Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

copyright kjellaug johannessen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "copyright kjellaug johannessen"— Utskrift av presentasjonen:

1 copyright kjellaug johannessen
Folkehelse arbeid Samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen” copyright kjellaug johannessen

2 Lov om helsetjenesten i kommunene, Kommunen skal ved sin helsetjeneste
§1-2” fremme folkehelse, (trivsel + miljø) å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte”. ” Den skal spre opplysning og øke interessen for hva den enkelte og almenheten kan gjøre for å fremme trivsel, sunnhet og folkehelse §2-2 ”Barn har rett til nødvendig helsehjelp, også helsekontroll. Foreldre plikter å medvirke til at barnet får delta i helsekontroll” copyright kjellaug johannessen

3 Off.dokumenter som handler om forebyggende helsearbeid
Stortingsmelding 37( ) ”Utfordringer i det helsefremmende og forebyggende arbeid” NOU 1998:18 ”Det er bruk for alle”. Styrking av folkehelse arbeidet i kommunene Statens helsetilsyn, utredningsserie 5-98: ”Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge Barne og familiedepartementet (1998) (1999) 1) Tiltak for barn og ungdom, mål / innsatsområder 2) Satsing på barn og ungdom, mål / innsatsområder Disse er de mest sentrale dokuentene som kom på 90 tallet om Forebyggende og helsefremmende arbeid Overordnede dokumenter som utreder områder og legger føringer for hvordan kommunene skal jobbe med disse. copyright kjellaug johannessen

4 Forebyggende helsearbeid
1. Forebygge sykdom 2. Fremme helse Gripe fatt i disse to og se på hva som er felles og forskjellig copyright kjellaug johannessen

5 Strategier skal ta i bruk ulike virkemidler
Befolkningsstrategi Høyrisikostrategi copyright kjellaug johannessen

6 sykdomsforebyggende arbeid
opplysningsvirksomhet screening for å identifisere risikofaktorer vaksinering fjerne sykdomsfremkallende faktorer smitteoppsporing sanering av smittekilder copyright kjellaug johannessen

7 copyright kjellaug johannessen
helseopplysning 1. Massekommunikasjon- Kampanjer kjøres i massemedia eller i brosjyreform er ment å nå store grupper, derfor må det kunne fange opp mangfoldet 2. Individuell samtale under fire øyne eller i grupper copyright kjellaug johannessen

8 Helseopplysningens mål
påvirke holdninger styrke motivasjon for adferdsendring hos de individer/grupper som av en eller annen grunn er utsatt for en helsetrussel. copyright kjellaug johannessen

9 copyright kjellaug johannessen
virkemidler skremsel, straff, overtalelser lovverk, reguleringer lavterskeltilbud bøter monopol høyere forsikringspremier humor copyright kjellaug johannessen

10 copyright kjellaug johannessen
Etiske vurderinger Risiko- fokusering kan skape ”syke” mennesker feilslåtte helseopplysnings tiltak kan virke forsterkende på helseskadlig adferd og- mislykkethet kan skape aggresjon, mistillit, uvilje, depresjon, skyldfølelse og skam ”blame the victim”, selvpåført, uforsiktig copyright kjellaug johannessen

11 Helsefremmende arbeid
Prosess metode, og en pedagogisk strategi Ideologi international bevegelse (Health promotion) copyright kjellaug johannessen

12 Empowerment,- ”Metode” i Helsefremmende Arbeid
motsats til maktesløshet styrke individ og gruppers makt til å endre betingelser, situasjoner, og omgivelser . copyright kjellaug johannessen

13 Fra problemfokusering til ressursorientering
årsakssammenhenger ikke viktig let etter ressurser hos partene og bygg på disse ønske om forandring bør være tilstede ekspertrollen må glemmes ”not knowing position” copyright kjellaug johannessen

14 copyright kjellaug johannessen
innsatsområdene Psykososiale problemer belastningslidelser ulykker og skader astma,allergi, inneklima ernæring rus og tobakk seksualitet og samliv infeksjonssykdommer copyright kjellaug johannessen


Laste ned ppt "copyright kjellaug johannessen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google