Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen © Mer om regnskap, og litt om regnskapsanalyse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen © Mer om regnskap, og litt om regnskapsanalyse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen © Mer om regnskap, og litt om regnskapsanalyse

2 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen © Eksempelbedrift, TOMRA AS (Alle tall i millioner kroner)

3 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©

4 Eksempelbedrift, HÅG ASA (Alle tall i millioner kroner)

5 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©

6 Noen regnskapsanalysebegreper Likviditet –Def: –Sjekk ”våre bedrifter” angående likviditet. Soliditet –Def: –Sjekk ”våre bedrifter” angående soliditet.

7 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen © Finansiering –Def: Sjekk ”våre bedrifter” angående finansiering. Lønnsomhet (rentabilitet) –Def: –Sjekk ”våre bedrifter” angående lønnsomhet.

8 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen © Noen forretningstilfeller Kjøpt varer kontant for kr 4.000 –resultatvirkning? –likviditetsvirkning? –soliditetsvirkning? –hvordan er kjøpet finansiert? n Kjøpt varer på kreditt for kr 2.000 –resultatvirkning? –likviditetsvirkning? –soliditetsvirkning? –hvordan er kjøpet finansiert?

9 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen © n Kreditkunde innbetaler via bank kr 3.000 –resultatvirkning? –likviditetsvirkning? –soliditetsvirkning? n Varesalg kontant kr 3.000 (Svi: kr 1.000) –resultatvirkning? –likviditetsvirkning? –soliditetsvirkning? n Varesalg på kredit kr 8.000 (Svi: kr 3.500) –resultatvirkning? –likviditetsvirkning? –soliditetsvirkning?

10 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen © n Utbetalt lønn via bank. Brutto kr 4.000 Skatt: kr 1.500 Arbeidsgiveravgift: kr 600 –resultatvirkning? –likviditetsvirkning? –soliditetsvirkning? n Betaler over bank avdrag på pantelånet med kr 500 og renter fra 1. jan t.o.m i dag kr 100 –resultatvirkning? –likviditetsvirkning? –soliditetsvirkning?

11 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen © Praktisk gjennomføring av regnskapsanalysen Definering av målsetning for analysen Innsamling av data for analysen Vurdering og korrigering av data Gruppering av data Beregning av forholdstall og sammenstilling av tabeller som gjør det mulig å analysere bedriften Selve analysen Presentasjon av analysen

12 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen © Hvordan og hvorfor? Intern analyse –ubegrenset tilgang til bedriftens data Ekstern analyse –bare tilgang på offisielle data Tidssammenligning/bedriftssammenligning Formål –konkurrentanalyse –for egne aksjonærer –måle ledelsens dyktighet –kreditvurdering –bransjeoversikt –investoranalyser

13 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen ©

14

15

16 Viktige nøkkeltall Lønnsomhet (rentabilitet) - avkastning på investert kapital, altså bedriftens evne til å skape inntjening ved å bruke de eiendeler den disponerer: Resultat som er skapt av/tilfaller kapitalen*100% Gjennomsnittlig verdi av kapitalen Totalrentabiliteten, R: (Ordinært resultat før skattekostnad+Rentekostnader) *100% Gjennomsnittlig totalkapital Tr kan splittes opp i: Resultatgrad, Rg: (Ordinært resultat før skattekostnad +Rentekostnader) *100% Totale inntekter og Kapitalens omløpshastighet, Ko: Totale inntekter Gjennomsnittlig totalkapital Hva blir Rg * Ko?

17 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen © Du-pont-modellen: Total- kapital- renta- bilitet Resultat- grad Totale inntekter Ordinært resultat før skatt Kapitalens omløps- hastighet Totale inntekter Gjennom- snittlig total- kapital Gj.sn. anl.- midler Gjennsn. oml.- midler Varer Debitorer Bet.midler + + + / / X Inntekter Varekost. Lønn Andre kostnader - - - Finansielle anleggsm. Driftsmidler Imaterielle eiendeler + +

18 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen © Egenkapitalrentabiliteten: Dersom vi ønsker å vurdere utviklingen over tid eller sammenligne med andre bedrifter, bruker vi gjerne ”førskattnøkkeltall” for eksempel: Ordinært resultat før skattekostnad *100% Gjennomsnittlig egenkapital Dersom vi ønsker å se hva eierne sitter igjen med, kan vi bruke: Årsresultat *100% Gjennomsnittlig egenkapital

19 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen © W.B. Samson AS

20 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen © Veidekke:

21 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen © Veidekke:

22 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen © ”Brekkstangformelen” r = R + (R-i) * G/EK R = totalkapitalrentabiliteten I = gjennomsnittlig gjeldsrente r = egenkapitalrentabiliteten før skatt Egenkapitalrentabiliteten (før skatt) avhenger av: - totalrentabiliteten - gjeldsrenten - gjeldsgraden

23 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen © Likviditet En analyse av en bedrifts likviditet innebærer en analyse av bedriftens evne til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller til betaling. Vanlige nøkkeltall:

24 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen © Arbeidskapital AM EK LG KG Arbeidskapital: OM - KG eller (EK+LG)-AM OM Arbeidskapital

25 Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen © Det er viktig å merke seg at høy egenkapitalandel ikke er alfa og omega for bedrifter. Høy egenkapitalandel kan ikke i lengden erstatte god lønnsomhet og positiv netto kontantstrøm. God lønnsomhet, som følges opp med netto innbetalinger fra aktiviteter som bedriften er involvert i, er det viktigste kriteriet for en bedrifts evne til å overleve (herunder betjene sine kreditorer). Høy egenkapitalandel gir imidlertid sikkerhet for at bedriften kan overleve midlertidige nedgangskonjunktrer.


Laste ned ppt "Aasbø, HiO Ingeniørutdanningen © Mer om regnskap, og litt om regnskapsanalyse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google