Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen i kommunene- Erfaringer fra Ski kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen i kommunene- Erfaringer fra Ski kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen i kommunene- Erfaringer fra Ski kommune

2 Fakta om Ski kommune Den største av follokommunene:
Ca innbyggere Barnerik kommune Andelen eldre over 67 år er på 12,3 % - sterk økning i de kommende årene, spesielt innen gruppen eldre over 90 år Landbruk og næring Jernbane, E6 og E 18 40 % skog

3 Samhandlingsreformen
Tjenester før, i stedet for og etter sykehusbehandling En ny kommunerolle Vi ønsket den velkommen

4 Finansiering Øyeblikkelig hjelp døgnplasser Kommunal medfinansiering
Kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter i sykehus

5 Strategier fra 01.01.12 Frisklivssentral Økt dagsenterkapasitet
Innsatsteam Omgjøring av langtidsplasser til mottaksplasser og korttidsplasser Økt lege- og sykepleierbemanning i sykehjem

6

7 Overliggerdøgn 2012: 2013: 2014:

8 Utskrevet til:

9 Nye brukere i 2014 152 nye brukere etter innleggelse i sykehus.
3 nye hver uke hvorav 1 til sykehjem.

10 Finansiering Samhandlingsreformen
Ski kommune Merk. Kommunal medfinansiering Overført i rammen ihht befolkningstall 28,4 mill.kr A-konto innbetalinger for kommunal medfinansiering -26,5 mill.kr Utskrivningsklare pasienter Overført i rammen 2,0 mill.kr Utgjør 2,5 sykehjemsplasser Øyeblikkelig hjelp døgn 3,77 plasser – oppstart avklares i folloprosjektet Til disposisjon 3,9 mill.kr

11 Erfaringer så langt…. Mer ressurskrevende pasientgruppe enn tidligere:
Multimorbiditet Fullføring av behandling iverksatt på sykehus Behov for flere plasser med mer sykepleie- og legeressurser Kommunene må ta imot pasientene tidligere i behandlingsforløpet. M.a.o kommunene har fått en ny pasientgruppe.

12 Utfordringer, undringer og betenkninger……
Økonomisk for kommunene: Ansvar for en ny pasientgruppe – ikke i henhold til intensjonen med reformen – ikke finansiert Påtrykk fra sykehus om overtagelse av oppgaver- mer uklare roller Samfunnsøkonomisk: Betydelig mer administrasjon Alle kommuner holde ledige senger i beredskap

13 Utfordringer, undringer og betenkninger……
Brukerperspektivet: Mye flytting Terminale pasienter Unge pasienter Redusert kapasitet på ordinære korttidsplasser og langtidsplasser – hva skjer da med forebyggingen og tjenestetilbudet? Hvor ble det av syke«hjemmet»?

14 Fremtiden Vi er fortsatt positive og synes Samhandlingsreformen er spennende. Vi ser frem til: Å iverksette forebyggende tiltak på bakgrunn av analyser. Stort engasjement og kreativitet. Å få avklart gråsonene mellom kommunenes og spesialisthelsetjenestens ansvar- hvordan bli sømløs og oppfattes som en helhetlig helsetjeneste Å etablere lokalmedisinsk senter – kommunalt eller interkommunalt – skille sykehjem som botilbud og LMS Mer/annen kompetanse i kommunene og mer fokus på forskning og innovasjon

15 Hva skal til: Mer penger til å drive tiltak før- , i stedet for- og etter- sykehusbehandling. At kommunene må sitte i førersetet.


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen i kommunene- Erfaringer fra Ski kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google