Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innføring i fagdidaktikk – samfunnsfag 1

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innføring i fagdidaktikk – samfunnsfag 1"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innføring i fagdidaktikk – samfunnsfag 1
Fagdidaktikk for PPU v/Ronald Nolet

2 Hvorfor fagdidaktikk? Hjelper oss til å forstå bedre fagets verdier, formål, innhold og arbeidsmåter Hjelper oss til å analysere innhold i læreplaner Hjelper oss til å foreta mer bevisste valg av lærestoff, læremidler, arbeidsmåter og vurderingsordninger Være korrektiv til egne erfaringer og holdninger til undervisning Bidrar til profesjonell faglig trygghet og bevissthet hos lærere

3 Fagdidaktiske tradisjoner og modeller
Mål-middel-teorier er ofte rettlinjet Mål stoffutvalg metoder resultat-måling Didaktiske relasjonsteorier har flere linjer som synliggjør flere dimensjoner Legger vekt på det fins mange og gjensidige sammenhenger i undervisnings og læringsprosesser

4 Fra læreplan til læring
De ulike læreplaner kan deles inn i: Ideene bak læreplaner (intensjonene) Den skrevne læreplanen (f.eks R 94/L 97/Kunnskapsløftet/Læringsplakaten) Fortolkningen av læreplanen (ulike tolkninger av læreplanteksten) Den gjennomførte læreplanen (undervisning) Den erfarne læreplanen (utbytte av undervisning osv)

5 Læring og undervisning
Læring er noe som skjer med og i eleven Undervisning er noe som blir gjort av en annen Undervisningens mål er å sette i gang læring Det er viktig å problematisere forholdet mellom intensjoner bak, innholdet i og oppfølging av skriftlige læreplaner i hverdagen

6 All opplæring (undervisning, sosialisering, oppdragelse) handler om mellommenneskelig virksomhet
Men kommunikasjonen går ikke bare en vei men er gjensidig På tross av det finnes det viktige forskjeller i alder, modenhet, formell myndighet, reell innflytelse og makt Dialogen vil nesten alltid være asymmetrisk

7 Barn og unge er ikke ”tomme” datamaskiner som vi ”fyller” med programvarer og software
Alle har sin personlighet, erfaringer, interesser, evner osv.

8 Konstruktivisme Læring er en sosial aktivitet
Oppstår ikke i et tomrom eller bare som selvlæring (autodidakt) Kunnskaper utvikles gradvis og de konstrueres aktivt av den enkelte Dette er avhengig av bl.a. viten, forståelser, erfaringer, innsikt, ferdigheter, holdninger osv.

9 Undervisningsprinsipper i et konstruktivistisk perspektiv
Bevisstgjøring av elevenes ansvar for sin læring – kan derfor ”ikke bli lært” av læreren Bruke kommunikasjonsmåter og aktiviteter som fremmer virkelig tankeaktivitet Fremme refleksjon over læringen gjennom presisering av mål og konklusjoner Skape motivasjon for læringen Bygge på det elevene kan fra før, påpeke relasjoner og skape helhetforståelse

10 Gjennomføre diagnostiserende undervisning
Tar hensyn til og utfordrer hverdagsforestillinger – oppfordrer til kritisk tenkning


Laste ned ppt "Innføring i fagdidaktikk – samfunnsfag 1"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google