Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IVARETAKELSE AV LEDERMEDLEMMER Lokallagsleder- og Htv-samling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IVARETAKELSE AV LEDERMEDLEMMER Lokallagsleder- og Htv-samling."— Utskrift av presentasjonen:

1 IVARETAKELSE AV LEDERMEDLEMMER Lokallagsleder- og Htv-samling

2 Noen fakta Østfold har 440 ledermedlemmer. Hvem er ledere: Alle som har et arbeidsgiveransvar på ulike nivåer I barnehagen gjelder dette for styrere og assisterende styrere Skolen: rektorer, assisterende rektorer, inspektører, avdelingsledere, fagleder FAS: skolesjef, barnehagesjef, leder PPT. Utdanningsforbundet Østfold arrangerer årlig kurs for ledermedlemmer.

3 Bakgrunn for Lederforum og lederråd Overgang til medlemsgrupper etter Landsmøtet 09 Ledere skulle nå tilhøre den medlemsgruppen de var medlem av Skoleledere mistet egen seksjon Overgangsordning frem til 2012. Sentralt Lederråd ble opprettet umiddelbart, bestod av medlemmer uten tilhørighet til fylkesstyret. Etter landsmøtet 2012 ble det bestemt at medlemmene av Sentralt Lederråd skulle bestå av lederrepresentanten i fylkeslaget. Dette er med på å sikre vertikal kommunikasjon. Landsmøtet 2012 vedtok at alle lokallag skulle opprette lederforum innen 01.01.13 Sentralt Lederråd har fire møter i året. l

4 Bakgrunn for Lederforum og lederråd Medlemsundersøkelser viser at ledermedlemmer savner å bli ivaretatt. Handler ikke om arbeidsgiverperspektiv, men at de faktisk også er arbeidstakere. Vil ha mulighet for å si sin mening, men føler at det er vanskelig å bruke klubbmøter til dette. Ledere ønsker å bidra. Informasjon om hva som rører seg i organisasjonen. Mulighet for å klargjøre for ledermedlemmer når de er arbeidstakere og når de er arbeidsgiver i tvilsituasjoner. Avklaring i «fredstid»

5 Begrepsavklaring Lederråd: –Det skal være et Sentralt Lederråd som består av lederrepresentant i fylkeslag. Sentralt Lederråd kan suppleres med medlemmer for å sikre alle medlemsgrupper. Møtes fire ganger i året. –Hvert fylkeslag skal ha et Lederråd, består i dag av valgte etter Fylkesårsmøtet 2012. Møtes fire ganger i året. Lederrådet har medlemmer fra alle medlemsgrupper med unntak av UH. –Lokallagene står fritt til å velge om de vil opprette Lederråd. Lokallagenes størrelse bør være avgjørende for behovet. En bør søke å ha representant for alle medlemsgrupper.

6 Begrepsavklaring Lederråd er et rådgivende politisk organ. –Leder av lederråd bør være representant i lokallagstyret for å sikre ivaretakelse

7 Begrepsavklaring Lederforum –Møtearena hvor ledere møter sin hovedtillitsvalgte. –Lokallagsleder har ansvar for de ledermedlemmene som ikke har hovedtillitsvalgt

8 Begrepsavklaring –Saker som kan tas opp i disse arenaene er for eksempel Profesjonsetikk Tariff Budsjett Arbeidssituasjon Organisering Høringer Ytringsfrihet Lojalitet Lederavtaler

9 Forslag til organisering Avklar datoer i god tid Lag et årshjul på aktuelle saker Ha alltid en eventuell post Ikke overlat organiseringsansvaret til lederrepresentanten i lokallaget De lokallagene som har etablert lederrådet planlegger samlingene sammen med HTV. Små lokallag med få ledermedlemmer kan gå sammen om å arrangere, og eventuelt dele forumet hvis det er særskilte saker for de ulike kommunene Ta det på slutten av arbeidsdagen. Inviter gjerne med en matbit.

10 Hva ønsker jeg? Referater fra Lederråd og Lederforum. Gjerne en invitasjon til Fylkeslaget om representasjon. Innspill fra Lederforum til saker vi kan ta opp i fylket.

11 Tanker fra dere? Organisering i lokallagene? Lederkurset vårt? Organisering av Lederråd i fylkeslaget? Saker?


Laste ned ppt "IVARETAKELSE AV LEDERMEDLEMMER Lokallagsleder- og Htv-samling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google