Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inga Bostad / Viserektor Arbeid med kvalitet i undervisning og utdanning ved UiO Seminar: Evaluering av kvalitet i undervisning og utdanning, 23. april.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inga Bostad / Viserektor Arbeid med kvalitet i undervisning og utdanning ved UiO Seminar: Evaluering av kvalitet i undervisning og utdanning, 23. april."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inga Bostad / Viserektor Arbeid med kvalitet i undervisning og utdanning ved UiO Seminar: Evaluering av kvalitet i undervisning og utdanning, 23. april 2007

2 Inga Bostad / Viserektor Kvalitet •Begrepet henger sammen med å ville forbedre noe •Å forbedre noe innebærer en oppfatning om hva som er ønskelig å oppnå (unngå) •Beskrivelse av kvalitet må derfor alltid foretas ut ifra hensikt og mål - vise frem gjennom fortellinger, metaforer, begrep! •Hensiktene og målene kan være universelle og gi uttrykk for allment ønskede kvaliteter, eller være spesifikke og knyttet til spesielle oppfatninger om hva som er verdt å oppnå

3 Inga Bostad / Viserektor Kvalitetsarbeidet ved UiO •Skille mellom kvalitetsarbeid og kvalitetssystem •Lang tradisjon for å ”tenke kvalitet” (være gode, profesjonelle) i alle ledd og på alle nivåer ved UiO •Lang evalueringstradisjon ved UiO; den enkelte faglærer har evaluert egen undervisning og organisasjonen sin egen virksomhet •Kvalitetsarbeid og fokus på kvalitetsutvikling har eksistert ”bestandig” •UiO vedtok et kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten i februar 2004.

4 Inga Bostad / Viserektor Evaluering av kvalitetsreformen, ”Underveis” •Viktig å gjennomføre en lokal evaluering av Kvalitetsreformen •Har definert flaskehalser i forhold til det vi ønsker: et godt forskningsuniversitet med utfordrende og solid undervisning på alle plan •Evalueringsrapporten inneholder bl.a. forslag som: –Mer sammenhengende tid til forskning –Fokus på bruken av karaktersystemet –Innholdsbestemme læringsmål bedre –Høyere utdanning i forhold til et dannelsesperspektiv; er det nok rom for fordypning, konsentrasjon, refleksjon og selvstendighet?

5 Inga Bostad / Viserektor Videre arbeid med kvalitet •Følge opp mål og strategier for virksomheten •Følge opp evalueringen ”Underveis” (nasjonalt samarbeid) •Fortsette med å stimulere til kvalitetsutvikling •Bidra til diskusjoner om mål og hensikt med utdanningen og undervisningen: studenter som blir rettledet og anerkjent, har frihet nok til å være aktive (stille spørsmål) og som studerer for å forstå – ikke bare huske pensum, som har like muligheter, trives, systematisk og ikke tilfeldig informasjon…… (?!)


Laste ned ppt "Inga Bostad / Viserektor Arbeid med kvalitet i undervisning og utdanning ved UiO Seminar: Evaluering av kvalitet i undervisning og utdanning, 23. april."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google