Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs for tillitsvalgte i skole og barnehage, KS området Kommunestyresalen, 31. januar 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs for tillitsvalgte i skole og barnehage, KS området Kommunestyresalen, 31. januar 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs for tillitsvalgte i skole og barnehage, KS området Kommunestyresalen, 31. januar 2012

2 Program for dagen 08.30- 11.30 Profesjonsetikk, Frøydis Oma Ohnstad 11.30-12.15 – Lunsj Utdanningsforbundet 12.15- 15.30 (med pauser) Aktuelt fra klubbene Aktuelt fra Utdanningsforbundet Aktuelt fra Utdanningsforbundet Grimstad Aktuelt fra kommunen Utdanningsforbundet Grimstad

3 Aktuelt fra klubbene

4 Aktuelle fra Utdanningsforbundet Brudd i arbeidstidsforhandlingene for grunnskolen –Det jobbes videre med hvordan vi kan markere oss ovenfor vår arbeidsgiver Tariff 2012 Nå må bedre bemanning i barnehagen lovfestes Barnehagedagen 20. mars Arbeidstid for barnehage –Det blir felles regionvis skolering sammen med KS 22.mars og 28.mars. Foreløpig er det ikke bestemt hvilken av disse som Grimstad blir med på. I tillegg skal de hovedtillitsvalgte skoleres 16.mars i henhold til dette Utdanningsforbundet Grimstad

5 Aktuelle saker fra Utdanningsforbundet Grimstad Profesjonsetikk – hvordan jobbe videre Vår nettside Kurs og møteplan for våren 2012 Ivaretakelse av våre pensjonistmedlemmer Arbeid frem mot årsmøte i Grimstad og fylkesårsmøte i Aust- Agder Mine sider – vi trenger riktige personopplysninger Medlemsaksjonen 2011-2012- trekninger * Månedens tillitsvalgt * Månedens medlem * Innsendte klubbmøtereferater Utdanningsforbundet Grimstad

6 Profesjonsetikk – hvordan jobbe videre? Inntrykk fra dagens forelesning Hvordan kan vi jobbe videre med dette i Utdanningsforbundet Grimstad? i Grimstad kommune? på arbeidsplassen? i klubben? Utdanningsforbundet Grimstad

7 Vår nettside Hva skjer i lokallaget nå? Utdanningsforbundet Grimstad

8 Kurs og møteplan våren 2012 Aust-Agders kursplan Grimstad sin kursplan Medlemsmøter/arrangementer: 31. januar- ProfesjonsetikkProfesjonsetikk 15. februar – PensjonPensjon 22. mars – ÅrsmøtetÅrsmøtet Mai/juni – Sosial tur/møte? Innspill fra klubber og medlemmer mottas med takk=) Utdanningsforbundet Grimstad

9 Ivaretakelse av våre pensjonistmedlemmer ATVs ansvar når et medlem pensjoneres: Informerer om pensjonistarbeidet i organisasjonen Formidler informasjonsmateriell fra lokallaget Sørger for at medlem som blir pensjonist melder fra til medlemsregisteret sentralt (nett / e-post / telefon), eller bidrar til at det blir gjort! Ber vedkommende bekrefte navn, adresse og e-postadresse til lokallaget! Opplyser om fordeler ved å beholde medlemskapet – organisasjonsfellesskap, medlemsfordeler og kontingent Sørger for kontakt til lokallaget Ta dette opp som sak på neste klubbmøte! Utdanningsforbundet Grimstad

10 Lokallaget - mottar samme økonomiske tilskudd for hvert medlem – yrkesaktiv som pensjonist/trygdet Sørger for oppnevning/valg av pensjonistrepresentant eller pensjoniststyre og informerer fylkesstyret Kontakter ev. nærliggende lokallag om samorganisering Sender/videreformidler info til pensjonistmedlemmer –Skaffer brosjyre til kommende pensjonistmedlemmer –Hjelper med informasjon om pensjon, vilkår etc. Som pensjonist, ta kontakt med lokallaget eller fylkeslaget om det er noe du er usikker på! Utdanningsforbundet Grimstad

11 Fortsett medlemskapet i Utdanningsforbundet? Organisasjonens tilbud til pensjonistene –Lokalt/regionalt/sentralt organisasjonsfellesskap – og bl.a. kulturelle og sosiale tilbud –Organisasjon med påvirkningskraft i samfunnet – gjennom Unio bl.a. pensjon, trygdeoppgjør, uføretrygd, statsbudsjett og pensjonistvilkår ellers –Kontakt og samarbeid med andre pensjonist- organisasjoner –Forsikringsavtale med Tryg Forsikring Innbo-, reise-, barne-, ulykkesforsikring, samt livs- og uføreforsikringer (nettsidene) –Tidsskrifter, almanakk og medlemstilbud: bank, bensin, leiebil, Riksteatret, Dagsavisen Utdanningsforbundet Grimstad

12 Utdanningsforbundet for pensjonister 23 000 pensjonistmedlemmer er en ressurs ! Aktive pensjonistlag lokalt og regionalt – eksempler å ta etter!? Se: www.utdanningsforbundet.no, www.unio.nowww.utdanningsforbundet.nowww.unio.no (Pensjonisten er nest største medlemsgruppe, ca. 15 %.) Utdanningsforbundet Grimstad

13 Arbeid frem mot årsmøtet Prosess videre: 19. januar – saker/resolusjoner sendes til lokallagsstyret 9. februar– lokallagsstyret behandler de innsendte sakene Februar- tilbakemelding til klubbene- eventuell spissing av sakene 15. februar – frist for innspill til valgkomitéen - nominasjon/renominasjon til nytt lokallagsstyre 6. mars – siste behandling av saker 8. mars – utsending av årsmøtepapirer 8. mars- frist for påmelding til årsmøtet 22. mars – årsmøte i Grimstad Husk å melde ifra hvem fra klubben som skal legge frem saken på årsmøtet! Utdanningsforbundet Grimstad

14 Arbeid frem mot fylkesårsmøtet Prosess videre: Sende videre saker til fylkesårsmøtet- bestemmes på årsmøtet 25. april – delegasjonsmøte i Grimstad 25. april – FST sender ut sakspapirer til fylkesårsmøtet 9. og 10. mai – fylkesårsmøte i Aust-Agder Utdanningsforbundet Grimstad

15 Mine sider Vi sender ut infobrev til medlemmene våre via det sentrale medlemsregisteret. Mange er registrert med feil e-postadresse, feil arbeidssted og mangler mobilnummer. Ta dette opp på et klubbmøte. Vis medlemmene hvordan de kan endre personopplysninger. Vi kontorrottene kommer gjerne på klubbmøter og viser hvis det kan være aktuelt for dere=) Utdanningsforbundet Grimstad

16 Orienteringer fra de hovedtillitsvalgte Oppstart prosjekt RVTS: Traumebasert omsorg, styringsgruppe Drøftingsmøte med HR-avd. ang frikjøp etter HA Drøftingsmøte særskilte forhandlinger AMU Oppfølging kompetansetillegg Utdanningsforbundet Grimstad

17 Orienteringer fra de hovedtillitsvalgte Oppfølging iht. medlem ang feil pensjonsregistrering fra HR Møte ang BHT Kvalifiseringstjenesten Samrådsmøte 5.januar Oppvekst og undervisningsmøte Landvik skole Administrasjonsutvalg flyttes til 9.februar, sak Handlingsprogram Livsfasepolitikk Kompetanseplan barnehage Arbeidsgruppe Grimstad og Storgata barnehage Arbeidsgruppe spesialundervisning Utdanningsforbundet Grimstad

18 Trekning av medlemsaksjonen Månedens tillitsvalgte Månedens medlem Innsendte klubbmøtereferater –Fevik –Grimstad ungdomsskole –Fjære barneskole –Kvalifiseringstjenesten –Fjære ungdomsskole –Storklubb for barnehage –Landvik Utdanningsforbundet Grimstad


Laste ned ppt "Kurs for tillitsvalgte i skole og barnehage, KS området Kommunestyresalen, 31. januar 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google