Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kræsjkurs i BE101E Tirsdag 4/12-07 Jada, du vet det.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kræsjkurs i BE101E Tirsdag 4/12-07 Jada, du vet det."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kræsjkurs i BE101E Tirsdag 4/12-07 Jada, du vet det

2 Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD
Pensum Grunnleggende regnskapsforståelse Inntekter og innbetalinger Kostnad og utgift Forskuddsbetaling og påløpte kostnader Avslutning av regnskapet Regnskapssystemer og dokumentasjon ... 4/ Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD

3 Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD
...Eeenda mer pensum Lønn, skattetrekk, arbgivavg og mva Årsregnskapet Presentasjon av RR og balanse Vurderingsregler: Avskrivning, nedskrivning ”Laveste verdis prinsipp” Varelager og anleggskontrakter Kundefordringer Aksjer, bankinnskudd og gjeld 4/ Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD

4 Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD
Vanskelig spørsmål HVA ER DETTE? D K 4/ Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD

5 Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD
Inntekter og utgifter En PØLSE illustrasjon! 4/ Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD

6 Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD
Inntekter og utgifter Pølseselgerens side Bestilling av pølseparti hos pølseleverandør: Utgift, betalingsforpliktelse Avtale om salg av pølse til kunde: Salgsinntekt for levering Mottak av penger fra kunde Innbetaling Betaling til pølseleverandør: Utbetaling, ”fysisk” overføring av penger Brukt opp pølsepartiet: Kostnad Kjøperens side Bestilling av pølse: Utgift Betaling for pølsa: Utbetaling Spising av pølsa: Kostnad 4/ Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD

7 Periodiseringer Beregning av periodens varekostnad
”En periodisering betyr å fordele inntekter og kostnader på korrekt regnskapsperiode” Beregning av periodens varekostnad Forskuddsbetalte utgifter og påløpte kostnader Avskriving av varige driftsmidler Forskuddsbetalt utgift – Eiendel i balansen Påløpt kostnad – Gjeld i balansen 4/ Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD

8 Vurderingsregler: Eiendeler og gjeld
Laveste verdis prinsipp (Omløpsmidler) Verdi nedgang, velg virkelig verdi Verdi økning, velg kostpris Markedsverdiprinsippet En verdiøkning anses som opptjent ved at markedsverdien endres Kostpris Virkelig verdi LVP Vare A Vare B 1000 800 1300 2000 2100 1800 4/ Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD

9 Vurderingsregler: Varelager
Finne anskaffelseskost for handelsvarer hvor det er vanskelig og vite kostpris. Kjøpt inn på ulike tidspunkt til ulike priser FIFO-metoden (First in, first out) Gjennomsnittsmetoden 4/ Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD

10 Vurderingsregler: Varelager
FIFO-metoden Solgt kvantum blir vurdert til historisk kostpris for de først innkjøpte varene Varelageret består ved slutten av kostpris for de siste innkjøpte varene Gjennomsnittsmetoden Solgt kvantum og UB vurders til gjennomsnittlig kostpris Gj.s. KP finner vi ved å summere varene som er tilgjengelige for salg, med antall enheter 4/ Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD

11 Vurderingsregler: Anleggskontrakter
Løpende avregning (hovedregel) Aktiviteten vises i regnskapet ettersom den påløper Fullført kontraktsmetode (Små foretak) Inntekt, kostnad og fortjeneste resultatføres ved fullføring av kontrakt Tap kostnadsføres i sin helhet fortløpende 4/ Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD

12 Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD
Eksamensoppgaver Anleggskontrakt MVA Resultat Lønnsberegning Varelager Saldobalanse 4/ Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD

13 Eksamensoppgaveløsning!
Tap føres i sin helhet med en gang Oppgave 2 Husk MVA satsen! For å finne salg eller kjøp, del på 1,25 Oppgave 3 Husk og periodisér inntekter og kostnader 4/ Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD

14 Eksamensoppgaveløsning 2
Husk og beregn arbeidsgiveravgift av feriepenger Oppgave 5 UBantall kan være forskjellig fra kjøpsantall Oppgave 6 4/ Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD

15 Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD
Eksamenstips Viss du ikke kan noe, gjøre masse oppgaver før eksamen Gjør de oppgavene du tror du kan først Les gjennom hele oppgaven Sov godt... Natten før, ikke under eksamen Ta deg en luftepause av og til, for og klarne sinn og sjel Spis gjerne under eksamen, men alt med måte 4/ Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD

16 Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD
En liten digresjon 4/ Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD

17 Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD
Lykke til! 4/ Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD


Laste ned ppt "Kræsjkurs i BE101E Tirsdag 4/12-07 Jada, du vet det."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google