Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Yrkesidentitet - Kompetanse - Profesjonalitet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Yrkesidentitet - Kompetanse - Profesjonalitet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Yrkesidentitet - Kompetanse - Profesjonalitet
Hilde og Bjørn Damsgaard F3C Larvik september 2007

2 Hva innebærer det å være profesjonell?

3 Kompetansekrav i Rammeplan for Førskolelærerutdanningen ref
Kompetansekrav i Rammeplan for Førskolelærerutdanningen ref. ”kjernen i profesjonskunnskap” (s.7) Faglig kompetanse Hva er fag i denne sammenheng ? Didaktisk kompetanse Planlegging, gjennomføring, vurdering av hva ? Sosial kompetanse Forståelse av betydningen av miljø preget av samspill med mer ref.RP s. 13

4 Kompetansekrav i Rammeplan for Førskolelærerutdanningen forts.
Endrings- og utviklingskompetanse organisasjonsutvikling, personlig utvikling, omstillingsprosesser Yrkesetisk kompetanse refleksjon, verdibevissthet mm ref.RP s.14

5 En samlet profesjonell kompetanse
Handlingskompetanse Relasjonskompetanse (Røkenes og Hanssen 2006) Teoretisk kunnskap Yrkesspesifikke ferdigheter (Skau 2005: 56) Personlig kompetanse

6 Privat, profesjonell, personlig

7 En ”privat” tilnærming
Å bare synes synd på Å bli oppgitt Å putte i bås Å være den store helten som glemmer å lytte Å glemme å forplikte andre Å reagere med ”magen” Å undervurdere språkets betydning Å stille de umulige hvorfor - spørsmålene Å fortsette med mer av det som ikke virker

8 En profesjonell tilnærming
Å ha basis i faglighet som er autorisert gjennom formell utdanning (kunnskap og ferdigheter) Å bruke teori til kritisk tenkning, refleksjon og praksisforandring Å undersøke og dokumentere Å åpne for kritikk, men ikke for sladder Å tørre å utsette seg for kritikk og ha vilje til å revurdere Å beherske balansen mellom nærhet og avstand

9 En profesjonell tilnærming
Å se og å lete etter muligheter Å være ydmyk og spørrende (ikke fremstå som Eksperten) Å fremme gjensidighet og likeverd, men akseptere ulikhet i bæreevne og ansvar for å være ”giver” Å få frem menneskers fortellinger/ virkelighetsoppfatning Å snakke med Å stå for noe, men ikke tviholde på egne kjepphester eller fordømme andres standpunkt? Å holde fokus Å samarbeide med andre

10 Å være personlig En viktig del av den profesjonelle yrkesutøvelsen er også å kunne være personlig Å være menneskelig, ikke bare distansert faglig Engasjement, empati, synlighet Å være til stede, ekte mellommenneskelig kontakt Nær, men ikke for nær

11 Hvorfor teori? Den utfordrende og viktige yrkesrollen
De utfordrende og viktige menneskemøtene Hvorfor teori? Er ikke sunn fornuft nok?

12 Hva er egentlig teori?

13 Teori er: Et systematisk forsøk på å :
organisere informasjon, foreslå forklaringer, gi retning til forskning ”Teori er en konstruksjon, et forsøk på å ordne og forklare virkeligheten” (Bunkholdt 2003: 26) Teori kan danne grunnlag for hypoteser eller ”troer” Etymologisk betyr teori å kunne se det som er tilsløret, å skape innsikt (i motsetning til overflatisk skuen)

14 Metode er: En måte å gå frem på En bestemt vei for å nå et mål
Systematisk og planlagt Teknikker Metodisk miljøarbeid, forskningsmetoder, Læringsmetoder, observasjonsmetoder osv. Sammenheng mellom teori, metode kontekst (Linde og Nordlund 2006)

15 Fra en analysefattig til en analyserende tradisjon
Skape en mer reflektert virksomhet Behov for den konstruktive kritikken og begrunnelsene

16 En egenskapsorientert til en handlings-/samhandlings-orientert tradisjon
Skape en mer handlings- og samhandlings-orientert virksomhet Behov for økt forståelse av relasjonenes betydning

17 Fra en repeterende til en nytenkende tradisjon
Unngå å gjøre mer av det som ikke virker Behov for dokumentert arbeid med alternative og virksomme tiltak

18 Fra en ytterkant-tradisjon til en både-og-tradisjon
Vi pendler mellom ytterkanter og kaster ofte ”ungen ut med badevannet” Behov for både-og tydelig og imøtekommende strukturert og ”frisettende” ledende og forpliktende

19 Språk og språkbevissthet
Holdningsendring – språkets betydning Egenskapsbeskrivelser kontra handlingsbeskrivelser ”Hun er en sånn som….” ”Det er ikke noe rart at gutten er sånn når faren er som han er….” Bistatus - hovedstatus (Becker i Hauge 2001) Primæravvik – sekundæravvik (Lemert i Hauge 2001)

20 Vanskelige menneskemøter
Eksperten som overtar De ”meningsløse” møtene (når ordene tar overhånd og bare blir ord) De ”likegyldige” møtene (når man snakker forbi hverandre og ikke møtes) De ”krenkende” møtene (å føle seg ydmyket og gjort mindre)

21 Profesjonelle menneskemøter
Finne frem til og bruke barns/ungdoms/voksnes ressurser Utholdenhet i letingen etter muligheter og ”nøkler” Gjøre folk ”større” Utnytte utviklingspotensialet fremfor å ha fokus på alt som ikke går Unngå autoritære virkemidler

22 Maktens muligheter og dilemmaer
Forskjellen mellom å ha makt til og makt over definisjons- og stemplingsmakt språk- og forklaringsmakt sanksjons- og vurderingsmakt generaliserings- og overføringsmakt kompetanse- og kunnskapsmakt (Damsgaard, 2003)

23 Den profesjonelle yrkesutøver
Hva må man kunne, og hvordan må man være som yrkesutøver for at det skal være til hjelp for barn og familier som av ulike grunner har det vanskelig eller har behov for bistand? Hvilke krav stiller det til studentrollen?

24 Referanser Askeland,L og Satøen,S.O (2000): Å høyre til. Oslo. Gyldendal Akademisk Forlag Damsgaard, H.L (2007): Når hver time teller. Oslo. Cappelen Akademisk Forlag Gunnestad,A (2005): Didaktikk for førskolelærere. Oslo. Universitetsforlaget Skau, Greta Marie (2005): Gode fagfolk vokser. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag Utdannings- og forskningsdepartementet (2003):Rammeplan for Førskolelærerutdanningen Åberg,A og Taguchi H.L (2005): Lysnandets pedagogik. Stockholm.Liber AB


Laste ned ppt "Yrkesidentitet - Kompetanse - Profesjonalitet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google