Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal overdosestrategi 2014-2017 Helse - og omsorgskomiteen Asker kommune 6. Mai 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal overdosestrategi 2014-2017 Helse - og omsorgskomiteen Asker kommune 6. Mai 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal overdosestrategi 2014-2017 Helse - og omsorgskomiteen Asker kommune 6. Mai 2015

2 Nasjonal overdosestrategi 2014-2017 > Bakgrunn i mange overdosedødsfall i Norge > Helsedirektoratet fikk oppdraget om å utarbeide strategien og igangsette den > Lansert av Bent Høie i april 2014 med tittel: «Ja visst kan du bli rusfri- men først må du overleve»

3 Mål for strategien > Redusere antallet overdose > Bedre oppfølging etter ikke-dødelige overdoser > Myndiggjøre brukerne > Bedre hjelpetilbudet til pårørende og nærstående > Bedre vurdering av selvmordsrisiko og selvmordsforebyggende tiltak

4 Viktige føringer i nasjonal strategi > Pilotkommuneprosjekt > Følgeforskning av strategien > Nalokson-nesespray-Kameratredning > Switch > Markering av Verdens overdosedag 31.august > Opprettelse av overdoseteam

5 Pilotkommuneprosjekt > Kommuner som hadde 5 eller flere overdoser i 2011 ble invitert til å søke om tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet og være med i et nasjonalt læringsnettverk > Asker kommune søkte og fikk innvilget midler til en 50%-stilling frem til 2017

6 Aktører nasjonalt > Helsedirektoratet > KoRus-Øst leder det nasjonale kommunenettverket > Alle KoRUs veileder «sine» kommuner > Forankret i virksomheten Psykisk helse og rus

7 Prosjektorganisering i Asker > Styringsgruppe > Prosjekteier og leder av styringsgruppa; virksomhetsleder Psykisk helse og rus, Tor Erik Befring > Medlem virksomhetsleder Samfunnsmedisin og forebygging, Anne Helen Arnestad > Medlem leder Asker DPS, Rus og psykisk helse-poliklinikk (ROP- klinikken) Beathe Schwensen > Medlem plasstillitsvalgt, Psykisk helse og rus, Anne Lise Barø > Medlem leder FOU-enheten, Liv Wensaas > Sekretær prosjektleder Overdosestrategien Bente Øfsti > Arbeidsgruppe > Prosjektleder Bente Øfsti > Medlem kommuneoverlege Psykisk helse og rus, Samfunnsmedisin og forebygging, Anne-Grethe Westly > Medlem mellomleder, Seksjon Rustiltak, Psykisk helse og rus, Monica Drangevåg > Medlem leder Politiet i Asker, Erlend Frigaard > Medlem leder Ambulansen i Asker, Ambulanseavdelingen, Prehospitalt senter, Ullevål sykehus, Torbjørn Kvam > Medlem leder LAR-Nett Asker, Kirsti Lie > Medlem LAR-koordinator, Asker DPS, ROP-klinikken, Siss Engelhart > Medlem fagleder, Kirkens feltarbeid Asker kirken, Eirik Stenhammer

8 Mål for tilskuddsordningen > Kartlegge overdoser og dødelige overdoser > Utarbeide årlige rapporter om overdosesituasjonen > Utarbeide lokale handlingsplaner > Avklare ansvarsforhold og lage rutiner for oppfølging etter overdoser > Utarbeide samarbeidsavtaler mellom kommune og spesialisthelsetjenesten

9 Hva vil vi oppnå? > Vite mer om overdosesituasjonen i Asker > Vite mer om hvor vi trenger å styrke tjenestene > Vite om vi trenger å opprette nye tiltak > Styrke brukernes kompetanse > Styrke ansattes kompetanse på overdose > Kvalitetssikring av tjenestene

10 Markering av Verdens overdosedag 31. august > Å minnes de døde for å forebygge nye dødsfall > Skal være et politisk og religiøst nøytralt arrangement > Politikere inviteres til å delta på arrangementet


Laste ned ppt "Nasjonal overdosestrategi 2014-2017 Helse - og omsorgskomiteen Asker kommune 6. Mai 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google