Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fremtidens folkehelsearbeid i Gjøvikregionen Roger Vestrum Øverby Helsesportsenter Delprosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fremtidens folkehelsearbeid i Gjøvikregionen Roger Vestrum Øverby Helsesportsenter Delprosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremtidens folkehelsearbeid i Gjøvikregionen Roger Vestrum Øverby Helsesportsenter Delprosjektleder

2 Utfordringen Utrede mulighetene for en felles strategi for det fremtidige folkehelsearbeidet i Gjøvikregionen

3 Hva er folkehelse og folkehelsearbeid? •Befolkningens helsetilstand, og hvordan helsa fordeler seg i en befolkning. •Samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bedrer bidrar til bedre helse •Folkehelsearbeid omfatter ikke kurative tjenester, og heller ikke sekundær og tertiærforebygging, samt habilitering/rehabilitering Utviklingstrekkrapport 2010 - Helsedirektoratet

4 Folkehelsearbeidets tretrinnsrakett 1.Løfte folkehelseansvaret ut fra helsetjenesten og inn i kommunen som sådan. 2.Skaffe oversikt over befolkningens helsetilstand og faktorer som påvirker denne. Ha dette som grunnlag for plan- og styringssystemene. 3.Iverksette målrettede tiltak

5 1. Sosialmedisiner Per Fugellis regel den samfunnsmedisinske relativitetsteori h = b x k x p 2 ”Er ordføreren viktigere for helsa di enn legen? ”

6 1. Aaron Wildavskis 10-90-regel Helsetjenesten kan avhjelpe 10 prosent av folks helseproblemer. De øvrige 90 prosent må samfunn og fellesskap ta seg av. «Doing better and feeling worse: The political pathology of health policy«, Aaron Wildavsky, Boston 1979

7 2.

8 2. Helsedeterminantsteorien (Whitehead og Dahlgren 1991 )

9 3. Viktige momenter i forhold til oppstart av tiltak •Høyt fokus på tiltak med rask effekt kan være politisk gunstig pga kjappe resultater, men kan fort holde de bakenforliggende faktorene utenfor med en følge av at ting ”blusser opp” igjen. (Høyrisikostrategi) •Høyt fokus på det langsiktige og brede tiltakene kan ta det onde ved roten, men er et tålmodighetsarbeid med mange usikre faktorer som passer dårlig inn i dagens effektfokus. (Helsefremmende tiltak, trivselstiltak)

10 Temaer i forprosjektet Forebyggende helsetjenester (FLS) Lokalsamfunnsarbeid og frivillighet Kompetanse- utvikling Kommunikasjons- strategi Plan og politikk

11 Foreløpig produkt i forprosjektet •Foreslå organiseringsformer for det kommunale folkehelsearbeidet •Se på regional samhandling knyttet til oversikt over kommunehelsa –Forslå enkelte helsefremmende måleparametre •En felles kommunikasjonsstrategi for folkehelsearbeidet i regionen •Foreslå aktører inn i et kompetansenettverk i folkehelse for regionen •Styrke frisklivssentralene som en forebyggende helsetjeneste

12 Finansiering av folkehelsearbeidet •Flytte penger og ressurser fra behandlende til forebyggende virksomhet i kommehelsetjenesten. ”Venstredreining av kommunehelsetjenesten” •Økte frie midler til forebyggende helsearbeid •Bruk av midlene til kommunal medfinansiering for å forebygge bruk av spesialisthelsetjenester

13 Takk for meg


Laste ned ppt "Fremtidens folkehelsearbeid i Gjøvikregionen Roger Vestrum Øverby Helsesportsenter Delprosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google