Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanningsforbundet Trondheim 28. august 2012 KURS FOR NYE TILLITSVALGTE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanningsforbundet Trondheim 28. august 2012 KURS FOR NYE TILLITSVALGTE."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdanningsforbundet Trondheim 28. august 2012 KURS FOR NYE TILLITSVALGTE

2 Utdanningsforbundet – en strukturoversikt Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte Utdanningsforbundet (Sentralstyret) Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag (Fylkesstyret) Utdanningsforbundet Trondheim (Lokallagsstyret) Utdanningsforbundet Klubber (Arbeidsplasstillitsvalgte)

3 Disse finner du på kontoret: •Agneta Amundsson, leder •Geir Røsvoll, nestleder •Berit Lian, kontaktperson barnehage •Erlend Skjærseth Stensø, kontaktperson skole/HTV •Edel Solheim, HTV •Rune Flatås, HTV •Hege Sletvold Slørdahl, HTV •Ingeborg Gulaker, HTV •Ole Bjarne Mogård, HTV •Erling Skjelstad, Kontaktperson VGO •Randi Eggen, Kontoransatt

4 Ny som arbeidsplasstillitsvalgt Som nyvalgt i tillitsvervet må du huske å: •Orientere din enhetsleder (gjerne skriftlig / mail) om at du har blitt tillitsvalgt. •Sørge for at lokallaget blir oppdatert med din e- postadresse og telefonnummer, slik at du kan motta post og informasjon fra Utdanningsforbundet. •Oppdatere ”Min side”.Min side •Minne medlemmene på din enhet om at de jevnlig må oppdatere sin profil. Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

5 Ny som arbeidsplasstillitsvalgt •Avtale dato for medbestemmelsesmøte – som skal være gjennomført før du møter på todagers grunnkurs for nye tillitsvalgte. (Tips til tema for møtet finner du i vår kalender for medbestemmelse og klubbarbeid.) •Det er gjensidig plikt til å melde saker til medbestemmelsesmøte. •Medbestemmelsesmøter må legges inn i årshjulet for enheten. •Innkalle til klubbmøter, skrive saksliste og referater. Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

6 Klubben •En møteplass der alle medlemmer får direkte innvirkning på politiske prosesser i Utdanningsforbundet. •Vedtar Utdanningsforbundets syn på saker som bare angår den enkelte arbeidsplass. •Formidler og gjennomfører Utdanningsforbundets vedtatte politikk. •Behandler saker / høringer som sendes fra Utdanningsforbundet. Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

7 Forventninger, rettigheter og plikter Tre hovedoppgaver som tillitsvalgt: •Du skal være tillitsvalgt for Utdanningsforbundets medlemmer, tale deres sak og representere dem overfor arbeidsgiver. •Du skal representere Utdanningsforbundet på arbeidsplassen, det vil si å være forbundets ambassadør. •Du skal være klubbleder, det vil si å innkalle til og lede møter i tillegg til å informere medlemmene. •Flytskjema for problemløsningFlytskjema for problemløsning Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

8 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s8 Saksgang Henvendelse fra medlem/ klubb Tillitsvalgt (ATV) Medbestemmelsesmøte Lokallaget (styret) Kommunal/Fylkeskomm. politikere(Formelt/uformelt) Bystyre/formannskap. Behandling av sak. Behandling i dep./storting Sentralstyre UDF Fylkesstyre UDF KS - Sentralledd Rådmannen (fagstab,kontaktmøte)

9 Forventninger - Hovedavtale Tillitsvalgtvervet skal utføres i tråd med formuleringer i: •Hovedavtalen §3 (KS) –Arbeidsgiver og de tillitsvalgte har en gjensidig plikt til å gjøre sitt beste for å skape og opprettholde et godt samarbeid på arbeidsstedet slik at partene kan ta opp og søke løst eventuelle problemer eller andre saker på en åpen og konstruktiv måte. Eksempel på en sak hvor Hovedavtalen er aktuell: –Enhetsleder gir beskjed om at det ikke er behov for medbestemmelsesmøte. Hva kan du som arbeidsplasstillitsvalgt gjøre da? Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

10 Frikjøp •Hovedavtalen •Lokal avtale Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

11 Vedtekter •Utdanningsforbundets vedtekter •Eksempel på bruk av vedtektene: -Enhetsleder gir beskjed om at hun/han ønsker å være med på alle klubbmøter. Hva sier Utdanningsforbundets vedtekter om denne situasjonen? Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

12 Kurs og kursplan Før grunnskolering modul 2 skal dere ha deltatt i medbestemmelsesmøte på egen enhet. Modul 2: 17. – 18. september Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte http://fronter.com/utdanningsforbundetModul1

13 Litteratur for arbeidsplasstillitsvalgte Som tillitsvalgt bør du ha kjennskap til innholdet i •Lover med forskrifter, f.eks. Arbeidsmiljøloven, Ferieloven, Opplæringsloven, Barnehageloven, etc. •Hovedavtalen (etter avtaleområde) •Hovedtariffavtalen (etter avtaleområde) •Relevante særavtaler (etter avtaleområde) •Utdanningsforbundets vedtekter •Styrende dokumenter på arbeidsgiver nivå (Personalreglement, Lederavtalen, etc.) •Udf.no/trondheim Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

14 ATV  Verneombud •Roller •Mandat •AMG •Samarbeid Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

15 Ordliste Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte VervAvtaleområder/medlemsgrupperRåd, utvalg og foraLovverk ATV - arbeidsplasstillitsvalgtKS - kommunenes sentralforbundAU - arbeidsutvalgHA - hovedavtalen HTV - hovedtillitsvalgt PBL - Private barnehagers landsforeningAMU - arbeidsmiljøutvalgHTA - hovedtariffavtalen VO - verneombudFUS - Trygge barnehager(privat) SAMU - sentralt arbeidsmiljøutvalgAML - arbeidsmiljøloven HVO - hovedverneombudSpekter - Arbeidsgiverorg.AMG - Arbeidsmiljøgruppen SFS - sentral forbundsvis særavtale Virke - Arbeidsgiverorg. (tidligere HSH) SGS - sentral generell særavtale HU - Høyskole/Universitet FAS - Faglig adm. Støttesystem


Laste ned ppt "Utdanningsforbundet Trondheim 28. august 2012 KURS FOR NYE TILLITSVALGTE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google