Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008 Vennskap mellom to- treåringer i barnehagen Anne Greve Høgskolen i Oslo Bærum kommune 18.09.2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008 Vennskap mellom to- treåringer i barnehagen Anne Greve Høgskolen i Oslo Bærum kommune 18.09.2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008 Vennskap mellom to- treåringer i barnehagen Anne Greve Høgskolen i Oslo Bærum kommune 18.09.2008

2 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008 Hvorfor vennskap?  Vennskap er viktig fordi det handler om kvaliteten i barns (og voksnes) liv.  Vennskap spiller en viktig rolle for å fremme evnen til kommunikasjon og følelsen av tilknytning og identitet.

3 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008 Barnehagen  Økt kunnskap om små barn har ført til et endret syn på små barns kompetanser.  Barnehagen en del av utdanningsforløpet.  Ny lov og ny rammeplan

4 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008 Rammeplanen –”Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse” (Rammeplanens. 26)  ”Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap” (s. 27)

5 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008 Barnehagen  Endringer i barnegruppene: –Flere barn under 3 år (54,1%) –26% av barna i barnehagen er under 3 år.

6 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008 Antall barn under 3 år i barnehage 1975-2004 (SSB: Barnehagestatistikk)

7 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008 Forskningens ulike syn på vennskap  1930-tallet: små barn kan ikke inngå i dype relasjoner med hverandre. Små barns samspill styres av tilfeldigheter.  Lite forskning på vennskap mellom de yngste barna.

8 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008 Barn-barn og voksen-barn  BARN-BARN  Må oppnås  Selvvalgt  Vedlikehold  Likhet  VOKSEN-BARN  Er gitt  Forhåndsbestemt  Ikke vedlikehold  Ulikhet

9 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008 Hva er vennskap?  Hver vennskapsrelasjon er unik  Et ønske om å være sammen med én eller flere bestemte personer.  Venner kan ikke byttes ut.  Nærhet og tilknytning  Avstand  Vennskapets dialektikk  Etikk

10 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008 Møtet  Gjentatte møter gjør det mulig å bygge opp vennskapsrelasjoner.  Opplevelse av et felles ”vi”  Møtet er en forutsetning for å forstå andre.  Kontakt og kommunikasjon

11 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008 Kommunikasjonen i møtet  Blikk  Stemme  Toneleie  Gester  Verbal tale  Imitasjon

12 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008 Oppsummering 1. time  Hvorfor vennskap –Vennskap er betydningfullt i menneskers liv –Lære om kommunikasjon, følelse av tilknytning og identitet  Forandringer i barnehagesektoren  Barn-barn / voksen-barn  Hva er vennskap?  Møtet

13 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008 Et felles ”vi”  Gjensidighet  Å skape mening sammen  Humor

14 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008 Å skape mening sammen  Felles levd historie  Hver vennskapsrelasjon er unik.

15 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008 Humor  Humor og glede er viktige dimensjoner ved vennskap  Barna vil ha det morsomt sammen.  Det kan spille en rolle hvem man er sammen med og hvordan man har det morsomt sammen.  Intern humor

16 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008 Hva kan barn lære av vennskap?  Vi lærer i samspill med andre.  Barn lærer mye av jevnaldrende som de ikke kan lære av voksne.  Etikk  Samhandling og kommunikasjon

17 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008 Etikk  Glede over å være sammen  Glede over fellesskapsfølelse  Skape mening sammen  Felles humor  Konflikter  Utestengelse  Fortvilelse over ikke å få være med  Sorg og savn

18 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008 Etikk  Respekt for hverandres rettigheter  Respekt for den andres ønsker  Retten til ting  Omsorg og trøst  Svik  Uenighet  Urettferdighet

19 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008 Samhandling og kommunikasjon  Å gjøre intensjonene tydelige  Å tolke den andres intensjoner  Lære om relasjoner til andre mennesker  Man kan ha ulike relasjoner til ulike personer  Man kan ha ulike følelser overfor ulike personer

20 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008 Samhandling og kommunikasjon  Turtaking  Kroppslighet  Følelser

21 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008 Oppsummering av 2. time  Et felles ”vi”  Skape mening sammen  Ulike stiler  Humor  Ha det morsomt sammen  Hva kan venner lære av hverandre?

22 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008 Vennskapets kompleksitet  Vennskapets unike karakter  Ingen vennskap er mer betydningsfulle enn andre

23 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008 De voksnes ansvar  At ikke relasjonen er undertrykkende  Legge forholdene til rette  Respektere  Støtte  Sørge for at det kan oppstå møter mellom barna (felles ”vi”)  Være lydhør

24 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008 De voksnes ansvar  Tilrettelegging av rommet  Se helheten i barnas relasjoner  Å være en god observatør  Å være en god deltaker  Forståelse  Respekt

25 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008 De voksnes ansvar  Hvor absolutte må reglene i barnehagen være?  Kunnskap  Å være nær barna både fysisk og psykisk  Dilemmaer  Ta hensyn til vennskap i all planlegging  Åpenhet, nysgjerrighet, refleksjon

26 © Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008 Veit du ein ven som vel du trur, og du hjå han fagnad vil få: gjev han heile din hug og gåva ei spar, far og finn han ofte. (Håvamål)


Laste ned ppt "© Anne Greve, Høgskolen i Oslo, 2008 Vennskap mellom to- treåringer i barnehagen Anne Greve Høgskolen i Oslo Bærum kommune 18.09.2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google