Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pensjonistene i Utdanningsforbundet Hamar, 6. april, 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pensjonistene i Utdanningsforbundet Hamar, 6. april, 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensjonistene i Utdanningsforbundet Hamar, 6. april, 2011

2 Litt historikk om pensjonistene i Utdanningsforbundet Både i Lærerforbundet og i Lærerlaget var det før fusjonen lokallag med pensjonistaktiviteter Fusjonsdokumentet vedtok at medlemmer som gikk av med pensjon eller ble trygdet, skulle fortsatt kunne være medlemmer av organisasjonen Det ble oppnevnt et sentralt pensjoniststyre for Utdanningsforbundet

3 Pensjoniststyret 2009 -2012 Eva Nærby, Oslo, leder Odd Arne Strømnes, Østfold, nestleder Liv Julie Haug, Nord-Trøndelag, styremedlem Ingrid Wisløff Jæger, Vest-Agder, styremedlem Torgeier Pettersen, Nordland, styremedlem Odd Edvard Torp, Hordaland, styremedlem Olaf Baasland, Telemark, vara styremedlem Magne Rydland, sentralstyrekontakt Einar Lid, sekretariatet, styrets sekretær

4 Organiseringsarbeidet Det ble arbeidet for å opprette pensjoniststyrer i alle fylker Fylkeslaget skulle ha en pensjonistkontakt Det ble arbeidet for å opprette pensjoniststyrer i flest mulige lokallag Alle lokallag skulle ha en pensjonistkontakt Det ble utarbeidet retningslinjer for alle organisasjonsnivåer Aktiviteter i fylker og lokallag

5 Utdanningsforbundets medlemmer Barnehage 20 876 Grunnskole 66 032 Videregående skole 18 322 HU 1 157 FAS 6 069 Pensjonister 23 090 Pedagogstudentene 12 427 Andre 4 056 Totalt 152 029

6 Økonomi Kontingent kr. 420 x 21 627 = kr. 9.083.340 Kr. 570 pr. medlem til lokallaget Kr. 370 pr. medlem til fylkeslaget Dette disponeres i sin helhet av sentralstyret, fylkesstyret og lokallagsstyret. Sentralt pensjoniststyre får kr. 460.000 pr. år Pedagogstudentene får kr. 1. 975. 000 pr. år Pensjonistlag i fylker og kommuner???? (Høyst varierende!)

7 Styrets formålsparagraf Styret for pensjonistene i Utdanningsforbundet har som formål å ta vare på pensjonistmedlemmenes interesser på det organisasjonsmessige, økonomiske, sosiale og kulturelle plan. Styret skal være et forum der det drøftes og fremmes saker som gjelder pensjonistenes spesielle situasjon.

8 Arbeidsoppgaver for det sentrale pensjoniststyret Delta i Unios delegasjon under drøftinger om poster i statsbudsjettet som vedrører pensjonister Delta i Unios delegasjon under trygdeoppgjøret, dvs. den årlige revisjon av G- beløpet Være representert i Unios pensjonsforum Delta på det årlige Nordisk Pensjonisttreff Skrive innlegg til ”Utdanning”

9 Kontinuerlig arbeidsoppgave: Organisasjonsutvikling Avholde styremøter så ofte som økonomien tillater Være representert på Utdanningsforbundets landsmøter og representantskapsmøter Arrangere årlig seminar for pensjonistledere og pensjonistkontakter i fylkene Bistå fylkeslag og lokallag for pensjonister som melder behov Besøke pensjonistlag som inviterer oss

10 Organisasjonsutvikling, forts. Utarbeide en handlingsplan for styrets arbeid Styrke pensjonistenes plass i organisasjonen gjennom a.Vedtektsendringer b.Bedre og mer forpliktende retningslinjer c.Bedre skolering av arbeidsplasstillitsvalgte om rettigheter for pensjonister d.Bedre kontakt mellom organisasjonsledd

11 Organisasjonsutvikling, forts.2 e.Bedret økonomi for pensjonistlagene på alle tre nivåer i organisasjonen f.Arbeide for mer rettferdig fordeling av statsstøtten til landsomfattende pensjonistorganisasjoner g.Opprettholde kontakt med andre pensjonistorganisasjoner (NPF, LOP, Seniorsaken, Seniornett, m. fl.)

12 Utdanningsforbundet – en interesseorganisasjon Vedtektsfestet plikt til å ivareta medlemmenes interesser Engasjere oss i saker som angår medlemmene Påvirke beslutningstakerne Organisasjoner og hovedsammenslutninger Medienes rolle Drøftinger vs. forhandlinger

13 Saker av interesse for vår medlemsgruppe G-reguleringen i 2008 Pensjonsreformen i sin helhet Vedtaket om ”indeksering” i særdeleshet Forslaget i statsbudsjettet for 2011 om endring av skattereglene for pensjonister


Laste ned ppt "Pensjonistene i Utdanningsforbundet Hamar, 6. april, 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google