Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvikling av årshjul for HTV kommune/fylkeskommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvikling av årshjul for HTV kommune/fylkeskommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvikling av årshjul for HTV kommune/fylkeskommune
HTV/LLL-samling 27.februar 2014

2 Arbeidet med utvikling av årshjul for HTV kommune/fylkeskommune
Vanskelige spørsmål, hva man lurer på og er mest usikker på: -lønn, pensjon, rettigheter, omorganiseringer i kommunen/fylkeskommunen, ferie og avspaseringer, fødselspermisjon, vikar, arbeidsplaner, overtid, kompetansetillegg, virksomhetsleders styringsrett, ubunden tid i barnehagen, medbestemmelse, personalsaksarbeid, nedskjæringen i kommunen/fylkeskommunen, relasjonsbygging, HTV rettigheter/ kan forlange, hvilke info. har HTV rett på?, lokale forhandlinger: utforming og krav- godta eller bryte?.., taushetsplikt/pressefrihet, lovverket, forventninger til å fronte saker i media, aktuelle drøftingssaker, tid for utøvelse av HTV, konfliktarbeid, «samarbeidslista», rådgi arbeidsplasstillitsvalgte, informasjonsflyt, HTV plikter, hvilke møter skal HTV stille på?, overtidsbetalinger( kveldsarbeid og turer), feriepenger – overført ferie, utbetaling av feriepenger, påvirkningsmuligheter på arbeidsplassen, strategiarbeid i møte med arbeidsgiver, plantid for barnehagen, beslutningsveier skole/barnehage til administrasjon/kommunalsjef, ansiennitetsberegning, hva er drøftingssak og hva er orienteringssak?, hva kan man be om innsyn i?, hvordan markere uenighet?, hvordan håndtere mangelfull innkalling, referatskririving, hvordan forholde seg til drøftinger i på uformelle arenaer?, leder tar opp saker i personalemøter og ikke i medbestemmelsesmøter, hvordan håndtere leder som ikke benytter de formelle arenaene ift medbestemmelse uten å komme i konflikt, eller « gjengjeldelse»?, når skal HTV involveres/saker løftes opp på kommunenivå?, forsikring, AFP, alderspensjon, sykefraværsoppfølging (langtids), tilrettevisning av ansatte, konflikt mellom: ansatte/ansatte og ansatte/ foreldre, bruke de kommunale retningslinjene riktig ved overtallighet, sykefravær, tilsettinger også sett ift lov- og avtaleverk, arbeidsmiljøloven og opplæringsloven 9a – hvordan forholde seg til brudd på lovverket?, skillelinje på HTV og HVO ansvar? Finne svar på spørsmål fra medlemmene, riktig avlønning ift langtidssykefravær HTV/LLL-samling

3 Arbeidet med utvikling av årshjul for HTV kommune/fylkeskommune
HTV rolle/ ansvar i forhold til ATV: Støttespiller for ATV (arbeidsplasstillitsvalgt) Arrangere regelmessige møter Skolere og informere ATV Veilede/bistå i personalsaker HTV/LLL-samling

4 Arbeidet med utvikling av årshjul for HTV kommune/fylkeskommune
HTV rolle/ ansvar i forhold til lokallagstyret: Mandat fra lokallagsstyret UDF representant overfor arbeidsgiver Operere innenfor lov- og avtaleverk Forpliktet på UDFs politikk Arbeide til det beste for medlemmene HTV/LLL-samling

5 Arbeidet med utvikling av årshjul for HTV kommune/fylkeskommune
HTV rolle/ ansvar i forhold til ledermedlemmer: Delta i lederforum – en møteplass mellom ledere og HTV - ledere tar opp aktuelle saker - innhente råd fra ledere som omhandler dem HTV/LLL-samling

6 Arbeidet med utvikling av årshjul for HTV kommune/fylkeskommune
HTV rolle/ansvar i forhold til arbeidsgiver: Medbestemmelse med arbeidsgiver – drøftinger Lokale forhandlinger ( eks. lønn, arbeidstid) Innsikt i hvordan kommunen drives – organisasjonskartet, beslutningsstruktur og prosesser Stille opp på naturlige møtearenaer i kommunen/ fylkeskommunen ut fra organisasjonskartet; eks. AMU/HAMU Administrasjonsutvalget/ partssammensatt utvalg Ansettelsesutvalg Styrermøter /skoleledermøtet ( fast eller etter sakskartet) HTV/LLL-samling

7 Arbeidet med utvikling av årshjul for HTV kommune/fylkeskommune
HTV rolle/ansvar i forhold til andre aktører: Lokale politikere Fagforbundet Andre fagforeninger i UNIO Media Politiske arenaer Vernetjenesten Foreldreutvalg ( FAU) HTV/ LLL-samling

8 Kommunens møteplan/ terminplan

9 Kommunens møteplan/ terminplan
Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

10 Utkast/forslag til årshjul for HTV:
HTV/LLL-samling


Laste ned ppt "Utvikling av årshjul for HTV kommune/fylkeskommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google