Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kræsjkurs i BE101E Tirsdag 4/12-07. 4/12 - 07Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD2 Pensum  Grunnleggende regnskapsforståelse  Inntekter og innbetalinger  Kostnad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kræsjkurs i BE101E Tirsdag 4/12-07. 4/12 - 07Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD2 Pensum  Grunnleggende regnskapsforståelse  Inntekter og innbetalinger  Kostnad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kræsjkurs i BE101E Tirsdag 4/12-07

2 4/12 - 07Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD2 Pensum  Grunnleggende regnskapsforståelse  Inntekter og innbetalinger  Kostnad og utgift  Forskuddsbetaling og påløpte kostnader  Avslutning av regnskapet  Regnskapssystemer og dokumentasjon...

3 4/12 - 07Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD3...Eeenda mer pensum  Lønn, skattetrekk, arbgivavg og mva  Årsregnskapet  Presentasjon av RR og balanse  Vurderingsregler:  Avskrivning, nedskrivning  ”Laveste verdis prinsipp”  Varelager og anleggskontrakter  Kundefordringer  Aksjer, bankinnskudd og gjeld

4 4/12 - 07Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD4 Vanskelig spørsmål HVA ER DETTE? DK

5 4/12 - 07Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD5 Inntekter og utgifter En PØLSE illustrasjon!

6 4/12 - 07Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD6 Inntekter og utgifter Pølseselgerens side  Bestilling av pølseparti hos pølseleverandør:  Utgift, betalingsforpliktelse  Avtale om salg av pølse til kunde:  Salgsinntekt for levering  Mottak av penger fra kunde  Innbetaling  Betaling til pølseleverandør:  Utbetaling, ”fysisk” overføring av penger  Brukt opp pølsepartiet:  Kostnad Kjøperens side  Bestilling av pølse:  Utgift  Betaling for pølsa:  Utbetaling  Spising av pølsa:  Kostnad

7 4/12 - 07Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD7 Periodiseringer ”En periodisering betyr å fordele inntekter og kostnader på korrekt regnskapsperiode”  Beregning av periodens varekostnad  Forskuddsbetalte utgifter og påløpte kostnader  Avskriving av varige driftsmidler Forskuddsbetalt utgift – Eiendel i balansen Påløpt kostnad – Gjeld i balansen

8 4/12 - 07Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD8 Vurderingsregler: Eiendeler og gjeld  Laveste verdis prinsipp (Omløpsmidler)  Verdi nedgang, velg virkelig verdi  Verdi økning, velg kostpris  Markedsverdiprinsippet  En verdiøkning anses som opptjent ved at markedsverdien endres KostprisVirkelig verdiLVP Vare A Vare B 1000 800 1300 800 1000 200021001800

9 4/12 - 07Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD9 Vurderingsregler: Varelager Finne anskaffelseskost for handelsvarer hvor det er vanskelig og vite kostpris.  Kjøpt inn på ulike tidspunkt til ulike priser  FIFO-metoden (First in, first out)  Gjennomsnittsmetoden

10 4/12 - 07Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD10 Vurderingsregler: Varelager  FIFO-metoden  Solgt kvantum blir vurdert til historisk kostpris for de først innkjøpte varene  Varelageret består ved slutten av kostpris for de siste innkjøpte varene  Gjennomsnittsmetoden  Solgt kvantum og UB vurders til gjennomsnittlig kostpris  Gj.s. KP finner vi ved å summere varene som er tilgjengelige for salg, med antall enheter

11 4/12 - 07Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD11 Vurderingsregler: Anleggskontrakter  Løpende avregning (hovedregel)  Aktiviteten vises i regnskapet ettersom den påløper  Fullført kontraktsmetode (Små foretak)  Inntekt, kostnad og fortjeneste resultatføres ved fullføring av kontrakt  Tap kostnadsføres i sin helhet fortløpende

12 4/12 - 07Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD12 Eksamensoppgaver 1.Anleggskontrakt 2.MVA 3.Resultat 4.Lønnsberegning 5.Varelager 6.Saldobalanse

13 4/12 - 07Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD13 Eksamensoppgaveløsning!  Oppgave 1  Tap føres i sin helhet med en gang  Oppgave 2  Husk MVA satsen!  For å finne salg eller kjøp, del på 1,25  Oppgave 3  Husk og periodisér inntekter og kostnader

14 4/12 - 07Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD14 Eksamensoppgaveløsning 2  Oppgave 4  Husk og beregn arbeidsgiveravgift av feriepenger  Oppgave 5  UBantall kan være forskjellig fra kjøpsantall  Oppgave 6

15 4/12 - 07Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD15 Eksamenstips  Viss du ikke kan noe, gjøre masse oppgaver før eksamen  Gjør de oppgavene du tror du kan først  Les gjennom hele oppgaven  Sov godt... Natten før, ikke under eksamen  Ta deg en luftepause av og til, for og klarne sinn og sjel  Spis gjerne under eksamen, men alt med måte

16 4/12 - 07Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD16 En liten digresjon

17 4/12 - 07Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD17 Lykke til!


Laste ned ppt "Kræsjkurs i BE101E Tirsdag 4/12-07. 4/12 - 07Kræsjkurs BE101E - Reno-ADHD2 Pensum  Grunnleggende regnskapsforståelse  Inntekter og innbetalinger  Kostnad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google