Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

14.07.2015copyright kjellaug johannessen Folkehelse arbeid Samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "14.07.2015copyright kjellaug johannessen Folkehelse arbeid Samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen”"— Utskrift av presentasjonen:

1 14.07.2015copyright kjellaug johannessen Folkehelse arbeid Samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen”

2 14.07.2015copyright kjellaug johannessen Lov om helsetjenesten i kommunene, Kommunen skal ved sin helsetjeneste §1-2” fremme folkehelse, (trivsel + miljø) å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte”. ” Den skal spre opplysning og øke interessen for hva den enkelte og almenheten kan gjøre for å fremme trivsel, sunnhet og folkehelse §2-2 ”Barn har rett til nødvendig helsehjelp, også helsekontroll. Foreldre plikter å medvirke til at barnet får delta i helsekontroll”

3 14.07.2015copyright kjellaug johannessen Off.dokumenter som handler om forebyggende helsearbeid Stortingsmelding 37(1992-93) ”Utfordringer i det helsefremmende og forebyggende arbeid” NOU 1998:18 ”Det er bruk for alle”. Styrking av folkehelse arbeidet i kommunene Statens helsetilsyn, utredningsserie 5-98: ”Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge Barne og familiedepartementet (1998) (1999) 1) Tiltak for barn og ungdom, mål / innsatsområder 2) Satsing på barn og ungdom, mål / innsatsområder

4 14.07.2015copyright kjellaug johannessen Forebyggende helsearbeid 1. Forebygge sykdom 2. Fremme helse

5 14.07.2015copyright kjellaug johannessen Strategier skal ta i bruk ulike virkemidler Befolkningsstrategi Høyrisikostrategi

6 14.07.2015copyright kjellaug johannessen sykdomsforebyggende arbeid opplysningsvirksomhet screening for å identifisere risikofaktorer vaksinering fjerne sykdomsfremkallende faktorer smitteoppsporing sanering av smittekilder

7 14.07.2015copyright kjellaug johannessen helseopplysning 1. Massekommunikasjon- Kampanjer kjøres i massemedia eller i brosjyreform er ment å nå store grupper, derfor må det kunne fange opp mangfoldet 2. Individuell samtale under fire øyne eller i grupper

8 14.07.2015copyright kjellaug johannessen Helseopplysningens mål påvirke holdninger styrke motivasjon for adferdsendring hos de individer/grupper som av en eller annen grunn er utsatt for en helsetrussel.

9 14.07.2015copyright kjellaug johannessen virkemidler skremsel, straff, overtalelser lovverk, reguleringer lavterskeltilbud bøter monopol høyere forsikringspremier humor

10 14.07.2015copyright kjellaug johannessen Etiske vurderinger Risiko- fokusering kan skape ”syke” mennesker feilslåtte helseopplysnings tiltak kan virke forsterkende på helseskadlig adferd og- mislykkethet kan skape aggresjon, mistillit, uvilje, depresjon, skyldfølelse og skam ”blame the victim”, selvpåført, uforsiktig

11 14.07.2015copyright kjellaug johannessen Helsefremmende arbeid Prosess metode, og en pedagogisk strategi Ideologi international bevegelse (Health promotion)

12 14.07.2015copyright kjellaug johannessen Empowerment,- ”Metode” i Helsefremmende Arbeid  motsats til maktesløshet  styrke individ og gruppers makt til å endre betingelser, situasjoner, og omgivelser

13 14.07.2015copyright kjellaug johannessen Fra problemfokusering til ressursorientering årsakssammenhenger ikke viktig let etter ressurser hos partene og bygg på disse ønske om forandring bør være tilstede ekspertrollen må glemmes ”not knowing position”

14 14.07.2015copyright kjellaug johannessen innsatsområdene Psykososiale problemer belastningslidelser ulykker og skader astma,allergi, inneklima ernæring rus og tobakk seksualitet og samliv infeksjonssykdommer


Laste ned ppt "14.07.2015copyright kjellaug johannessen Folkehelse arbeid Samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google