Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder VITENSKAPEN OM SAMFUNNET Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder VITENSKAPEN OM SAMFUNNET Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder VITENSKAPEN OM SAMFUNNET Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 1

2 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Hva er samfunnsvitenskap? •Samfunnsvitenskap handler om mennesker i ulike typer av samfunn, ikke bare om enkeltmennesker og grupper i samfunnet, men også om samfunnet som helhet. •Samfunnsvitenskapen er basert på systematisk forskning om slike emner og omfatter de kunnskaper, teorier og metoder som utvikles i tilknytning til denne forskningen.

3 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Samfunnsvitenskapen og samfunnet •Samfunnsforskeren er både deltaker og tilskuer •Reaktivitet (kontrolleffekt): Problem knyttet til at aktører som studeres, reagerer på at de blir studert, slik at atferden blir utypisk •Refleksivitet: Uttrykk for at den kunnskapen som genereres, preges av forskerens bakgrunn, erfaringer, referanserammer og metoder

4 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Tre hovedoppgaver for samfunnsvitenskapen •Analytisk oppgave: Drøfting av ulike typer samfunnsforhold med utgangspunkt i mer generelle samfunnsvitenskapelige begreper, teorier og innsikter. •Kritisk oppgave: Problematisering og kritiske drøftinger av etablerte ordninger og mønstre i samfunnet, sett i forhold til ulike verdier og modeller for sosial samhandling og samfunnsmessig organisering. •Konstruktiv oppgave: Studier av ulike samfunnsmessige problemer med sikte på å initiere og fremme bestemte løsninger av disse problemene.

5 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Fakta og verdier •Empiriske studier tar sikte på å avklare hvordan samfunnsforholdene faktisk er, og normative studier tar sikte på å drøfte hvordan samfunnsforholdene bør være •Forholdet mellom fakta og verdier er komplisert og til dels kontroversielt •Forholdet mellom fakta og verdier er et viktig tema i vitenskapsteoretiske debatter, for eksempel i debatten om positivisme og i debatten om postmodernisme

6 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Grunnleggende prinsipper for samfunnsvitenskapelig virksomhet •Ontologisk prinsipp: Sannhet er en overordnet verdi •Epistemologisk prinsipp: Oppfatninger av sannhet er teoretisk, metodologisk og kontekstuelt forankret •Metodologisk prinsipp: Vurderinger av sannhet bygger på rasjonelle og logiske kriterier

7 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Forskningsetiske normer •Offentlighet •Organisert skepsis •Uavhengighet •Universalisme •Originalitet •Ydmykhet •Redelighet


Laste ned ppt "Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder VITENSKAPEN OM SAMFUNNET Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google