Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

100990 – 1.1 Nøkkeltallanalyse-light Innkjøp /Juridisk Y. Ayse B. Nordal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "100990 – 1.1 Nøkkeltallanalyse-light Innkjøp /Juridisk Y. Ayse B. Nordal."— Utskrift av presentasjonen:

1 100990 – 1.1 Nøkkeltallanalyse-light Innkjøp /Juridisk Y. Ayse B. Nordal

2 Agenda  Hva viser balansen?  Soliditet, gjeldsgrad og finansiering  Likviditet og arbeidskapital  Hva viser resultatregnskapet ?  Resultatgrad  Rentabilitet  EK-rentabilitet  Total kapitalens rentabilitet 2

3 Hva viser balansen? AktivaPassiva 3 Hvilke kilder kommer finansielle midlene fra ? EK Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Hva brukes midlene til ? Anleggsmidler Omløpsmidler

4 Passiva- Hvor kommer midlene fra ?  EK : Egenkapital (se vedlagte ark for Byggmester Torgersen AS)  Innskutt egenkapital: midler som eierne plasserer i selskapet  Herav selskapskapital: Aksjekapital: Pålydende per aksje* antall aksjer  Opptjent EK: Verdier som er holdt i selskapet pga. tidligere års overskudd 4 Hva skal jeg bruke EK info til ? SOLIDITET GJELDSGRAD FINANSIERING

5 SOLIDITET viser evnen til å kunne ta tap.  EK/ Totalkapital (%)  Norm (ikke krav) for aksjeselskaper = 30 %, basert på erfaring fra norske aksjeselskaper. Krav varierer fra bransje til bransje.  OPPGAVE 1: Beregn Byggmester Øystein Torgersen’s soliditet i de siste 3 år. Hva mener du om selskapets soliditet?  OPPGAVE 2: Beregn endringene i opptjente EK. Hva skyldes disse ? 5

6 Løsning  OPPGAVE 1:  OPPGAVE 2: 2010-2011: 13 786 000 – 12 205 000= 1 581 000 2011-2012: 17 587 000- 13 786 000 = 3 792 000 6 201220112010 18 588 000/ 35 992 000…. % 51,6 14 796 000/ 31 400 000…. 47,1% 13 215 000/ 29 493 000 …. 44,8 %

7 GJELDSGRAD : Gjeldsfinansiering i forhold til EK  Sum Gjeld/ EK (%)  Norm: Så lav som mulig  OPPGAVE 3: Beregn gjeldsgraden for selskapet i de siste 3 årene. Hva synes du om bedriften ? Hvorfor ? 7

8 Løsning- Oppgave 3 201220112010 17 404 000/18 588 000 0,94 % 16 604 000/ 14 796 000 1,12 % 16 278 000/ 13 215 000.. 1,23 % 8

9 FINANSIERINGSGRAD 1: Finansierer vi anleggsmidlene med langsiktige midler?  Anleggsmidler /(Langsiktig gjeld + EK)  Norm: < 1  OPPGAVE 4: Beregn finansieringsgrad 1. Hva synes du om utviklingen ? Kommenter om 2011. 9

10 Løsning- Oppgave 4 10

11 Aktiva  Omløpsmidler: Midler som er likvide/ kan gjøres likvide nokså raskt. Eksempler: kontanter, bankinnskudd, kundefordringer, varelager.  Mest likvide omløpsmidler: Omløpsmidler - varelager 11 Hva skal jeg bruke omløpsmiddelinfo til? ARBEIDSKAPITAL LIKV. GRAD 1 LIKV.GRAD 2 LIKV. GRAD 3

12 ARBEIDSKAPITAL- Likviditetsbuffer som overskrider kortsiktige forpliktelser  Omløpsmidler- KG  Norm: Positivt tall, 10-15 % av omsetningen  OPPGAVE 5: Beregn selskapets arbeidskapital for de 3 siste årene og kommenter utviklingen. Har du spesielle bemerkninger? 12

13 Løsning –Oppgave 5 13

14 LIKVIDITETSGRADER- Har vi betalingsevne ?  I teorien kan man beregne opp til 4 likviditetsgrader. På «light- samlingen» tar vi med kun 2, de mest vanlige.  LIKVIDITETSGRAD 1 : Omløpsmidler /KG Norm: Bransjeavhengig men det forventes 2, minimum 1.  LIKVIDITETSGRAD 2: Mest likvide omløpsmidler /KG Norm: > 1  OPPGAVE 6: Beregn likviditetsgrad 1 og 2 for de siste 3 år. Hva synes du om utviklingen? Hvordan ville du konkludert på situasjonen i 2011? 14

15 Løsning- Oppgave 6 201220112010 LIKVIDITETSGRAD 1 31 264 000/ 13 239 000……2,36 26 810 000/ 13 948 000….1,92 29 207 000/ 11 370 000…….2,57 LIKVIDITETSGRAD 2 (31 264 000- 6 148 000)/13 239 000……1,90 (26 810 000- 5 159 000)/ 13 948 000….1,55 (29 207 000- 6 644 000)/ 11 370 000…….1,98 15

16 Hva viser resultatregnskapet? Resultatet av bedriftens økonomisk aktivitet (inntekter, utgifter) i en gitt periode, eksempelvis måned, år. 16 Balanse gir et øyeblikksbilde (stock-begrep) Resultat gir informasjon om en periode (flow-begrep) Viktig å huske når du vurderer en bedrift !

17 Oppgave 7  Hvorfor tar noen pensjonister pengene sine ut av banken ved årsskiftet? Hva gjør skattevesenet?  Hvis vi bokfører et overskudd, ceteris paribus, hva skjer med balansen? Velg: A.Blir mindre B.Blir større C.Ingen virkning ! Hvorfor skal overskudd påvirke balansen? Det har med resultat å gjøre !!!!! 17

18 RESULTATGRAD: Hvor mye tilfaller selskapet for hver omsatt krone?  RG= (driftsresultat+ finanskostnader)*100/Totale inntekter (%)  Noen definerer denne som Driftsresultat / totale inntekter (%)  Norm: markedsrente for innskudd  OPPGAVE 8: Beregn resultatgraden for 2011 og 2012 og kommenter tallet for 2011. 18

19 Løsning- Oppgave 8 20122011 ((5 001 000+2 000)*100)/75 886 000……6.59 % ((1 936 000 +3000)*100)/65 107 000….2.98 % 19

20 Rentabilitet : avkastning på bundne ressurser EK-rentabilitet: Ord. resultat før skatt/ Gj. snitt EK (%) Norm: innskuddsrente TK-rentabilitet (totalrentabilitet): Ord. resultat før skatt + finansinntekter/Gj. snitt TK Norm: avkastning på andre investeringsalternativer Det er flere måter å beregne på ! Før eller etter skatt. OPPGAVE 9:Beregn TK –rentabilitet for 2012 og se på fasiten nå. Hvorfor er ditt svar forskjellig enn det som er oppgitt på fasiten ? 20

21 Løsning- Oppgave 9 21 VIKTIG Å KONTROLLERE METODEN !


Laste ned ppt "100990 – 1.1 Nøkkeltallanalyse-light Innkjøp /Juridisk Y. Ayse B. Nordal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google