Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Modul 41 Module 4: Company Investment Decisions Using the WACC Forholdet mellom ”Free cash flow” og ”Profits” for bedrifter med gjeld Begrepet ”veid kapitalkostnad”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Modul 41 Module 4: Company Investment Decisions Using the WACC Forholdet mellom ”Free cash flow” og ”Profits” for bedrifter med gjeld Begrepet ”veid kapitalkostnad”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Modul 41 Module 4: Company Investment Decisions Using the WACC Forholdet mellom ”Free cash flow” og ”Profits” for bedrifter med gjeld Begrepet ”veid kapitalkostnad” - WACC Beregning av ”veid kapitalkostnad” Beregning av NPV ved hjelp av ”veid kapitalkostnad” Begrepet ”Justert nåverdi” = APV Valget mellom ulike nåverditeknikker

2 Modul 42 Kapitalkostnaden - WACC Kapitalkostnaden (WACC) er bedriftens kostnad ved å bruke midler som långivere og aksjonærer stiller til veie. Kapitalkostnaden er et grensekostnads- begrep, hva det koster å hente inn kr 1 i økt kapital.

3 Modul 43 ”Free cash flow” vs. ”Profits” for bedrifter med gjeld ”Profits”, års(periode)resultatet er en regnskapsmessig størrelse Regnskapsmessig resultat avhenger bl a av avskrivninger og av lånekostnader hvis bedriften finansieres med gjeld Finansieringsstruktur (gjeld og egenkapital) får betydning for både regnskapsmessig resultat og kontantstrøm Skatten kan få konsekvenser for kontant- strømmen

4 Modul 44 Gjennomgangseksempel Prosjekt med investeringsutgift på 10 mill øker bedriftens verdi med 13,5 mill, dvs. NPV = 3,5 mill. Cheetah: Hele investeringen finansieres med egenkapital Lynx: Investeringen finansieres med 5,4 mill i gjeld og 4,6 mill i egenkapital Lynx investering er mer risikoutsatt enn Cheetah (ny bil med usikker etterspørsel)

5 Modul 45 Lynx – kontantstrøm lån

6 Modul 46 Resultatregnskap – Lynx Table 4.1

7 Modul 47 Kontantstrøm – Lynx Table 4.2 Meget sentralt: Rentenes skatteeffekt (ITS) er tatt med i kontantstrømmen. Kontantstrømmen er derfor høyere enn den var for Cheetah, som er 100 % EK finansiert

8 Modul 48 Fri kontantstrøm – Cheetah og Lynx Table: 4.3 I år 1 betalte Lynx 432 000 i rente. Dette reduserer skatten med 432 000 0,5 = 216 000, som tilsvarer forskjellen i kontantstrøm. Samme tolkning for år 2 og 3

9 Modul 49 Cheetah og Lynx – skatter Table 4.4 Forskjellen i skatt skyldes igjen ”Interest Tax Shield” - ITS

10 Modul 410 Lynx – kontantstrøm lån/EK Table 4.5

11 Modul 411 Total kontantstrøm - Lynx Ofte mest hensiktsmessig å bruke total kontantstrøm, det vil si ikke splitte opp i del til EK og del til gjeld: Det sentrale spørsmålet blir nå: Hvilket avkastningskrav skal nå brukes for å diskontere kontantstrømmen og finne NPV (som vi vet er 3,5 mill) ?

12 Modul 412 Lynx - kapitalkostnad Vi har oppgitt følgende Gjeldsrente = 8 % og egenkapitalkost =14 % Markedsverdi av gjeld og egenkapital Markedsverdi gjeld: 5 400 000 Markedsverdi egenkapital: 8 100 000 Markedsverdi prosjekt: 13 500 000 Gjeldsandel = 5 400/13 500 = 40 % Egenkapitalandel = 8 100/13 500 = 60 % Kapitalkostnad = (8 % 0,4 + 14 % 0,6) = 11,6 %

13 Modul 413 Totalavkastningskrav - Lynx Pass på: Vi bruker ”full” gjeldsrente fordi skatte- effekten av rentene (ITS) allerede er tatt hensyn til, og at vektingen er basert på markedsverdi

14 Modul 414 Prosjektverdi - Lynx

15 Modul 415 NPV og veid kapitalkostnad Mer vanlig å beregne NPV basert på WACC NPV beregnes med utgangspunkt i de frie kontantstrømmer WACC brukes ved neddiskonteringen WACC = kapital(andels)veide finansieringskostnad

16 Modul 416 Kontantstrøm fra Lynx Table 4.6

17 Modul 417 Lynx – fri kontantstrøm Table 4.7 Inn med teskje – forskjellen i kontantstrøm er rentenes skatteffekt - ITS

18 Modul 418 WACC – Weighted Average Cost of Capital Trinn 1: Finn andelen til hver finansieringskilde (gjeld og EK) basert på markedsverdier Trinn 2: Finn (marginal)kostnaden for hver kapitalkilde Trinn 3: Beregn WACC

19 Modul 419 Gjeldsrente Gjeldsrenten skal være etter skatt (after  tax interest cost) Bruk (marginal) skattesats for å finne gjeldsrente etter skatt Gjeldsrente etter skatt: Gjeldsrente før skatt (1  skattesats) Lynx: 8 % (1 – 0,5) = 4 %

20 WACC - Lynx Modul 420 Merk: Gjeldsrente etter skatt = 4 %. Avkastningskrav før 11,6 %, forskjell tilsvarer skatteffekt renter gjeldsandel, dvs 4 % 0,4 = 1,6 %

21 Modul 421 Gjeldsgraden er konstant i markedsverdi – ikke nevnt i boka

22 Modul 422 Informasjonsbehov - WACC For å beregne WACC, må vi kjenne til: Egenkapitalens avkastningskrav Gjeldskostnad Finansieringsstruktur i markedsverdier Modeller for beregning av egenkapital- kostnad tas opp i modul 7

23 Modul 423 ”Justert nåverdi” - APV Sammenligning NPV – APV: For å bruke NPV metoden må vi kjenne til finansieringsstruktur (andel gjeld og egenkapital) For å beregne APV trenger vi kun faktisk gjeld og rentebetalinger Beregning av APV Finn nåverdi av fri kontantstrøm (FCF*) Legg til nåverdi av skatteffekt renter

24 Modul 424 Justert nåverdi - Lynx Avkastningskrav for 100 EK finansiert selskap: 11,69 %, gjeldsrente 8 %

25 Modul 425 Valg mellom ulike nåverditeknikker NPV og APV gir samme resultat ved riktig anvendelse De to teknikkene krever forskjellig informasjon WACC-NPV krever ikke kjennskap til eksakte beløp som skal lånefinansieres WACC krever kunnskap om finansiell policy dvs hvilke kapitalandeler som skal opprettholdes

26 Modul 426 Review Questions

27 Modul 427 Review Question – 4.5


Laste ned ppt "Modul 41 Module 4: Company Investment Decisions Using the WACC Forholdet mellom ”Free cash flow” og ”Profits” for bedrifter med gjeld Begrepet ”veid kapitalkostnad”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google