Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mer om regnskap, og litt om regnskapsanalyse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mer om regnskap, og litt om regnskapsanalyse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mer om regnskap, og litt om regnskapsanalyse
Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©

2 Eksempelbedrift, TOMRA AS
Egne notater: (Alle tall i millioner kroner) Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©

3 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©
Egne notater: Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©

4 Eksempelbedrift, HÅG ASA
Egne notater: (Alle tall i millioner kroner) Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©

5 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©
Egne notater: Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©

6 Noen regnskapsanalysebegreper
Likviditet Def: Sjekk ”våre bedrifter” angående likviditet. Soliditet Sjekk ”våre bedrifter” angående soliditet. Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©

7 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©
Finansiering Def: Sjekk ”våre bedrifter” angående finansiering. Lønnsomhet (rentabilitet) Sjekk ”våre bedrifter” angående lønnsomhet. Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©

8 Noen forretningstilfeller
Kjøpt varer kontant for kr 4.000 resultatvirkning? likviditetsvirkning? soliditetsvirkning? hvordan er kjøpet finansiert? Kjøpt varer på kreditt for kr 2.000 resultatvirkning? likviditetsvirkning? soliditetsvirkning? hvordan er kjøpet finansiert? Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©

9 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©
Kreditkunde innbetaler via bank kr 3.000 resultatvirkning? likviditetsvirkning? soliditetsvirkning? Varesalg kontant kr (Svi: kr 1.000) resultatvirkning? likviditetsvirkning? soliditetsvirkning? Varesalg på kredit kr (Svi: kr 3.500) resultatvirkning? likviditetsvirkning? soliditetsvirkning? Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©

10 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©
Utbetalt lønn via bank. Brutto kr Skatt: kr Arbeidsgiveravgift: kr 600 resultatvirkning? likviditetsvirkning? soliditetsvirkning? Betaler over bank avdrag på pantelånet med kr 500 og renter fra 1. jan t.o.m i dag kr 100 resultatvirkning? likviditetsvirkning? soliditetsvirkning? Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©

11 Praktisk gjennomføring av regnskapsanalysen
Definering av målsetning for analysen Innsamling av data for analysen Vurdering og korrigering av data Gruppering av data Beregning av forholdstall og sammenstilling av tabeller som gjør det mulig å analysere bedriften Selve analysen Presentasjon av analysen Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©

12 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©
Hvordan og hvorfor? Intern analyse ubegrenset tilgang til bedriftens data Ekstern analyse bare tilgang på offisielle data Tidssammenligning/bedriftssammenligning Formål konkurrentanalyse for egne aksjonærer måle ledelsens dyktighet kreditvurdering bransjeoversikt investoranalyser Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©

13 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©

14 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©

15 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©

16 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©
Viktige nøkkeltall Lønnsomhet (rentabilitet)- avkastning på investert kapital, altså bedriftens evne til å skape inntjening ved å bruke de eiendeler den disponerer: Resultat som er skapt av/tilfaller kapitalen*100% Gjennomsnittlig verdi av kapitalen Totalrentabiliteten, R: (Ordinært resultat før skattekostnad+Rentekostnader) *100% Gjennomsnittlig totalkapital Tr kan splittes opp i: Resultatgrad, Rg: (Ordinært resultat før skattekostnad +Rentekostnader) *100% Totale inntekter og Kapitalens omløpshastighet, Ko: Totale inntekter Gjennomsnittlig totalkapital Hva blir Rg * Ko? Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©

17 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©
Du-pont-modellen: Totale inntekter Bet.midler + Gjennsn. oml.- midler Debitorer Kapitalens omløps-hastighet / + + Varer Gjennom-snittlig total-kapital Total- kapital- renta- bilitet Gj.sn. anl.- midler Imaterielle eiendeler X + Ordinært resultat før skatt Inntekter Driftsmidler - + Varekost. Finansielle anleggsm. - / Resultat- grad Lønn - Totale inntekter Andre kostnader Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©

18 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©
Egenkapitalrentabiliteten: Dersom vi ønsker å vurdere utviklingen over tid eller sammenligne med andre bedrifter, bruker vi gjerne ”førskattnøkkeltall” for eksempel: Ordinært resultat før skattekostnad *100% Gjennomsnittlig egenkapital Dersom vi ønsker å se hva eierne sitter igjen med, kan vi bruke: Årsresultat *100% Gjennomsnittlig egenkapital Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©

19 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©
W.B. Samson AS Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©

20 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©
Veidekke: Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©

21 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©
Veidekke: Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©

22 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©
”Brekkstangformelen” r = R + (R-i) * G/EK R = totalkapitalrentabiliteten I = gjennomsnittlig gjeldsrente r = egenkapitalrentabiliteten før skatt Egenkapitalrentabiliteten (før skatt) avhenger av: - totalrentabiliteten - gjeldsrenten - gjeldsgraden Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©

23 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©
Likviditet En analyse av en bedrifts likviditet innebærer en analyse av bedriftens evne til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller til betaling. Vanlige nøkkeltall: Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©

24 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©
Arbeidskapital Arbeidskapital: OM - KG eller (EK+LG)-AM AM EK LG Arbeidskapital OM KG Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©

25 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©
Det er viktig å merke seg at høy egenkapitalandel ikke er alfa og omega for bedrifter. Høy egenkapitalandel kan ikke i lengden erstatte god lønnsomhet og positiv netto kontantstrøm. God lønnsomhet, som følges opp med netto innbetalinger fra aktiviteter som bedriften er involvert i, er det viktigste kriteriet for en bedrifts evne til å overleve (herunder betjene sine kreditorer). Høy egenkapitalandel gir imidlertid sikkerhet for at bedriften kan overleve midlertidige nedgangskonjunktrer. Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©


Laste ned ppt "Mer om regnskap, og litt om regnskapsanalyse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google