Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs for ATV 3. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s2 Landsmøte 2009: ny organisasjonsstruktur. Medfører endringer i : –Kvoteringssystemet –Medlemsinndeling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs for ATV 3. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s2 Landsmøte 2009: ny organisasjonsstruktur. Medfører endringer i : –Kvoteringssystemet –Medlemsinndeling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs for ATV 3

2 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s2 Landsmøte 2009: ny organisasjonsstruktur. Medfører endringer i : –Kvoteringssystemet –Medlemsinndeling –Rådgivningsstrukturen –Tillitsvalgte etter hovedavtalens plass i organisasjonen Bakgrunn for endringene: En mer helhetlig/enhetlig organisasjon En mer åpen og fleksibel organisasjon Bedre organisasjon for små medlemsgrupper, lederne og tillitsvalgte etter hovedavtalen.

3 Hva betyr det konkret? Fra fire seksjoner til fem medlemsgrupper (barnehage, grunnskole, videregående opplæring/fagskole, høyskole og universitet og administrativt støttesystem. Lederne en del av sin medlemsgruppe fra samme arbeidsplass. Når seksjonene faller bort, faller også ”særvalgene” bort alle velges av alle i plenum. (ikke HVT) Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s3

4 Hovedtillitsvalgte skal sitte i det politiske organ på sitt nivå som fullverdig medlem – vanligvis fra kommunalt område. Nye rådsorgan: – Eget vedtektsfesta lederråd sentralt – Fire vedtektsfesta utvalg sentralt: ULA, UPU, Samisk utvalg. ORG. –Kontaktfora for de fem medlemsgruppene. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s4

5 Nye kvoteringsregler Ikke lenger en fordeling på minst 20/20/40/10/2 Nå: – Ingen medlemsgruppe skal ha mer enn 50% (SST/FST) –De fem medlemsgruppene skal være representert i SST ( FAS/HU til vanlig i FST) –Minst èn lederrepresentant i SST/FST –Lokallaget – rimelig presentasjon. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s5

6 FYLKESSTYRET ETTER 2012. Inntil 13 medl. Inkl. leder /nestleder HTV Medlemsgruppene etter ”kvoteringsregelen” Tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s6

7 Lokallag vgo/FYK Ordninga går ut 2012 Oppnevnes en arbeidsgruppe som skal vurdere de ulike ordningene fylkeslaga har for å ivareta medlemmer og tillitsvalgte i videregående opplæring. Det skal utarbeides et opplegg som sikrer økonomi og forutsigbare møteplasser mellom hovedtillitsvalgte, arbeidsplasstillitsvalgte, og medlemmer på dette området. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s7


Laste ned ppt "Kurs for ATV 3. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s2 Landsmøte 2009: ny organisasjonsstruktur. Medfører endringer i : –Kvoteringssystemet –Medlemsinndeling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google