Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regnskapsføring. Årsregnskap – steg for steg  Kunde og leverandører  Kontoplan og bilagsarter  Inngående Balanse  Kontering  Bilagsregistrering 

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regnskapsføring. Årsregnskap – steg for steg  Kunde og leverandører  Kontoplan og bilagsarter  Inngående Balanse  Kontering  Bilagsregistrering "— Utskrift av presentasjonen:

1 Regnskapsføring

2 Årsregnskap – steg for steg  Kunde og leverandører  Kontoplan og bilagsarter  Inngående Balanse  Kontering  Bilagsregistrering  Se på Resultat og Balanse  Revidere, avslutte perioder og levere mva- oppgaver.  Årsavslutning

3 Kunder og leverandører  Man må opprette kunder og leverandører før man kan føre fakturaen.  Inngående faktura knyttes mot en leverandør.  Utgående faktura knyttes mot en kunde.

4 Kontoplan  Legger premissene for regnskapsføringen.  Derfor bør kontoplanen være klar før man begynner å føre regnskapet.  Man bør altså ha bestemt seg for hvordan regnskapet skal føres, før man begynner å føre det.

5 ”Kontoplan, med oppstillingsplan”  Denne rapporten hjelper deg til å finne ut hvor du skal plassere nye konti.  Balanse: 1000 - 2999  Resultat: 3000 - 8999

6 Resultat og balanse i kontoplanen  Balanse  1000-tallet: Positive konti  2000-tallet: Negative konti  MEN de debeteres og krediteres underveis!  Resultat  3000-tallet: Salg/inntekter (negativ)  4000-tallet: Innkjøp for videresalg (pos.)  5000-tallet: Lønn (positiv)  6000 og 7000-tallet: Andre utgifter (positiv)  8000-tallet: Finansielle innt. og utg. (neg./pos.)

7 Fortegn i resultatet  En inntekt er negativ fordi den føres mot en økning i balansen:  Salg gir penger inn i banken (via kunde).  En utgift er positiv fordi den føres mot en minking av balansen:  Ved innkjøp går penger ut av banken/kassa (evt. via leverandør).

8 Bilagsarter  Blindern Studentforening trenger:  Bank, inngående og utgående faktura, kasse, diverse  I tillegg kommer Inngående Saldo.

9 Inngående Balanse  Eiendeler: Hva eier vi ved starten av året?  Penger i banken  Kontanter i kassa  Utestående hos kunder  Gjeld: Hva skylder vi ved starten av året?  Leverandørgjeld  Banklån  Skyldig mva  Egenkapital: Hvor mye av det vi har ved starten av året er vårt eget?  Egenkapital

10 Kontering  Før bilagene for hånd før du puncher de inn i programmet.  Bruk gjerne en standardisert bilagsforside.

11 Bilagsregistrering i Mamut  Ny – opprett nytt bilag  Velg bilagsart  Dato => periode  Konto og motkonto  Sum (debet eller kredit)  Lagre

12 Mva-behandling  Gjøres automatisk av programmet.  De pengene som går ut av banken gå (via leverandør) for det meste til å dekke utgifter, men noe går også til mva.

13 Overføring til hovedbok  Da føres bilagene virkelig inn i systemet.  Posteringsjournal  For at en betaling skal kunne føres, må fakturaen være ført inn i hovedbok (jf. Reskontro).

14 Bilagsregistrering – Andre tips  Kun ett bilag føres av gangen  Når bilaget er ført, trykk Lagre og Ny.  ”+” = ”Lagre og Ny”.  Bruk TAB og Enter til og manøvrere. Ikke mus!

15 Bilagsregistrering – Råd nummer 1!  Forsikre deg om at du har forstått det du har ført!  Valg av konti.  Verdistrømmens retning (debet/kredit).

16 Revisjon  Er regnskapet riktig?  Stemmer regnskapet med virkeligheten?  Bankbeholdning  Leverandørgjeld  Omsetning

17 Se på Resultat og Balanse  Som en innledning til revideringen av regnskapet, er det lurt å ta et raskt blikk over disse.  Ser de fornuftige ut?

18 Resultat (revisjon)  Er underskudd/overskudd som forventet?  Fortegn  Er utgifter positive og inntekter negative?  Hvordan er forholdet mellom innkjøp og salg av den samme varen?  Har omsetningen av en spesiell vare et fornuftig overskudd?

19 Balanse (revisjon)  Har vi den samme summen i banken som regnskapet påstår?  De kontantene som regnskapet påstår at vi har, ligger de i kassa?  Leverandørgjeld: Har vi virkelig ubetalte regninger fra i fjor?

20 Revisjon  Sammenlikne ”1930 Bank” med kontoutskriften.  NB! Hovedboksutskrift!  Telle kassa.  Se til at alle kassarapporter foreligger.

21 Feiltolking  Negativ kassesum  Stor positiv kassesum  For mange føringer på 1930 Bank  For få føringer på 1930 Bank

22 Avslutte perioder  Stenge perioden for videre føring.  Derfor er det viktig at regnskapet er riktig i denne perioden.  Vis -> Regnskap -> Avslutte periode  Partallsmåneder avslutter mva- terminer.

23 Levere mva-oppgave  Mva-oppgave skrives ut ved avslutning av partallsperiode.  Revidere mva-oppgaven.  Føre tallene over på oppgaven som sendes til myndighetene.

24 Revidere mva-oppgaven  Før du skriver ut mva-oppgaven bør du gjøre deg opp en formening om du er skyldig eller har til gode mva for den aktuelle perioden.  Domineres perioden av salg eller innkjøp?

25 Årsavslutning  Disponere overskudd/underskudd.  Utføre Årsavslutningsrutinen i Mamut.  Vis -> Regnskap -> Årsavslutning


Laste ned ppt "Regnskapsføring. Årsregnskap – steg for steg  Kunde og leverandører  Kontoplan og bilagsarter  Inngående Balanse  Kontering  Bilagsregistrering "

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google