Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ski kommune – på sporet til fremtiden! Samhandlingsreformen i kommunene- Erfaringer fra Ski kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ski kommune – på sporet til fremtiden! Samhandlingsreformen i kommunene- Erfaringer fra Ski kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ski kommune – på sporet til fremtiden! Samhandlingsreformen i kommunene- Erfaringer fra Ski kommune

2 Ski kommune – på sporet til fremtiden! Fakta om Ski kommune Den største av follokommunene:  Ca. 30.000 innbyggere  Barnerik kommune  Andelen eldre over 67 år er på 12,3 % - sterk økning i de kommende årene, spesielt innen gruppen eldre over 90 år Landbruk og næring Jernbane, E6 og E 18 40 % skog

3 Ski kommune – på sporet til fremtiden! Samhandlingsreformen Tjenester før, i stedet for og etter sykehusbehandling En ny kommunerolle Vi ønsket den velkommen

4 Ski kommune – på sporet til fremtiden! Finansiering 1.Øyeblikkelig hjelp døgnplasser 2.Kommunal medfinansiering 3.Kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter i sykehus

5 Ski kommune – på sporet til fremtiden! Strategier fra 01.01.12 Frisklivssentral Økt dagsenterkapasitet Innsatsteam Omgjøring av langtidsplasser til mottaksplasser og korttidsplasser Økt lege- og sykepleierbemanning i sykehjem

6 Ski kommune – på sporet til fremtiden!

7 Overliggerdøgn 2012: 35 2013: 145 2014: 138

8 Ski kommune – på sporet til fremtiden! Utskrevet til:

9 Ski kommune – på sporet til fremtiden! Nye brukere i 2014 152 nye brukere etter innleggelse i sykehus. 3 nye hver uke hvorav 1 til sykehjem.

10 Ski kommune – på sporet til fremtiden! Finansiering Samhandlingsreformen Ski kommune Merk. Kommunal medfinansiering Overført i rammen ihht befolkningstall 28,4 mill.kr A-konto innbetalinger for kommunal medfinansiering -26,5 mill.kr Utskrivningsklare pasienter Overført i rammen 2,0 mill.kr Utgjør 2,5 sykehjemsplasser Øyeblikkelig hjelp døgn 0 3,77 plasser – oppstart avklares i folloprosjektet Til disposisjon 3,9 mill.kr

11 Ski kommune – på sporet til fremtiden! Erfaringer så langt…. Mer ressurskrevende pasientgruppe enn tidligere:  Multimorbiditet  Fullføring av behandling iverksatt på sykehus  Behov for flere plasser med mer sykepleie- og legeressurser Kommunene må ta imot pasientene tidligere i behandlingsforløpet. M.a.o kommunene har fått en ny pasientgruppe.

12 Ski kommune – på sporet til fremtiden! Utfordringer, undringer og betenkninger…… Økonomisk for kommunene:  Ansvar for en ny pasientgruppe – ikke i henhold til intensjonen med reformen – ikke finansiert  Påtrykk fra sykehus om overtagelse av oppgaver- mer uklare roller Samfunnsøkonomisk:  Betydelig mer administrasjon  Alle kommuner holde ledige senger i beredskap

13 Ski kommune – på sporet til fremtiden! Utfordringer, undringer og betenkninger…… Brukerperspektivet: o Mye flytting o Terminale pasienter o Unge pasienter o Redusert kapasitet på ordinære korttidsplasser og langtidsplasser – hva skjer da med forebyggingen og tjenestetilbudet? o Hvor ble det av syke«hjemmet»?

14 Ski kommune – på sporet til fremtiden! Fremtiden Vi er fortsatt positive og synes Samhandlingsreformen er spennende. Vi ser frem til: -Å iverksette forebyggende tiltak på bakgrunn av analyser. Stort engasjement og kreativitet. -Å få avklart gråsonene mellom kommunenes og spesialisthelsetjenestens ansvar- hvordan bli sømløs og oppfattes som en helhetlig helsetjeneste -Å etablere lokalmedisinsk senter – kommunalt eller interkommunalt – skille sykehjem som botilbud og LMS -Mer/annen kompetanse i kommunene og mer fokus på forskning og innovasjon

15 Ski kommune – på sporet til fremtiden! Hva skal til: Mer penger til å drive tiltak før-, i stedet for- og etter- sykehusbehandling. At kommunene må sitte i førersetet.


Laste ned ppt "Ski kommune – på sporet til fremtiden! Samhandlingsreformen i kommunene- Erfaringer fra Ski kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google