringer som påvirker lønnsomhet

6 Aksjekurs REC 2008 – 2013

7 Balansemodellen Omløps- midler Anleggs- midler 1 Faste 2 Ikke- materielle Total verdi på eiendeler: Egenkapital Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Bedriftens verdi for investorer:

8 Balansemodellen Omløps- midler Anleggs- midler 1. Faste 2. Ikke- materielle Egenkaptial Omløps midler Langsiktig gjeld Hvilke langsiktige investeringer bør bedriften foreta? Investeringsbeslutningen

9 Balansemodellen Hvordan kan bedriften skaffe penger til nødvendige investeringer? Beslutning om kapitalstruktur Omløpsmidler Anleggs- midler 1. Faste 2. Ikke- materielle Egenkapital Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld

10 Balansemodellen Hvor mye omløpsmidler trenger bedriften for å betale sine forpliktelser? Beslutning om arbeidskapital Netto arbeids- kapital Egenkapital Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Omløps- midler Anleggs- midler 1. Faste 2. Ikke- materielle

11 REC balanse

12 Investering og finansiering •Hvilke anleggsmidler skal bedriften investere i? –Investeringsomfang (investeringsbeløp) –Tidsfordeling på innbetalinger og utbetalinger –Risiko knyttet til innbetalinger og utbetalinger •Hvordan skal man skaffe til veie penger for å betale for investeringene –Hvor mye kapital som eierne må skyte inn, og hvor mye som kan lånes –Hva er de rimeligste kapitalkildene for bedriften?

13 Investering og finansiering •Arbeidskapital: selskapets kortsiktige eiendeler med fradrag for kortsiktig gjeld. •Hvordan skal vi styre bedriftens arbeidskapital –Hvor stor kontantbeholdning bør bedriften ha? –Hvor stor lagerbeholdning bør bedriften ha? –Hvilke kredittbetingelser skal gjelde? –Hvilke kortsiktige låneordninger skal velges?

14 Investering og finansiering •I kurset tas følgende opp: –Introduksjon til investering og finansiering –Budsjettering av kontantstrøm –Excel i investeringsanalyse –Renteregning –Lønnsomhetsanalyse –Investering og usikkerhet –Låneformer og lånekostnader –Investering og skatt –Investering og prisstigning –Beregning av avkastningskrav –Finansiell risiko

15 En student oppsummerte de viktigste poengene i kurset •Tid er penger. En krone i dag er mer verdt enn en krone i fremtiden •Ikke legg alle eggene i en kurv. Spre plasseringen på flere selskaper for å redusere risiko (diversifikasjon). •Du kan narre noen mennesker av og til men ikke alle mennesker hele tiden. Finansmarkedene er rimelig effisiente – stol på prisene

16 Bedriftens mål •Mulige mål: –Overlevelse –Unngå finansiell uro og konkurs –Være bedre enn konkurrentene –Maksimere salget eller markedsandel –Minimere kostnadene –Maksimere overskuddet –Sikre en jevn vekst i overskudd pr. aksje •Hvert enkelt mulig mål er forbundet med problemer ved at et tiltak for et mål vil gå ut over andre mål. For eksempel kan en bedrift –øke markedsandel ved å redusere pris, men det kan resultere i redusert overskudd. –Maksimering av overskudd: Er det på kort eller lang sikt?

17 Bedriftens mål •Antar at aksjeeiere ønsker å tjene økonomisk: LEDELSENS MÅL ER Å MAKSIMERE DAGENS AKSJEVERDI AV SELSKAPET •Vi skal gå ut fra at målsettingen i investeringsanalyser er å velge ut og investere i eiendeler som maksimerer eiernes formue (dvs dagens aksjekurs i selskapet).

18 Finansiell kalkulator er en stor fordel (nødvendig, egentlig)  Hewlett Packard 20B  Hewlett Packard 30B  Hewlett Packard 17B-II  Hewlett Packard 12C  Hewlett Packard 10B-II  Texas Instruments TI-83 eller TI-85  Texas Instruments BAII Plus http://commerce.hpcalc.org/

19 Hjemmeside, pensum og eksamen •Kursets hjemmeside finner du på http://home.hio.no/~ivar- br/fag/InvFin/InvFinans.htm •Ivar Bredesen: Investering og finansiering, 4. Utg., Cappelen Akademisk, 2011, kap 1,2,4 - 13 •Støttelitteratur: Hjelper til Investering og Finansiering, Cappelen Akademisk Forlag, 2011 •Eksamen, 4 timer, hjelpemidler formelsamling, kalkulator

20 Hvordan arbeide med faget? •Tilsvarende en idrettsutøver: Tren, tren og atter tren, dvs. les teori, men løs oppgave etter oppgave. •Det hjelper deg lite å se på løsninger som gis av foreleser, det eneste som hjelper deg er å gjøre problemløsningen selv. •Det er ikke noe alternativ til å bruke en god kalkulator. Kom raskt i gang med bruk av HP (eller en annen finansiell kalkulator).


Laste ned ppt "Investering og finansiering Høstsemesteret 2013 Dosent Ivar Bredesen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google