Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

E-melding HALD-kommunene Herøy Alstahaug Leirfjord Dønna.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "E-melding HALD-kommunene Herøy Alstahaug Leirfjord Dønna."— Utskrift av presentasjonen:

1 E-melding HALD-kommunene Herøy Alstahaug Leirfjord Dønna

2  Hvordan sikrer vi drift og organiserer meldingsovervåkning  Erfaringer  Utfordringer  Viktig for HALD-kommunene

3 Hvordan sikre drift • Sikre gode rutiner  Basert på nasjonale føringer og tilpasset egen organisasjon  Prosedyrer  Mottak/sending/avviksbehandling  Vedlikeholdsrutiner for partnere og virksomhetssertifikat  Navngitt ansvarlig ved hver vakt  Brukerveiledninger

4 forts. -sikre drift • Opplæring  Alle sykepleierne  Felles rutiner og forståelse for mottak og sending  Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere har lesetilgang  Oppfølging  Kontinuerlig opplæring • Samarbeidsavtaler  Legekontor  Sykehus

5 Forts. – sikre drift  Gir support ved henvendelser fra brukerne  Opprettet vakttelefon til brukerstøtte – tekniske feil  Klare ansvarsforhold  Den enkeltes ansvar ved bruk av meldingssystemet:  Sette seg inn i rutiner og prosedyrer  Følge opp status på sendte meldinger  Følge opp innkomne meldinger og godkjenne disse  Varsle systemansvarlig/brukerstøtte ved avvik i henhold til gjeldende prosedyre

6 Meldingsovervåkning  Forankret i kommunens ledelse  50% stilling i HALD-kommunene til prosjektet  Systemansvarlig overvåker daglig og sikrer at avvik blir fulgt opp og rettet opp  Kontakt med leverandør og kommunikasjonspartners leverandør ved behov - kontaktpersoner  Gjennomgår rutinemessig meldingsoversikten i fagsystemet for ubehandlede meldinger

7 Utfordringer  Forstå feilmeldinger  Rutinene implementert i org.  Leverandør av legeprogrammet  Nye versjoner og oppdateringer  Nye leger som skal kommunisere  Mottak av meldinger ved nye pasienter

8 Forts. - Utfordringer  IT lokalt – involvert i prosessen  Opplæring av flere – overvåkning  Sykehuset som kommunikasjonspartner  Meldingsstandarden fra sykehuset  Gjensidig forståelse for hverandres utfordringer, begrensninger og muligheter  Dialogen med sykehuset - kortere svarfrist enn for fastlegen

9 Viktige faktorer for HALD-kommunene • Forankret i ledelsen – felles prosjektleder • Erfaringer fra andre kommuner • IT lokalt er en viktig samarbeidspart • Funnke – økonomi og kunnskap


Laste ned ppt "E-melding HALD-kommunene Herøy Alstahaug Leirfjord Dønna."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google